gan cực đại miền

645-6743.png
KẾT QUẢ KỲ QUAY #01129 - NGÀY 03/12/2023
12
14
16
21
29
32
17,8
655-4802.png
KẾT QUẢ KỲ QUAY #00965 - NGÀY 02/12/2023
01
10
20
37
48
51
54
48,4 4,2

Thống kê gan cực đại miền

ad top
 
Miền: Dãy Số:
Tra Cứu:
Đài
   
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số! Ví dụ: 36 hoặc 68,86,963,1798 Có thể tùy chọn giới hạn số đài và thống kê theo lô, theo đầu đuôi hoặc chỉ giải Đặc Biệt.

Các thống kê cơ bản xổ số Miền Nam (lô) đến KQXS Ngày 04-12-2023

Lưu ý: Thống kê này không cập nhật khi đang trực tiếp xổ số, sau khi hoàn tất mở thưởng status chuyển qua chế độ kết thúc hệ thống sẽ tự động cập nhật.

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

66  ( 7 ngày )
12  ( 7 ngày )
48  ( 7 ngày )
96  ( 7 ngày )
63  ( 5 ngày )
69  ( 5 ngày )
52  ( 5 ngày )
61  ( 5 ngày )
02  ( 4 ngày )
23  ( 4 ngày )
05  ( 3 ngày )
16  ( 3 ngày )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính:

97  ( 14 ngày )
61  ( 9 ngày )
79  ( 9 ngày )
66  ( 7 ngày )
91  ( 7 ngày )
12  ( 7 ngày )
02  ( 7 ngày )
48  ( 7 ngày )
96  ( 7 ngày )
21  ( 6 ngày )
65  ( 6 ngày )
90  ( 6 ngày )

Các cặp số ra liên tiếp Miền Nam :

70 ( 8 Ngày ) ( 10 lần )
17 ( 6 Ngày ) ( 6 lần )
95 ( 6 Ngày ) ( 6 lần )
51 ( 5 Ngày ) ( 5 lần )
44 ( 4 Ngày ) ( 5 lần )
31 ( 4 Ngày ) ( 5 lần )
09 ( 3 Ngày ) ( 5 lần )
85 ( 3 Ngày ) ( 5 lần )
15 ( 3 Ngày ) ( 4 lần )
56 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
88 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
24 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
76 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
20 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
06 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
67 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
93 ( 1 Ngày ) ( 3 lần )
81 ( 1 Ngày ) ( 2 lần )
32 ( 1 Ngày ) ( 2 lần )
22 ( 1 Ngày ) ( 2 lần )
86 ( 1 Ngày ) ( 2 lần )
07 ( 1 Ngày ) ( 2 lần )

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2-3 trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
20 Lần 0
0 21 Lần 0
21 Lần 0
1 19 Lần 0
15 Lần 0
2 17 Lần 0
28 Lần 0
3 16 Lần 0
15 Lần 0
4 20 Lần 0
20 Lần 0
5 18 Lần 0
7 Lần 0
6 17 Lần 0
20 Lần 0
7 19 Lần 0
22 Lần 0
8 18 Lần 0
12 Lần 0
9 15 Lần 0