Vé Số Hùng - Đổi Số Trúng - Hotline: 0918031102

645-6743.png
KẾT QUẢ KỲ QUAY #01225 - NGÀY 17/07/2024
09
10
11
16
21
30
20,5
655-4802.png
KẾT QUẢ KỲ QUAY #01062 - NGÀY 18/07/2024
10
13
28
35
40
42
02
152 5,7
ADS Đại Phát
Kết quả xổ số ngày 18/07/2024

Còn nữa đến xổ số Miền Nam

Trực tiếp kqxs Miền Nam lúc 16:10 Các ngày trong tuần

Xem KQXS Miền Nam

 • Gọi ngay : 0918031102
 • vesohung.com
 • Đổi Số Trúng - Nhanh Gọn - Bảo mật
 • 彩票雄 - Đại lý vé số Hùng

Thứ năm

18-07

Tây NinhAn GiangBình Thuận
7K3AG-7K37K3
100N
82
07
35
200N
895
941
854
400N
9799
2393
7015
8438
6541
9990
2527
4365
5292
1TR
5381
4603
8996
3TR
34194
83821
67333
55955
12037
41114
33543
08548
04465
24357
12893
90363
91716
77694
25256
22915
74147
57977
68376
82186
01082
10TR
88973
30463
88269
99502
53268
52534
15TR
61008
00657
83476
30TR
02351
31372
52684
2 TỶ
118679
007524
820235
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chụcHàng Chục
Loto hàng đơn vịHàng DV
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Nam" Ngày 18-07-2024

Tây Ninh
0 08
1 1514
2 21
3 3337
4 43
5 5551
6 63
7 7379
8 8281
9 95999394
An Giang
0 070302
1 16
2 24
3 38
4 4148
5 5757
6 656369
7 72
8
9 909394
Bình Thuận
0
1 15
2 27
3 3534
4 47
5 5456
6 6568
7 777676
8 868284
9 9296

Loto hàng đơn vị "Miền Nam" Ngày 18-07-2024

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Tây Ninh - 18-07-2024
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5381
3821
2351
82
2393
7333
3543
8973
0463
4194
1114
895
7015
5955
2037
1008
9799
8679
An Giang - 18-07-2024
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
9990
941
6541
9502
1372
4603
2893
0363
7694
7524
4465
1716
07
4357
0657
8438
8548
8269
Bình Thuận - 18-07-2024
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5292
1082
854
2534
2684
35
4365
2915
0235
8996
5256
8376
2186
3476
2527
4147
7977
3268

Xem KQXS Miền trung

 • Gọi ngay : 0918031102
 • vesohung.com
 • Đổi Số Trúng - Nhanh Gọn - Bảo mật
 • 彩票雄 - Đại lý vé số Hùng

Thứ năm

18-07

Bình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
XSBDIXSQBXSQT
100N
68
48
68
200N
756
742
211
400N
7841
2695
2573
8590
7705
6803
0487
8575
2465
1TR
1313
5790
7941
3TR
21026
65766
40661
98673
82933
66896
25443
30521
75389
13571
13069
96780
16265
83523
65763
32264
51706
07332
82940
06267
54808
10TR
31128
28989
56921
89637
08515
40700
15TR
18818
80813
00450
30TR
41916
53631
47846
2 TỶ
908085
725785
158005
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chụcHàng Chục
Loto hàng đơn vịHàng DV
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Trung" Ngày 18-07-2024

Bình Định
0
1 131816
2 2628
3 33
4 4143
5 56
6 686661
7 73
8 8985
9 9596
Quảng Bình
0 0503
1 13
2 212321
3 3731
4 4842
5
6 6965
7 71
8 898085
9 9090
Quảng Trị
0 06080005
1 1115
2
3 32
4 414046
5 50
6 6865636467
7 75
8 87
9

Loto hàng đơn vị "Miền Trung" Ngày 18-07-2024

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Bình Định - 18-07-2024
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
7841
0661
2573
1313
8673
2933
5443
2695
8085
756
1026
5766
6896
1916
68
1128
8818
8989
Quảng Bình - 18-07-2024
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
8590
5790
6780
0521
3571
6921
3631
742
6803
3523
0813
7705
6265
5785
9637
48
5389
3069
Quảng Trị - 18-07-2024
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2940
0700
0450
211
7941
7332
5763
2264
8575
2465
8515
8005
1706
7846
0487
6267
68
4808

