Miền bắc

645-6743.png
KẾT QUẢ KỲ QUAY #01213 - NGÀY 19/06/2024
08
12
17
23
26
27
16,5
655-4802.png
KẾT QUẢ KỲ QUAY #01050 - NGÀY 20/06/2024
01
10
29
34
43
55
49
74,1 3,6
ad top

Sớ đầu đuôi Miền bắc

Còn nữa đến xổ số Miền Bắc

Thứ 5
20-06-2024
Hà Nội
17 - 04 - 40 - 68
Hà Nội
39
Thứ 4
19-06-2024
Bắc Ninh
55 - 42 - 78 - 89
Bắc Ninh
67
Thứ 3
18-06-2024
Quảng Ninh
70 - 10 - 56 - 46
Quảng Ninh
90
Thứ 2
17-06-2024
Hà Nội
22 - 72 - 17 - 03
Hà Nội
02
Chủ nhật
16-06-2024
Thái Bình
70 - 32 - 96 - 81
Thái Bình
97
Thứ 7
15-06-2024
Nam Định
13 - 77 - 96 - 52
Nam Định
69
Thứ 6
14-06-2024
Hải Phòng
59 - 09 - 12 - 90
Hải Phòng
87
Thứ 5
13-06-2024
Hà Nội
98 - 35 - 48 - 02
Hà Nội
26
Thứ 4
12-06-2024
Bắc Ninh
54 - 64 - 15 - 84
Bắc Ninh
55
Thứ 3
11-06-2024
Quảng Ninh
07 - 53 - 52 - 14
Quảng Ninh
09
Thứ 2
10-06-2024
Hà Nội
33 - 06 - 76 - 92
Hà Nội
65
Chủ nhật
09-06-2024
Thái Bình
22 - 53 - 84 - 19
Thái Bình
26
Thứ 7
08-06-2024
Nam Định
24 - 89 - 58 - 66
Nam Định
33
Thứ 6
07-06-2024
Hải Phòng
32 - 96 - 57 - 01
Hải Phòng
51
Thứ 5
06-06-2024
Hà Nội
28 - 07 - 14 - 10
Hà Nội
88
Thứ 4
05-06-2024
Bắc Ninh
68 - 29 - 44 - 32
Bắc Ninh
56
Thứ 3
04-06-2024
Quảng Ninh
15 - 82 - 18 - 55
Quảng Ninh
27
Thứ 2
03-06-2024
Hà Nội
78 - 48 - 45 - 15
Hà Nội
24
Chủ nhật
02-06-2024
Thái Bình
99 - 90 - 48 - 11
Thái Bình
70
Thứ 7
01-06-2024
Nam Định
70 - 49 - 68 - 19
Nam Định
12
Thứ 6
31-05-2024
Hải Phòng
35 - 72 - 90 - 04
Hải Phòng
02
Thứ 5
30-05-2024
Hà Nội
12 - 84 - 68 - 32
Hà Nội
32
Thứ 4
29-05-2024
Bắc Ninh
07 - 20 - 52 - 49
Bắc Ninh
31
Thứ 3
28-05-2024
Quảng Ninh
63 - 29 - 75 - 12
Quảng Ninh
90
Thứ 2
27-05-2024
Hà Nội
40 - 07 - 32 - 52
Hà Nội
78
Chủ nhật
26-05-2024
Thái Bình
61 - 92 - 08 - 33
Thái Bình
98
Thứ 7
25-05-2024
Nam Định
43 - 55 - 10 - 23
Nam Định
43
Thứ 6
24-05-2024
Hải Phòng
82 - 60 - 02 - 22
Hải Phòng
98
Thứ 5
23-05-2024
Hà Nội
51 - 87 - 41 - 60
Hà Nội
82
Thứ 4
22-05-2024
Bắc Ninh
06 - 61 - 62 - 64
Bắc Ninh
97
Thứ 3
21-05-2024
Quảng Ninh
79 - 73 - 50 - 87
Quảng Ninh
00
Thứ 2
20-05-2024
Hà Nội
24 - 50 - 89 - 52
Hà Nội
66
Chủ nhật
19-05-2024
Thái Bình
68 - 85 - 05 - 96
Thái Bình
78
Thứ 7
18-05-2024
Nam Định
17 - 18 - 19 - 80
Nam Định
22
Thứ 6
17-05-2024
Hải Phòng
