Miền trung

645-6743.png
KẾT QUẢ KỲ QUAY # - NGÀY 23/06/2024
09
11
19
29
31
44
19,7
655-4802.png
KẾT QUẢ KỲ QUAY #01051 - NGÀY 22/06/2024
17
25
31
35
41
42
36
76,7 3,9
ad top

Sớ đầu đuôi Miền trung

Thứ 4
19-06-2024
Đà Nẵng
39 - 90
Khánh Hòa
97 - 40

-
Thứ 4
12-06-2024
Đà Nẵng
59 - 10
Khánh Hòa
78 - 89

-
Thứ 4
05-06-2024
Đà Nẵng
27 - 19
Khánh Hòa
98 - 39

-
Thứ 4
29-05-2024
Đà Nẵng
70 - 14
Khánh Hòa
21 - 09

-
Thứ 4
22-05-2024
Đà Nẵng
83 - 20
Khánh Hòa
01 - 57

-
Thứ 4
15-05-2024
Đà Nẵng
20 - 52
Khánh Hòa
00 - 25

-
Thứ 4
08-05-2024
Đà Nẵng
93 - 42
Khánh Hòa
23 - 71

-
Thứ 4
01-05-2024
Đà Nẵng
88 - 40
Khánh Hòa
02 - 35

-
Thứ 4
24-04-2024
Đà Nẵng
41 - 93
Khánh Hòa
05 - 62

-
Thứ 4
17-04-2024
Đà Nẵng
66 - 24
Khánh Hòa
31 - 34

-
Thứ 4
10-04-2024
Đà Nẵng
22 - 06
Khánh Hòa
22 - 14

-
Thứ 4
03-04-2024
Đà Nẵng
50 - 65
Khánh Hòa
70 - 16

-
Thứ 4
27-03-2024
Đà Nẵng
92 - 22
Khánh Hòa
83 - 26

-
Thứ 4
20-03-2024
Đà Nẵng
48 - 27
Khánh Hòa
50 - 59

-
Thứ 4
13-03-2024
Đà Nẵng
74 - 63
Khánh Hòa
84 - 99

-
Thứ 4
06-03-2024
Đà Nẵng
45 - 50
Khánh Hòa
72 - 66

-
Thứ 4
28-02-2024
Đà Nẵng
36 - 72
Khánh Hòa
47 - 94

-
Thứ 4
21-02-2024
Đà Nẵng
00 - 69
Khánh Hòa
01 - 23

-
Thứ 4
14-02-2024
Đà Nẵng
15 - 51
Khánh Hòa
87 - 47

-
Thứ 4
07-02-2024
Đà Nẵng
48 - 77
Khánh Hòa
75 - 98

-
Thứ 4
31-01-2024
Đà Nẵng
66 - 70
Khánh Hòa
43 - 27

-
Thứ 4
24-01-2024
Đà Nẵng
61 - 97
Khánh Hòa
40 - 51

-
Thứ 4
17-01-2024
Đà Nẵng
90 - 89
Khánh Hòa
58 - 69

-
Thứ 4
10-01-2024
Đà Nẵng
81 - 08
Khánh Hòa
39 - 11

-
Thứ 4
03-01-2024
Đà Nẵng
57 - 01
Khánh Hòa
05 - 70

-
Thứ 4
27-12-2023
Đà Nẵng
45 - 68
Khánh Hòa
97 - 02

-
Thứ 4
20-12-2023
Đà Nẵng
62 - 58
Khánh Hòa
07 - 27

-
Thứ 4
13-12-2023
Đà Nẵng
93 - 20
Khánh Hòa
95 - 62

-
Thứ 4
06-12-2023
Đà Nẵng
72 - 17
Khánh Hòa
28 - 16

-
Thứ 4
29-11-2023
Đà Nẵng
93 - 58
Khánh Hòa
82 - 49

-
Thứ 4
22-11-2023
Đà Nẵng
93 - 40
Khánh Hòa
86 - 91

-
Thứ 4
15-11-2023