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

 • Gọi ngay : 0918031102
 • vesohung.com
 • Đổi Số Trúng - Nhanh Gọn - Bảo mật
 • 彩票雄 - Đại lý vé số Hùng
18/07
2024
Hà Nội
ĐB 1-13-16-17-3-9-20-19qd
12559
G.Nhất
30645
G.Nhì
80705
72880
G.Ba
70556
30055
15476
13776
52037
33922
G.Tư
4395
6731
7431
7487
G.Năm
1392
1973
1714
1977
0669
1729
G.Sáu
849
257
368
G.Bảy
02
44
97
20
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 18-07-2024

Hà Nội
0 0205
1 14
2 202922
3 313137
4 444945
5 57565559
6 6869
7 73777676
8 8780
9 979295

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 18-07-2024

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Hà Nội - 18-07-2024
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20
2880
6731
7431
02
1392
3922
1973
44
1714
4395
0055
0705
0645
0556
5476
3776
97
257
1977
7487
2037
368
849
0669
1729
2559

GIẢI THƯỞNG JACKPOT MEGA 6/45 SẮP TỚI

20516749500

Thời gian mở giải tiếp theo

Kết quả xổ số Mega 6/45

Thứ 4 , ngày 17-07-2024 - Kỳ Vé: 01225

09
10
11
16
21
30
BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI MEGA 6/45 Thứ 4, NGÀY 17-07-2024
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot
0 20516749500
Giải nhất
29 10.000.000
Giải nhì
1335 300.000
Giải ba
21505 30.000
Lưu Hình KQXS

GIẢI THƯỞNG JACKPOT POWER 6/55 SẮP TỚI

152070473550

Thời gian mở giải tiếp theo

Kết quả xổ số Power 6/55

Thứ 5, ngày 18-07-2024- Kỳ Vé: 01062

10
13
28
35
40
42
02
BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI POWER 6/55 Thứ 5, NGÀY 18-07-2024
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1
0 152070473550
Jackpot 2
0 5792373800
Giải nhất
25 40.000.000
Giải nhì
1511 500.000
Giải ba
30837 50.000
Lưu Hình KQXS

Kết quả xổ số max 3d

Thứ 4, ngày 17-07-2024 Kỳ vé: 796

Thời gian mở giải tiếp theo

Max 3D Kết quả quay thưởng Max 3D+
Giải thưởng Đại lý vé số hùng Giải thưởng
GIẢI ĐẶC BIỆT
1TR
918 543 GIẢI ĐẶC BIỆT
1tỷ
GIẢI NHẤT
350K
195 052 GIẢI NHẤT
40tr
156 286
GIẢI NHÌ
210K
144 097 GIẢI NHÌ
10TR
952 732
763 830
GIẢI BA
100K
425 872 GIẢI BA
5TR
303 349
219 436
006 118
Trùng bất kỳ 2 trong 20 bộ số của kết quả quay thưởng GIẢI TƯ
1TR
Trùng bất kỳ 1 trong 2 bộ số của kết quả quay thưởng của giải 1 tỷ GIẢI NĂM
150K
Trùng một bộ số bất kỳ kết quả quay thưởng trừ giải 1 tỷ GIẢI SÁU
40k
Lưu Hình KQXS

Kết quả xổ số max 3d pro

Thứ 5, ngày 18-07-2024 Kỳ vé: 443

Thời gian mở giải tiếp theo

Giải trúng Kết quả quay thưởng Giải thưởng

Giải Đặc biệt
Trùng hai bộ số quay thưởng giải Đặc biệt theo đúng thứ tự quay 135    588 2 tỷ

Giải phụ Đặc biệt
Trùng hai bộ số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay 588    135 400.000.000 VNĐ

Giải Nhất
Trúng bất kỳ 2 trong 4 bộ số quay thưởng Giải Nhất 941    726
585    693
30.000.000 VNĐ

Giải Nhì
Trúng bất kỳ 2 trong 6 bộ số quay thưởng Giải Nhì 108    829    177
240    222    491
10.000.000 VNĐ

Giải Ba
Trúng bất kỳ 2 trong 8 bộ số quay thưởng Giải Ba 751    464    634    809
569    336    228    763
4.000.000 VNĐ

Giải Tư
Trúng bất kỳ 2 bộ số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1.000.000 VNĐ

Giải năm
Trúng 1 bộ số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100.000 VNĐ

Giải sáu
Trúng 1 bộ số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40.000 VNĐ
Lưu Hình KQXS