45 - 41 - 62 - 32
Hải Phòng
68
Thứ 5
16-05-2024
Hà Nội
30 - 92 - 09 - 25
Hà Nội
34
Thứ 4
15-05-2024
Bắc Ninh
89 - 29 - 30 - 72
Bắc Ninh
26
Thứ 3
14-05-2024
Quảng Ninh
66 - 63 - 45 - 65
Quảng Ninh
80
Thứ 2
13-05-2024
Hà Nội
63 - 62 - 20 - 26
Hà Nội
96
Chủ nhật
12-05-2024
Thái Bình
75 - 33 - 21 - 97
Thái Bình
05
Thứ 7
11-05-2024
Nam Định
64 - 52 - 00 - 77
Nam Định
76
Thứ 6
10-05-2024
Hải Phòng
61 - 25 - 40 - 81
Hải Phòng
36
Thứ 5
09-05-2024
Hà Nội
34 - 30 - 62 - 71
Hà Nội
25
Thứ 4
08-05-2024
Bắc Ninh
07 - 22 - 24 - 10
Bắc Ninh
95
Thứ 3
07-05-2024
Quảng Ninh
28 - 17 - 01 - 22
Quảng Ninh
17
Thứ 2
06-05-2024
Hà Nội
45 - 32 - 98 - 67
Hà Nội
61
Chủ nhật
05-05-2024
Thái Bình
67 - 22 - 52 - 63
Thái Bình
83
Thứ 7
04-05-2024
Nam Định
12 - 28 - 32 - 55
Nam Định
69
Thứ 6
03-05-2024
Hải Phòng
57 - 98 - 89 - 43
Hải Phòng
57
Thứ 5
02-05-2024
Hà Nội
39 - 63 - 74 - 20
Hà Nội
67
Thứ 4
01-05-2024
Bắc Ninh
95 - 61 - 60 - 97
Bắc Ninh
31
Thứ 3
30-04-2024
Quảng Ninh
47 - 59 - 54 - 28
Quảng Ninh
24
Thứ 2
29-04-2024
Hà Nội
08 - 61 - 03 - 82
Hà Nội
77
Chủ nhật
28-04-2024
Thái Bình
79 - 73 - 02 - 95
Thái Bình
96
Thứ 7
27-04-2024
Nam Định
93 - 89 - 25 - 35
Nam Định
42
Thứ 6
26-04-2024
Hải Phòng
19 - 93 - 77 - 37
Hải Phòng
20
Thứ 5
25-04-2024
Hà Nội
08 - 62 - 71 - 60
Hà Nội
94
Thứ 4
24-04-2024
Bắc Ninh
82 - 60 - 50 - 47
Bắc Ninh
52
Thứ 3
23-04-2024
Quảng Ninh
33 - 16 - 08 - 17
Quảng Ninh
81
Thứ 2
22-04-2024
Hà Nội
82 - 93 - 79 - 37
Hà Nội
25
Chủ nhật
21-04-2024
Thái Bình
11 - 59 - 91 - 39
Thái Bình
80
Thứ 7
20-04-2024
Nam Định
05 - 60 - 99 - 33
Nam Định
79
Thứ 6
19-04-2024
Hải Phòng
71 - 26 - 85 - 23
Hải Phòng
92
Thứ 5
18-04-2024
Hà Nội
69 - 52 - 95 - 37
Hà Nội
04
Thứ 4
17-04-2024
Bắc Ninh
47 - 40 - 90 - 27
Bắc Ninh
89
Thứ 3
16-04-2024
Quảng Ninh
12 - 51 - 91 - 18
Quảng Ninh
50
Thứ 2
15-04-2024
Hà Nội
54 - 33 - 98 - 29
Hà Nội
69
Chủ nhật
14-04-2024
Thái Bình
52 - 22 - 89 - 90
Thái Bình
96
Thứ 7
13-04-2024
Nam Định
58 - 28 - 35 - 64
Nam Định
49
Thứ 6
12-04-2024
Hải Phòng
27 - 83 - 16 - 80
Hải Phòng
73
Thứ 5
11-04-2024
Hà Nội
73 - 80 - 42 - 86
Hà Nội
56
Thứ 4
10-04-2024
Bắc Ninh
12 - 45 - 75 - 97
Bắc Ninh
38
Thứ 3
09-04-2024
Quảng Ninh
69 - 62 - 27 - 41
