gan cực đại miền

645-6743.png
KẾT QUẢ KỲ QUAY #01224 - NGÀY 14/07/2024
09
18
33
37
38
43
18,6
655-4802.png
KẾT QUẢ KỲ QUAY #01061 - NGÀY 16/07/2024
20
31
34
36
47
52
02
132 3,6

Thống kê gan cực đại miền

ad top
 
Miền: Dãy Số:
Tra Cứu:
Đài
   
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số! Ví dụ: 36 hoặc 68,86,963,1798 Có thể tùy chọn giới hạn số đài và thống kê theo lô, theo đầu đuôi hoặc chỉ giải Đặc Biệt.

Các thống kê cơ bản xổ số Miền Nam (lô) đến KQXS Ngày 16-07-2024

Lưu ý: Thống kê này không cập nhật khi đang trực tiếp xổ số, sau khi hoàn tất mở thưởng status chuyển qua chế độ kết thúc hệ thống sẽ tự động cập nhật.

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

75  ( 9 ngày )
13  ( 7 ngày )
76  ( 7 ngày )
59  ( 6 ngày )
62  ( 5 ngày )
89  ( 5 ngày )
15  ( 4 ngày )
85  ( 4 ngày )
17  ( 3 ngày )
49  ( 3 ngày )
48  ( 3 ngày )
83  ( 3 ngày )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính:

76  ( 15 ngày )
36  ( 10 ngày )
12  ( 9 ngày )
75  ( 9 ngày )
15  ( 7 ngày )
92  ( 7 ngày )
13  ( 7 ngày )
19  ( 6 ngày )
59  ( 6 ngày )
24  ( 6 ngày )
04  ( 6 ngày )
30  ( 5 ngày )

Các cặp số ra liên tiếp Miền Nam :

63 ( 5 Ngày ) ( 10 lần )
58 ( 5 Ngày ) ( 6 lần )
51 ( 3 Ngày ) ( 4 lần )
23 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
95 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
64 ( 2 Ngày ) ( 6 lần )
38 ( 2 Ngày ) ( 5 lần )
93 ( 2 Ngày ) ( 4 lần )
55 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
70 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
94 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
79 ( 1 Ngày ) ( 3 lần )
99 ( 1 Ngày ) ( 2 lần )
35 ( 1 Ngày ) ( 2 lần )
25 ( 1 Ngày ) ( 2 lần )
40 ( 1 Ngày ) ( 2 lần )
90 ( 1 Ngày ) ( 2 lần )
41 ( 1 Ngày ) ( 2 lần )
01 ( 1 Ngày ) ( 2 lần )
80 ( 1 Ngày ) ( 2 lần )
60 ( 1 Ngày ) ( 2 lần )

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2-3 trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
20 Lần 0
0 20 Lần 0
8 Lần 0
1 17 Lần 0
20 Lần 0
2 18 Lần 0
17 Lần 0
3 18 Lần 0
12 Lần 0
4 17 Lần 0
15 Lần 0
5 13 Lần 0
18 Lần 0
6 11 Lần 0
14 Lần 0
7 14 Lần 0
15 Lần 0
8 18 Lần 0
23 Lần 0
9 16 Lần 0