Miền bắc

645-6743.png
KẾT QUẢ KỲ QUAY #01225 - NGÀY 17/07/2024
09
10
11
16
21
30
20,5
655-4802.png
KẾT QUẢ KỲ QUAY #01062 - NGÀY 18/07/2024
10
13
28
35
40
42
02
152 5,7
ADS Đại Phát

Kết quả xổ số Miền bắc

Còn nữa đến xổ số Miền Bắc

Trực tiếp KQXS Miền bắc lúc 18:10 Các ngày trong tuần

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

 • Gọi ngay : 0918031102
 • vesohung.com
 • Đổi Số Trúng - Nhanh Gọn - Bảo mật
 • 彩票雄 - Đại lý vé số Hùng
18/07
2024
Hà Nội
ĐB 1-13-16-17-3-9-20-19qd
12559
G.Nhất
30645
G.Nhì
80705
72880
G.Ba
70556
30055
15476
13776
52037
33922
G.Tư
4395
6731
7431
7487
G.Năm
1392
1973
1714
1977
0669
1729
G.Sáu
849
257
368
G.Bảy
02
44
97
20
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 18-07-2024

Hà Nội
0 0205
1 14
2 202922
3 313137
4 444945
5 57565559
6 6869
7 73777676
8 8780
9 979295

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 18-07-2024

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Hà Nội - 18-07-2024
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20
2880
6731
7431
02
1392
3922
1973
44
1714
4395
0055
0705
0645
0556
5476
3776
97
257
1977
7487
2037
368
849
0669
1729
2559

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

 • Gọi ngay : 0918031102
 • vesohung.com
 • Đổi Số Trúng - Nhanh Gọn - Bảo mật
 • 彩票雄 - Đại lý vé số Hùng
17/07
2024
Bắc Ninh
ĐB 20-13-16-12-10-5-6-3qc
54959
G.Nhất
56122
G.Nhì
08873
94181
G.Ba
33815
02633
37770
24888
74383
61601
G.Tư
3300
4085
1347
9923
G.Năm
8985
1417
1636
5062
3791
1252
G.Sáu
825
287
821
G.Bảy
64
24
18
76
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 17-07-2024

Bắc Ninh
0 0001
1 181715
2 2425212322
3 3633
4 47
5 5259
6 6462
7 767073
8 878585888381
9 91

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 17-07-2024

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Bắc Ninh - 17-07-2024
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
3300
7770
821
3791
1601
4181
5062
1252
6122
9923
2633
4383
8873
64
24
825
8985
4085
3815
76
1636
287
1417
1347
18
4888
4959

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

 • Gọi ngay : 0918031102
 • vesohung.com
 • Đổi Số Trúng - Nhanh Gọn - Bảo mật
 • 彩票雄 - Đại lý vé số Hùng
16/07
2024
Quảng Ninh
ĐB 18-7-1-2-6-11-9-19qb
79496
G.Nhất
54389
G.Nhì
14879
99309
G.Ba
86301
02170
09978
47441
83209
10665
G.Tư
6962
0797
5344
0621
G.Năm
7766
2189
0312
5850
5003
8386
G.Sáu
359
794
639
G.Bảy
45
12
60
22
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 16-07-2024

Quảng Ninh
0 03010909
1 1212
2 2221
3 39
4 454441
5 5950
6 60666265
7 707879
8 898689
9 949796

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 16-07-2024

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Quảng Ninh - 16-07-2024
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
60
5850
2170
0621
6301
7441
12
22
0312
6962
5003
794
5344
45
0665
7766
8386
9496
0797
9978
359
639
2189
3209
4879
9309
4389

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

 • Gọi ngay : 0918031102
 • vesohung.com
 • Đổi Số Trúng - Nhanh Gọn - Bảo mật
 • 彩票雄 - Đại lý vé số Hùng
15/07
2024
Hà Nội
ĐB 5-15-1-16-9-8-11-10qa
43030
G.Nhất
44299
G.Nhì
00340
25339
G.Ba
07684
45118
22380
38063
77163
79753
G.Tư
4649
7841
5946
3334
G.Năm
6828
9681
9694
2252
3035
5230
G.Sáu
700
124
697
G.Bảy
67
41
66
81
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 15-07-2024

Hà Nội
0 00
1 18
2 2428
3 35303439
4 4149414640
5 5253
6 67666363
7
8 818480
9 979499

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 15-07-2024

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Hà Nội - 15-07-2024
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
700
5230
2380
0340
3030
41
81
9681
7841
2252
8063
7163
9753
124
9694
3334
7684
3035
66
5946
67
697
6828
5118
4649
5339
4299

