Đổi Số Trúng - Vé Số Hùng - Hotline: 0918031102

645-6743.png
KẾT QUẢ KỲ QUAY #01199 - NGÀY 17/05/2024
08
22
27
29
39
43
69,7
655-4802.png
KẾT QUẢ KỲ QUAY #01036 - NGÀY 18/05/2024
12
18
20
25
27
52
44
37,8 3,4

Thống kê Đổi Số Trúng - Vé Số Hùng - Hotline: 0918031102

ad top
 
Dãy Số:
Tra Cứu:
   

Các thống kê cơ bản xổ số Miền Nam (lô) đến KQXS Ngày 18-05-2024

Lưu ý: Thống kê này không cập nhật khi đang trực tiếp xổ số, sau khi hoàn tất mở thưởng status chuyển qua chế độ kết thúc hệ thống sẽ tự động cập nhật.

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

17  ( 6 ngày )
90  ( 5 ngày )
40  ( 5 ngày )
24  ( 4 ngày )
29  ( 3 ngày )
49  ( 3 ngày )
52  ( 3 ngày )
05  ( 3 ngày )
63  ( 3 ngày )
65  ( 2 ngày )
15  ( 2 ngày )
32  ( 2 ngày )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính:

76  ( 18 ngày )
51  ( 16 ngày )
40  ( 11 ngày )
27  ( 9 ngày )
63  ( 7 ngày )
71  ( 6 ngày )
59  ( 6 ngày )
86  ( 6 ngày )
79  ( 6 ngày )
17  ( 6 ngày )
74  ( 6 ngày )
90  ( 5 ngày )

Các cặp số ra liên tiếp Miền Nam :

43 ( 4 Ngày ) ( 5 lần )
84 ( 4 Ngày ) ( 4 lần )
19 ( 4 Ngày ) ( 4 lần )
31 ( 3 Ngày ) ( 7 lần )
69 ( 3 Ngày ) ( 4 lần )
13 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
91 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
54 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
77 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
41 ( 2 Ngày ) ( 4 lần )
00 ( 2 Ngày ) ( 4 lần )
95 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
93 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
36 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
44 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
38 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
81 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
68 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
82 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
34 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
53 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
89 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
48 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
79 ( 1 Ngày ) ( 4 lần )
64 ( 1 Ngày ) ( 2 lần )
09 ( 1 Ngày ) ( 2 lần )
99 ( 1 Ngày ) ( 2 lần )
61 ( 1 Ngày ) ( 2 lần )
10 ( 1 Ngày ) ( 2 lần )
16 ( 1 Ngày ) ( 2 lần )
71 ( 1 Ngày ) ( 2 lần )
80 ( 1 Ngày ) ( 2 lần )
18 ( 1 Ngày ) ( 2 lần )
28 ( 1 Ngày ) ( 2 lần )

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2-3 trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
14 Lần 0
0 18 Lần 0
21 Lần 0
1 25 Lần 0
12 Lần 0
2 10 Lần 0
24 Lần 0
3 22 Lần 0
17 Lần 0
4 19 Lần 0
14 Lần 0
5 16 Lần 0
19 Lần 0
6 17 Lần 0
21 Lần 0
7 16 Lần 0
20 Lần 0
8 16 Lần 0
18 Lần 0
9 21 Lần 0