Quảng Ninh
10
Thứ 2
08-04-2024
Hà Nội
15 - 61 - 05 - 32
Hà Nội
47
Chủ nhật
07-04-2024
Thái Bình
65 - 17 - 72 - 50
Thái Bình
74
Thứ 7
06-04-2024
Nam Định
21 - 59 - 95 - 03
Nam Định
12
Thứ 6
05-04-2024
Hải Phòng
05 - 13 - 49 - 19
Hải Phòng
66
Thứ 5
04-04-2024
Hà Nội
01 - 42 - 65 - 89
Hà Nội
89
Thứ 4
03-04-2024
Bắc Ninh
93 - 94 - 15 - 22
Bắc Ninh
64
Thứ 3
02-04-2024
Quảng Ninh
65 - 86 - 54 - 35
Quảng Ninh
09
Thứ 2
01-04-2024
Hà Nội
09 - 93 - 06 - 38
Hà Nội
52
Chủ nhật
31-03-2024
Thái Bình
69 - 90 - 28 - 81
Thái Bình
09
Thứ 7
30-03-2024
Nam Định
96 - 94 - 29 - 09
Nam Định
35
Thứ 6
29-03-2024
Hải Phòng
05 - 67 - 87 - 62
Hải Phòng
69
Thứ 5
28-03-2024
Hà Nội
07 - 82 - 98 - 90
Hà Nội
79
Thứ 4
27-03-2024
Bắc Ninh
84 - 38 - 18 - 25
Bắc Ninh
45
Thứ 3
26-03-2024
Quảng Ninh
82 - 17 - 99 - 07
Quảng Ninh
19
Thứ 2
25-03-2024
Hà Nội
39 - 42 - 11 - 77
Hà Nội
42
Chủ nhật
24-03-2024
Thái Bình
29 - 09 - 32 - 39
Thái Bình
74
Thứ 7
23-03-2024
Nam Định
85 - 51 - 42 - 16
Nam Định
82
Thứ 6
22-03-2024
Hải Phòng
21 - 91 - 03 - 69
Hải Phòng
71
Thứ 5
21-03-2024
Hà Nội
87 - 13 - 52 - 56
Hà Nội
66
Thứ 4
20-03-2024
Bắc Ninh
87 - 23 - 54 - 37
Bắc Ninh
44
Thứ 3
19-03-2024
Quảng Ninh
33 - 44 - 22 - 51
Quảng Ninh
36
Thứ 2
18-03-2024
Hà Nội
82 - 29 - 25 - 53
Hà Nội
23
Chủ nhật
17-03-2024
Thái Bình
02 - 50 - 20 - 30
Thái Bình
99
Thứ 7
16-03-2024
Nam Định
49 - 58 - 26 - 20
Nam Định
67
Thứ 6
15-03-2024
Hải Phòng
91 - 02 - 59 - 66
Hải Phòng
34
Thứ 5
14-03-2024
Hà Nội
03 - 64 - 94 - 72
Hà Nội
69
Thứ 4
13-03-2024
Bắc Ninh
43 - 74 - 60 - 49
Bắc Ninh
53
Thứ 3
12-03-2024
Quảng Ninh
76 - 92 - 64 - 78
Quảng Ninh
12
Thứ 2
11-03-2024
Hà Nội
99 - 79 - 10 - 72
Hà Nội
33
Chủ nhật
10-03-2024
Thái Bình
57 - 88 - 64 - 26
Thái Bình
52
Thứ 7
09-03-2024
Nam Định
86 - 29 - 28 - 10
Nam Định
41
Thứ 6
08-03-2024
Hải Phòng
52 - 14 - 44 - 43
Hải Phòng
07
Thứ 5
07-03-2024
Hà Nội
33 - 86 - 49 - 82
Hà Nội
47
Thứ 4
06-03-2024
Bắc Ninh
25 - 45 - 77 - 96
Bắc Ninh
39
Thứ 3
05-03-2024
Quảng Ninh
75 - 26 - 18 - 99
Quảng Ninh
22
Thứ 2
04-03-2024
Hà Nội
42 - 62 - 65 - 51
Hà Nội
35
Chủ nhật
03-03-2024
Thái Bình
40 - 14 - 44 - 37
Thái Bình
32
Thứ 7
02-03-2024
Nam Định
93 - 95 - 06 - 91
Nam Định
33
Thứ 6
01-03-2024