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

 • Gọi ngay : 0918031102
 • vesohung.com
 • Đổi Số Trúng - Nhanh Gọn - Bảo mật
 • 彩票雄 - Đại lý vé số Hùng
14/07
2024
Thái Bình
ĐB 17-20-3-18-6-8-2-13pz
81707
G.Nhất
44574
G.Nhì
72831
05924
G.Ba
80549
29198
30206
65279
81970
38879
G.Tư
6754
7163
9094
7920
G.Năm
7959
6409
5695
0810
4062
5469
G.Sáu
754
323
701
G.Bảy
20
99
33
18
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 14-07-2024

Thái Bình
0 01090607
1 1810
2 20232024
3 3331
4 49
5 545954
6 626963
7 79707974
8
9 99959498

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 14-07-2024

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Thái Bình - 14-07-2024
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20
0810
7920
1970
701
2831
4062
33
323
7163
754
6754
9094
5924
4574
5695
0206
1707
18
9198
99
7959
6409
5469
0549
5279
8879

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

 • Gọi ngay : 0918031102
 • vesohung.com
 • Đổi Số Trúng - Nhanh Gọn - Bảo mật
 • 彩票雄 - Đại lý vé số Hùng
13/07
2024
Nam Định
ĐB 2-6-16-4-5-1-11-9py
83060
G.Nhất
19484
G.Nhì
61514
36996
G.Ba
86101
19920
67112
39937
28868
49815
G.Tư
2833
7276
5852
1955
G.Năm
1033
7782
6976
2853
8265
6672
G.Sáu
365
270
589
G.Bảy
35
84
82
97
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 13-07-2024

Nam Định
0 01
1 121514
2 20
3 35333337
4
5 535255
6 65656860
7 70767276
8 8482898284
9 9796

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 13-07-2024

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Nam Định - 13-07-2024
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
270
9920
3060
6101
82
7782
6672
5852
7112
1033
2853
2833
84
1514
9484
35
365
8265
1955
9815
6976
7276
6996
97
9937
8868
589

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

 • Gọi ngay : 0918031102
 • vesohung.com
 • Đổi Số Trúng - Nhanh Gọn - Bảo mật
 • 彩票雄 - Đại lý vé số Hùng
12/07
2024
Hải Phòng
ĐB 1-19-11-7-4-13-6-5px
92619
G.Nhất
11319
G.Nhì
98199
29744
G.Ba
27067
11978
08680
33893
22152
71172
G.Tư
8758
2540
6325
1020
G.Năm
5737
7614
1159
3148
1769
5866
G.Sáu
359
476
412
G.Bảy
66
36
72
06
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 12-07-2024

Hải Phòng
0 06
1 121419
2 2520
3 3637
4 484044
5 59595852
6 66696667
7 72767872
8 80
9 9399

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 12-07-2024

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Hải Phòng - 12-07-2024
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2540
1020
8680
72
412
2152
1172
3893
7614
9744
6325
66
36
06
476
5866
5737
7067
3148
8758
1978
359
1159
1769
8199
1319
2619

Các thống kê cơ bản xổ số Miền bắc (lô) đến KQXS Ngày 18-07-2024

Lưu ý: Thống kê này không cập nhật khi đang trực tiếp xổ số, sau khi hoàn tất mở thưởng status chuyển qua chế độ kết thúc hệ thống sẽ tự động cập nhật.

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

38  ( 15 ngày )
90  ( 14 ngày )
08  ( 13 ngày )
61  ( 13 ngày )
75  ( 11 ngày )
04  ( 10 ngày )
42  ( 10 ngày )
27  ( 9 ngày )
13  ( 9 ngày )
26  ( 9 ngày )
43  ( 9 ngày )
32  ( 8 ngày )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính:

38  ( 15 ngày )
90  ( 14 ngày )
08  ( 13 ngày )
61  ( 13 ngày )
75  ( 11 ngày )
04  ( 10 ngày )
42  ( 10 ngày )
27  ( 9 ngày )
13  ( 9 ngày )
26  ( 9 ngày )
43  ( 9 ngày )
32  ( 8 ngày )

Các cặp số ra liên tiếp Miền bắc :

22 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
59 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
76 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
87 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
73 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
31 ( 1 Ngày ) ( 2 lần )

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2-3 trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
8 Lần 0
0 7 Lần 0
6 Lần 0
1 9 Lần 0
10 Lần 0
2 10 Lần 0
6 Lần 0
3 6 Lần 0
7 Lần 0
4 6 Lần 0
8 Lần 0
5 10 Lần 0
8 Lần 0
6 8 Lần 0
10 Lần 0
7 9 Lần 0
11 Lần 0
8 4 Lần 0
7 Lần 0
9 12 Lần 0