gan cực đại miền

645-6743.png
KẾT QUẢ KỲ QUAY #01225 - NGÀY 17/07/2024
09
10
11
16
21
30
20,5
655-4802.png
KẾT QUẢ KỲ QUAY #01062 - NGÀY 18/07/2024
10
13
28
35
40
42
02
152 5,7

Thống kê gan cực đại miền

ad top
 
Miền: Dãy Số:
Tra Cứu:
Đài
   
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số! Ví dụ: 36 hoặc 68,86,963,1798 Có thể tùy chọn giới hạn số đài và thống kê theo lô, theo đầu đuôi hoặc chỉ giải Đặc Biệt.

Các thống kê cơ bản xổ số Miền Nam (lô) đến KQXS Ngày 18-07-2024

Lưu ý: Thống kê này không cập nhật khi đang trực tiếp xổ số, sau khi hoàn tất mở thưởng status chuyển qua chế độ kết thúc hệ thống sẽ tự động cập nhật.

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

75  ( 12 ngày )
13  ( 10 ngày )
59  ( 9 ngày )
62  ( 8 ngày )
89  ( 8 ngày )
85  ( 7 ngày )
17  ( 6 ngày )
49  ( 6 ngày )
98  ( 6 ngày )
66  ( 6 ngày )
50  ( 6 ngày )
53  ( 5 ngày )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính:

76  ( 18 ngày )
75  ( 12 ngày )
12  ( 12 ngày )
13  ( 10 ngày )
19  ( 9 ngày )
59  ( 9 ngày )
30  ( 8 ngày )
28  ( 8 ngày )
89  ( 8 ngày )
56  ( 8 ngày )
62  ( 8 ngày )
77  ( 7 ngày )

Các cặp số ra liên tiếp Miền Nam :

95 ( 5 Ngày ) ( 7 lần )
51 ( 5 Ngày ) ( 6 lần )
55 ( 4 Ngày ) ( 5 lần )
99 ( 3 Ngày ) ( 4 lần )
77 ( 3 Ngày ) ( 4 lần )
14 ( 3 Ngày ) ( 4 lần )
92 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
15 ( 2 Ngày ) ( 6 lần )
37 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
82 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
16 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
02 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
96 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
54 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
47 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
08 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
21 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
43 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
65 ( 1 Ngày ) ( 2 lần )
57 ( 1 Ngày ) ( 2 lần )
35 ( 1 Ngày ) ( 2 lần )
94 ( 1 Ngày ) ( 2 lần )
63 ( 1 Ngày ) ( 2 lần )
93 ( 1 Ngày ) ( 2 lần )
76 ( 1 Ngày ) ( 2 lần )
41 ( 1 Ngày ) ( 2 lần )

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2-3 trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
13 Lần 0
0 12 Lần 0
15 Lần 0
1 18 Lần 0
11 Lần 0
2 17 Lần 0
22 Lần 0
3 17 Lần 0
14 Lần 0
4 20 Lần 0
13 Lần 0
5 25 Lần 0
19 Lần 0
6 10 Lần 0
15 Lần 0
7 18 Lần 0
14 Lần 0
8 13 Lần 0
26 Lần 0
9 12 Lần 0