Hải Phòng
21 - 23 - 65 - 46
Hải Phòng
61
Thứ 5
29-02-2024
Hà Nội
28 - 92 - 23 - 99
Hà Nội
48
Thứ 4
28-02-2024
Bắc Ninh
67 - 96 - 37 - 17
Bắc Ninh
45
Thứ 3
27-02-2024
Quảng Ninh
85 - 80 - 61 - 76
Quảng Ninh
09
Thứ 2
26-02-2024
Hà Nội
63 - 88 - 24 - 56
Hà Nội
34
Chủ nhật
25-02-2024
Thái Bình
16 - 06 - 98 - 51
Thái Bình
45
Thứ 7
24-02-2024
Nam Định
43 - 44 - 35 - 45
Nam Định
33
Thứ 6
23-02-2024
Hải Phòng
79 - 00 - 93 - 45
Hải Phòng
53
Thứ 5
22-02-2024
Hà Nội
25 - 70 - 90 - 13
Hà Nội
88
Thứ 4
21-02-2024
Bắc Ninh
08 - 64 - 72 - 91
Bắc Ninh
37
Thứ 3
20-02-2024
Quảng Ninh
68 - 18 - 78 - 00
Quảng Ninh
06
Thứ 2
19-02-2024
Hà Nội
64 - 85 - 24 - 66
Hà Nội
01
Chủ nhật
18-02-2024
Thái Bình
56 - 97 - 14 - 64
Thái Bình
03
Thứ 7
17-02-2024
Nam Định
73 - 92 - 62 - 67
Nam Định
94
Thứ 6
16-02-2024
Hải Phòng
98 - 29 - 58 - 84
Hải Phòng
64
Thứ 5
15-02-2024
Hà Nội
51 - 10 - 20 - 70
Hà Nội
31
Thứ 4
14-02-2024
Bắc Ninh
53 - 22 - 15 - 54
Bắc Ninh
70
Thứ 3
13-02-2024
Quảng Ninh
63 - 99 - 31 - 02
Quảng Ninh
00
Thứ 2
12-02-2024
Hà Nội
- - -
Hà Nội
Chủ nhật
11-02-2024
Thái Bình
- - -
Thái Bình
Thứ 7
10-02-2024
Nam Định
- - -
Nam Định
Thứ 6
09-02-2024
Hải Phòng
- - -
Hải Phòng
Thứ 5
08-02-2024
Hà Nội
42 - 31 - 21 - 27
Hà Nội
52
Thứ 4
07-02-2024
Bắc Ninh
62 - 18 - 99 - 53
Bắc Ninh
84
Thứ 3
06-02-2024
Quảng Ninh
52 - 59 - 84 - 15
Quảng Ninh
67
Thứ 2
05-02-2024
Hà Nội
07 - 35 - 81 - 22
Hà Nội
76
Chủ nhật
04-02-2024
Thái Bình
44 - 04 - 97 - 41
Thái Bình
00
Thứ 7
03-02-2024
Nam Định
12 - 35 - 88 - 18
Nam Định
89
Thứ 6
02-02-2024
Hải Phòng
93 - 55 - 68 - 05
Hải Phòng
74
Thứ 5
01-02-2024
Hà Nội
32 - 61 - 77 - 99
Hà Nội
44
Thứ 4
31-01-2024
Bắc Ninh
68 - 53 - 82 - 27
Bắc Ninh
66
Thứ 3
30-01-2024
Quảng Ninh
38 - 26 - 83 - 95
Quảng Ninh
24
Thứ 2
29-01-2024
Hà Nội
81 - 83 - 09 - 85
Hà Nội
46
Chủ nhật
28-01-2024
Thái Bình
87 - 65 - 49 - 41
Thái Bình
74
Thứ 7
27-01-2024
Nam Định
27 - 75 - 91 - 10
Nam Định
79
Thứ 6
26-01-2024
Hải Phòng
58 - 56 - 20 - 06
Hải Phòng
47
Thứ 5
25-01-2024
Hà Nội
56 - 24 - 57 - 42
Hà Nội
75
Thứ 4
24-01-2024
Bắc Ninh
57 - 22 - 11 - 69
Bắc Ninh
61
Thứ 3
23-01-2024
Quảng Ninh
74 - 00 - 49 - 11
Quảng Ninh
41
Thứ 2
22-01-2024
Hà Nội
60 - 13 - 65 - 17
