Miền nam

mega645-530.jpg 25,2
power655-7364.jpg 73,6 3,4
ADS Đại Phát

Kết quả xổ số Miền nam

Còn nữa đến xổ số Miền Nam

Trực tiếp KQXS Miền nam lúc 16:10 Các ngày trong tuần

Xem KQXS Miền Nam

02/022023
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • chọn vé số - vesohung.online
 • Nhanh - Gọn - Bảo mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !

Thứ năm

02-02

Tây NinhAn GiangBình Thuận
XSTNXSAGXSBTH
100N
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
200N
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
400N
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
1TR
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
3TR
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
10TR
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
15TR
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
30TR
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
2 TỶ
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chụcHàng Chục
Loto hàng đơn vịHàng DV
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Nam" Ngày 02-02-2023

Tây Ninh
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
An Giang
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bình Thuận
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Loto hàng đơn vị "Miền Nam" Ngày 02-02-2023

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Tây Ninh - 02-02-2023
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
An Giang - 02-02-2023
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Bình Thuận - 02-02-2023
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Xem KQXS Miền Nam

26/012023
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • chọn vé số - vesohung.online
 • Nhanh - Gọn - Bảo mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !

Thứ năm

26-01

Tây NinhAn GiangBình Thuận
1K4AG-1K41K4
100N
41
65
67
200N
208
195
178
400N
1212
3016
4017
8041
0050
3324
7655
5089
8985
1TR
6680
2051
9472
3TR
86188
12387
68942
04462
51836
26734
24227
63507
24390
22896
75956
23406
08014
35160
91587
50047
01821
43657
78514
14023
80006
10TR
59784
40401
53291
23204
90854
95952
15TR
14308
58948
05187
30TR
18300
00233
86801
2 TỶ
397242
276935
021982
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chụcHàng Chục
Loto hàng đơn vịHàng DV
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Nam" Ngày 26-01-2023

Tây Ninh
0 080100
1 121617
2 27
3 3634
4 414242
5
6 62
7
8 80888784
9
An Giang
0 070604
1 14
2 24
3 3335
4 4148
5 505156
6 6560
7
8
9 95909691
Bình Thuận
0 0601
1 14
2 2123
3
4 47
5 55575452
6 67
7 7872
8 8985878782
9

Loto hàng đơn vị "Miền Nam" Ngày 26-01-2023

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Tây Ninh - 26-01-2023
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
6680
8300
41
0401
1212
8942
4462
7242
6734
9784
3016
1836
4017
2387
4227
208
6188
4308
An Giang - 26-01-2023
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0050
4390
5160
8041
2051
3291
0233
3324
8014
3204
65
195
6935
2896
5956
3406
3507
8948
Bình Thuận - 26-01-2023
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1821
6801
9472
5952
1982
4023
8514
0854
7655
8985
0006
67
1587
0047
3657
5187
178
5089

Xem KQXS Miền Nam

19/012023
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • chọn vé số - vesohung.online
 • Nhanh - Gọn - Bảo mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !

Thứ năm

19-01

Tây NinhAn GiangBình Thuận
1K3AG-1K31K3
100N
03
37
58
200N
065
217
460
400N
3922
9894
7763
9624
4995
6818
0722
3003
7804
1TR
6283
7621
7572
3TR
08758
85511
77061
66156
39033
55638
83957
24636
89959
10178
00560
29978
53745
92102
84096
45535
51126
05188
07401
92173
45401
10TR
69177
73823
69362
51285
38600
80852
15TR
12051
52761
58091
30TR
64156
91069
95230
2 TỶ
908607
067127
495709
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chụcHàng Chục
Loto hàng đơn vịHàng DV
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Nam" Ngày 19-01-2023

Tây Ninh
0 0307
1 11
2 2223
3 3338
4
5 5856575156
6 656361
7 77
8 83
9 94
An Giang
0 02
1 1718
2 242127
3 3736
4 45
5 59
6 60626169
7 7878
8 85
9 95
Bình Thuận
0 030401010009
1
2 2226
3 3530
4
5 5852
6 60
7 7273
8 88
9 9691

Loto hàng đơn vị "Miền Nam" Ngày 19-01-2023

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Tây Ninh - 19-01-2023
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5511
7061
2051
3922
03
7763
6283
9033
3823
9894
065
6156
4156
3957
9177
8607
8758
5638
An Giang - 19-01-2023
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0560
7621
2761
2102
9362
9624
4995
3745
1285
4636
37
217
7127
6818
0178
9978
9959
1069
Bình Thuận - 19-01-2023
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
460
8600
5230
7401
5401
8091
0722
7572
0852
3003
2173
7804
5535
4096
1126
58
5188
5709

Xem KQXS Miền Nam

12/012023
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • chọn vé số - vesohung.online
 • Nhanh - Gọn - Bảo mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !

Thứ năm

12-01

Tây NinhAn GiangBình Thuận
1K2AG-1K21K2
100N
51
85
28
200N
760
283
613
400N
0202
6070
0098
7321
7623
5384
5561
6223
9139
1TR
9640
2952
7542
3TR
35379
30511
63235
30209
27751
56813
82264
41130
01341
26461
23426
43461
50444
17330
16653
36658
10915
42323
90692
16532
44968
10TR
75473
86230
04515
34506
22092
49391
15TR
19588
61981
75433
30TR
69296
83359
70289
2 TỶ
426832
470279
883853
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chụcHàng Chục
Loto hàng đơn vịHàng DV
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Nam" Ngày 12-01-2023

Tây Ninh
0 0209
1 1113
2
3 353032
4 40
5 51
6 6064
7 707973
8 88
9 9896
An Giang
0 06
1 15
2 212326
3 3030
4 4144
5 5259
6 6161
7 79
8 85838481
9
Bình Thuận
0
1 1315
2 282323
3 393233
4 42
5 535853
6 6168
7
8 89
9 929291

Loto hàng đơn vị "Miền Nam" Ngày 12-01-2023

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Tây Ninh - 12-01-2023
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
760
6070
9640
6230
51
0511
7751
0202
6832
6813
5473
2264
3235
9296
0098
9588
5379
0209
An Giang - 12-01-2023
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1130
7330
7321
1341
6461
3461
1981
2952
283
7623
5384
0444
85
4515
3426
4506
3359
0279
Bình Thuận - 12-01-2023
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5561
9391
7542
0692
6532
2092
613
6223
6653
2323
5433
3853
0915
28
6658
4968
9139
0289

Xem KQXS Miền Nam

05/012023
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • chọn vé số - vesohung.online
 • Nhanh - Gọn - Bảo mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !

Thứ năm

05-01

Tây NinhAn GiangBình Thuận
1K1AG-1K111K1
100N
37
41
57
200N
046
140
314
400N
9809
0155
7429
7839
7478
1404
5313
4958
0107
1TR
3878
3787
0395
3TR
75997
68537
82394
57990
72108
25886
23451
78357
09602
23002
11261
29271
94342
76330
87545
84416
19259
41989
07039
73351
85901
10TR
42641
26371
67718
41426
07613
84886
15TR
66647
88463
64939
30TR
05305
34824
74534
2 TỶ
078483
742910
822288
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chụcHàng Chục
Loto hàng đơn vịHàng DV
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Nam" Ngày 05-01-2023

Tây Ninh
0 090805
1
2 29
3 37
4 464147
5 5551
6
7 7871
8 8683
9 979490
An Giang
0 040202
1 1810
2 2624
3 3930
4 414042
5 57
6 6163
7 7871
8 87
9
Bình Thuận
0 0701
1 14131613
2
3 393934
4 45
5 57585951
6
7
8 898688
9 95

Loto hàng đơn vị "Miền Nam" Ngày 05-01-2023

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Tây Ninh - 05-01-2023
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
7990
3451
2641
6371
8483
2394
0155
5305
046
5886
37
5997
8537
6647
3878
2108
9809
7429
An Giang - 05-01-2023
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
140
6330
2910
41
1261
9271
9602
3002
4342
8463
1404
4824
1426
3787
8357
7478
7718
7839
Bình Thuận - 05-01-2023
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
3351
5901
5313
7613
314
4534
0395
7545
4416
4886
57
0107
4958
2288
9259
1989
7039
4939

Xem KQXS Miền Nam

29/122022
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • chọn vé số - vesohung.online
 • Nhanh - Gọn - Bảo mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !

Thứ năm

29-12

Tây NinhAn GiangBình Thuận
12K5AG-12K512K5
100N
42
50
59
200N
798
345
505
400N
4867
6990
2527
2285
2990
5617
5948
9078
2121
1TR
6053
2538
4893
3TR
91444
44982
02937
43621
73164
86143
81612
64121
58948
57467
87207
63205
31283
41038
46219
72008
76552
75153
06646
55945
89497
10TR
06064
74730
84219
34867
23526
75139
15TR
05487
59010
79276
30TR
47506
85945
17420
2 TỶ
892443
864003
659929
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chụcHàng Chục
Loto hàng đơn vịHàng DV
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Nam" Ngày 29-12-2022

Tây Ninh
0 06
1 12
2 2721
3 3730
4 42444343
5 53
6 676464
7
8 8287
9 9890
An Giang
0 070503
1 171910
2 21
3 38
4 4548
5 50
6 6767
7
8 8583
9 90
Bình Thuận
0 0508
1 19
2 21262029
3 39
4 484645
5 595253
6
7 7876
8
9 9397

Loto hàng đơn vị "Miền Nam" Ngày 29-12-2022

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Tây Ninh - 29-12-2022
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
6990
4730
3621
42
4982
1612
6053
6143
2443
1444
3164
6064
7506
4867
2527
2937
5487
798
An Giang - 29-12-2022
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
50
2990
9010
4121
1283
4003
345
2285
3205
5945
5617
7467
7207
4867
2538
8948
1038
4219
Bình Thuận - 29-12-2022
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
7420
2121
6552
4893
5153
505
5945
6646
3526
9276
9497
5948
9078
2008
59
6219
5139
9929

Xem KQXS Miền Nam

22/122022
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • chọn vé số - vesohung.online
 • Nhanh - Gọn - Bảo mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !

Thứ năm

22-12

Tây NinhAn GiangBình Thuận
12K4AG-12K412K4
100N
94
24
50
200N
088
181
778
400N
0015
1530
7114
1359
4219
3455
7582
6380
3466
1TR
1108
1006
6553
3TR
39449
24873
67201
06464
30802
11849
11328
92637
67860
77475
64724
27999
55359
99420
00793
02001
89579
98078
81834
47658
03001
10TR
89071
30405
63289
23203
39844
60319
15TR
25612
53815
30503
30TR
51810
81865
57703
2 TỶ
844412
457607
060911
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chụcHàng Chục
Loto hàng đơn vịHàng DV
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Nam" Ngày 22-12-2022

Tây Ninh
0 08010205
1 15141210
2 28
3 30
4 4949
5
6 64
7 7371
8 88
9 94
An Giang
0 060307
1 1915
2 2420
3 37
4
5 595559
6 6065
7 75
8 8189
9 99
Bình Thuận
0 010103
1 1911
2
3 34
4 44
5 505358
6 66
7 7879
8 8280
9 93

Loto hàng đơn vị "Miền Nam" Ngày 22-12-2022

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Tây Ninh - 22-12-2022
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1530
1810
7201
9071
0802
5612
4412
4873
94
7114
6464
0015
0405
088
1108
1328
9449
1849
An Giang - 22-12-2022
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
7860
9420
181
3203
24
4724
3455
7475
3815
1865
1006
2637
7607
1359
4219
7999
5359
3289
Bình Thuận - 22-12-2022
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
50
6380
2001
3001
0911
7582
6553
0793
0503
7703
1834
9844
3466
778
8078
7658
9579
0319

Các thống kê cơ bản xổ số Miền Nam (lô) đến KQXS Ngày 02-02-2023

Lưu ý: Thống kê này không cập nhật khi đang trực tiếp xổ số, sau khi hoàn tất mở thưởng status chuyển qua chế độ kết thúc hệ thống sẽ tự động cập nhật.

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

37  ( 9 ngày )
33  ( 7 ngày )
54  ( 7 ngày )
44  ( 6 ngày )
52  ( 6 ngày )
82  ( 6 ngày )
02  ( 6 ngày )
74  ( 5 ngày )
68  ( 5 ngày )
76  ( 5 ngày )
42  ( 5 ngày )
50  ( 5 ngày )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính:

82  ( 13 ngày )
11  ( 12 ngày )
21  ( 12 ngày )
93  ( 12 ngày )
59  ( 11 ngày )
54  ( 11 ngày )
03  ( 11 ngày )
37  ( 9 ngày )
10  ( 8 ngày )
72  ( 8 ngày )
68  ( 8 ngày )
16  ( 7 ngày )

Các cặp số ra liên tiếp Miền Nam :

0 ( 1 Ngày ) ( 54 lần )

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2-3 trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
14 Lần 0
0 12 Lần 0
9 Lần 0
1 14 Lần 0
9 Lần 0
2 10 Lần 0
8 Lần 0
3 8 Lần 0
9 Lần 0
4 8 Lần 0
8 Lần 0
5 10 Lần 0
15 Lần 0
6 8 Lần 0
12 Lần 0
7 16 Lần 0
9 Lần 0
8 10 Lần 0
16 Lần 0
9 13 Lần 0