Hà Nội
10
Chủ nhật
21-01-2024
Thái Bình
28 - 76 - 18 - 13
Thái Bình
19
Thứ 7
20-01-2024
Nam Định
77 - 93 - 39 - 13
Nam Định
64
Thứ 6
19-01-2024
Hải Phòng
17 - 69 - 88 - 61
Hải Phòng
09
Thứ 5
18-01-2024
Hà Nội
77 - 23 - 11 - 48
Hà Nội
98
Thứ 4
17-01-2024
Bắc Ninh
03 - 35 - 11 - 50
Bắc Ninh
53
Thứ 3
16-01-2024
Quảng Ninh
90 - 79 - 37 - 58
Quảng Ninh
39
Thứ 2
15-01-2024
Hà Nội
94 - 59 - 67 - 21
Hà Nội
61
Chủ nhật
14-01-2024
Thái Bình
71 - 91 - 34 - 85
Thái Bình
38
Thứ 7
13-01-2024
Nam Định
17 - 99 - 63 - 85
Nam Định
86
Thứ 6
12-01-2024
Hải Phòng
02 - 93 - 53 - 59
Hải Phòng
13
Thứ 5
11-01-2024
Hà Nội
82 - 23 - 28 - 84
Hà Nội
85
Thứ 4
10-01-2024
Bắc Ninh
95 - 84 - 83 - 53
Bắc Ninh
32
Thứ 3
09-01-2024
Quảng Ninh
77 - 68 - 08 - 91
Quảng Ninh
77
Thứ 2
08-01-2024
Hà Nội
19 - 77 - 78 - 40
Hà Nội
89
Chủ nhật
07-01-2024
Thái Bình
85 - 67 - 75 - 12
Thái Bình
18
Thứ 7
06-01-2024
Nam Định
74 - 96 - 58 - 03
Nam Định
94
Thứ 6
05-01-2024
Hải Phòng
96 - 63 - 69 - 45
Hải Phòng
67
Thứ 5
04-01-2024
Hà Nội
62 - 12 - 36 - 02
Hà Nội
40
Thứ 4
03-01-2024
Bắc Ninh
61 - 14 - 85 - 25
Bắc Ninh
95
Thứ 3
02-01-2024
Quảng Ninh
35 - 44 - 10 - 59
Quảng Ninh
56
Thứ 2
01-01-2024
Hà Nội
53 - 73 - 45 - 79
Hà Nội
32
Chủ nhật
31-12-2023
Thái Bình
42 - 82 - 02 - 43
Thái Bình
58
Thứ 7
30-12-2023
Nam Định
38 - 64 - 82 - 43
Nam Định
80
Thứ 6
29-12-2023
Hải Phòng
95 - 93 - 85 - 84
Hải Phòng
20
Thứ 5
28-12-2023
Hà Nội
12 - 39 - 52 - 71
Hà Nội
31
Thứ 4
27-12-2023
Bắc Ninh
45 - 28 - 63 - 44
Bắc Ninh
17
Thứ 3
26-12-2023
Quảng Ninh
29 - 81 - 31 - 30
Quảng Ninh
36
Thứ 2
25-12-2023
Hà Nội
40 - 61 - 88 - 84
Hà Nội
25
Chủ nhật
24-12-2023
Thái Bình
65 - 92 - 44 - 57
Thái Bình
43
Thứ 7
23-12-2023
Nam Định
20 - 62 - 10 - 44
Nam Định
16
Thứ 6
22-12-2023
Hải Phòng
14 - 68 - 52 - 92
Hải Phòng
11
Thứ 5
21-12-2023
Hà Nội
83 - 21 - 41 - 81
Hà Nội
85
Thứ 4
20-12-2023
Bắc Ninh
13 - 21 - 90 - 50
Bắc Ninh
78
Thứ 3
19-12-2023
Quảng Ninh
40 - 82 - 90 - 57
Quảng Ninh
77
Thứ 2
18-12-2023
Hà Nội
- - -
Hà Nội
Chủ nhật
17-12-2023
Thái Bình
90 - 59 - 43 - 61
Thái Bình
57
Thứ 7
16-12-2023
Nam Định
89 - 67 - 42 - 62
Nam Định
25
Thứ 6
15-12-2023
Hải Phòng
56 - 13 - 20 - 39
Hải Phòng
04
Thứ 5
14-12-2023
Hà Nội
15 - 86 - 76 - 49
Hà Nội
45
Thứ 4
13-12-2023
Bắc Ninh
55 - 83 - 76 - 44
Bắc Ninh
06
Thứ 3
12-12-2023
Quảng Ninh
63 - 29 - 28 - 51
Quảng Ninh
70
Thứ 2
11-12-2023
Hà Nội
85 - 12 - 33 - 48
Hà Nội
38
Chủ nhật
10-12-2023
Thái Bình
95 - 45 - 08 - 63
Thái Bình
60
Thứ 7
09-12-2023
Nam Định
52 - 24 - 00 - 04
Nam Định
57
Thứ 6
08-12-2023
Hải Phòng
06 - 39 - 93 - 97
Hải Phòng
23
Thứ 5
07-12-2023
Hà Nội
44 - 24 - 37 - 61
Hà Nội
27
Thứ 4
06-12-2023
Bắc Ninh
08 - 11 - 61 - 34
Bắc Ninh
78
Thứ 3
05-12-2023
Quảng Ninh
66 - 61 - 51 - 07
Quảng Ninh
21
Thứ 2
04-12-2023
Hà Nội
25 - 23 - 55 - 19
Hà Nội
94
Chủ nhật
03-12-2023
Thái Bình
13 - 07 - 17 - 19
Thái Bình
16
Thứ 7
02-12-2023
Nam Định
85 - 25 - 07 - 17
Nam Định
85
Thứ 6
01-12-2023
Hải Phòng
28 - 43 - 32 - 42
Hải Phòng
01
Thứ 5
30-11-2023
Hà Nội
73 - 07 - 13 - 43
Hà Nội
26
Thứ 4
29-11-2023
Bắc Ninh
05 - 90 - 42 - 87
Bắc Ninh
41
Thứ 3
28-11-2023
Quảng Ninh
01 - 54 - 99 - 39
Quảng Ninh
13
Thứ 2
27-11-2023
Hà Nội
77 - 10 - 86 - 17
Hà Nội
57
Chủ nhật
26-11-2023
Thái Bình
20 - 53 - 07 - 84
Thái Bình
73
Thứ 7
25-11-2023
Nam Định
44 - 73 - 63 - 26
Nam Định
16
Thứ 6
24-11-2023
Hải Phòng
81 - 09 - 40 - 61
Hải Phòng
52
Thứ 5
23-11-2023
Hà Nội
01 - 62 - 16 - 10
Hà Nội
99
Thứ 4
22-11-2023
Bắc Ninh
53 - 06 - 14 - 52
Bắc Ninh
70
Thứ 3
21-11-2023
Quảng Ninh
55 - 66 - 29 - 16
Quảng Ninh
48
Thứ 2
20-11-2023
Hà Nội
92 - 67 - 88 - 72
Hà Nội
71
Chủ nhật
19-11-2023
Thái Bình
28 - 19 - 90 - 64
Thái Bình
29
Thứ 7
18-11-2023
Nam Định
84 - 59 - 90 - 82
Nam Định
71
Thứ 6
17-11-2023
Hải Phòng
38 - 44 - 68 - 52
Hải Phòng
10
Thứ 5
16-11-2023
Hà Nội
36 - 20 - 73 - 21
Hà Nội
69
Thứ 4
15-11-2023
Bắc Ninh
56 - 62 - 32 - 72
Bắc Ninh
59
Thứ 3
14-11-2023
Quảng Ninh
36 - 97 - 41 - 57
Quảng Ninh
00
Thứ 2
13-11-2023
Hà Nội
31 - 11 - 43 - 35
Hà Nội
12
Chủ nhật
12-11-2023
Thái Bình
29 - 03 - 05 - 28
Thái Bình
75
Thứ 7
11-11-2023
Nam Định
54 - 60 - 31 - 99
Nam Định
91
Thứ 6
10-11-2023
Hải Phòng
02 - 10 - 21 - 35
Hải Phòng
70
Thứ 5
09-11-2023
Hà Nội
22 - 44 - 97 - 09
Hà Nội
62
Thứ 4
08-11-2023
Bắc Ninh
93 - 82 - 15 - 95
Bắc Ninh
26
Thứ 3
07-11-2023
Quảng Ninh
27 - 90 - 24 - 03
Quảng Ninh
49
Thứ 2
06-11-2023
Hà Nội
01 - 82 - 52 - 88
Hà Nội
84