Đà Nẵng
40 - 72
Khánh Hòa
05 - 02

-
Thứ 4
08-11-2023
Đà Nẵng
76 - 19
Khánh Hòa
26 - 63

-
Thứ 4
01-11-2023
Đà Nẵng
22 - 93
Khánh Hòa
28 - 61

-
Thứ 4
25-10-2023
Đà Nẵng
66 - 07
Khánh Hòa
55 - 77

-
Thứ 4
18-10-2023
Đà Nẵng
67 - 00
Khánh Hòa
53 - 66

-
Thứ 4
11-10-2023
Đà Nẵng
14 - 13
Khánh Hòa
08 - 89

-
Thứ 4
04-10-2023
Đà Nẵng
46 - 64
Khánh Hòa
56 - 58

-
Thứ 4
27-09-2023
Đà Nẵng
22 - 76
Khánh Hòa
24 - 81

-
Thứ 4
20-09-2023
Đà Nẵng
80 - 44
Khánh Hòa
49 - 85

-
Thứ 4
13-09-2023
Đà Nẵng
88 - 87
Khánh Hòa
42 - 17

-
Thứ 4
06-09-2023
Đà Nẵng
10 - 03
Khánh Hòa
21 - 96

-
Thứ 4
30-08-2023
Đà Nẵng
51 - 21
Khánh Hòa
44 - 55

-
Thứ 4
23-08-2023
Đà Nẵng
95 - 87
Khánh Hòa
31 - 77

-
Thứ 4
16-08-2023
Đà Nẵng
75 - 72
Khánh Hòa
56 - 47

-
Thứ 4
09-08-2023
Đà Nẵng
81 - 74
Khánh Hòa
79 - 47

-
Thứ 4
02-08-2023
Đà Nẵng
91 - 22
Khánh Hòa
37 - 52

-
Thứ 4
26-07-2023
Đà Nẵng
04 - 83
Khánh Hòa
06 - 88

-
Thứ 4
19-07-2023
Đà Nẵng
94 - 46
Khánh Hòa
97 - 14

-
Thứ 4
12-07-2023
Đà Nẵng
40 - 14
Khánh Hòa
35 - 91

-
Thứ 4
05-07-2023
Đà Nẵng
13 - 00
Khánh Hòa
65 - 93

-
Thứ 4
28-06-2023
Đà Nẵng
38 - 91
Khánh Hòa
60 - 61

-
Thứ 4
21-06-2023
Đà Nẵng
21 - 14
Khánh Hòa
67 - 43

-
Thứ 4
14-06-2023
Đà Nẵng
64 - 38
Khánh Hòa
77 - 73

-
Thứ 4
07-06-2023
Đà Nẵng
04 - 54
Khánh Hòa
95 - 23

-
Thứ 4
31-05-2023
Đà Nẵng
80 - 15
Khánh Hòa
28 - 29

-
Thứ 4
24-05-2023
Đà Nẵng
57 - 93
Khánh Hòa
94 - 97

-
Thứ 4
17-05-2023
Đà Nẵng
29 - 96
Khánh Hòa
85 - 69

-
Thứ 4
10-05-2023
Đà Nẵng
33 - 62
Khánh Hòa
01 - 73

-
Thứ 4
03-05-2023
Đà Nẵng
36 - 88
Khánh Hòa
33 - 89

-
Thứ 4
26-04-2023
Đà Nẵng
03 - 57
Khánh Hòa
35 - 74

-
Thứ 4
19-04-2023
Đà Nẵng
71 - 57
Khánh Hòa
83 - 39

-
Thứ 4
12-04-2023
Đà Nẵng
22 - 33
Khánh Hòa
84 - 88

-
Thứ 4
05-04-2023
Đà Nẵng
79 - 56
Khánh Hòa
85 - 04

-
Thứ 4
29-03-2023
Đà Nẵng
03 - 43
Khánh Hòa
84 - 56

-
Thứ 4
22-03-2023
Đà Nẵng
59 - 87
Khánh Hòa
54 - 42

-
Thứ 4
15-03-2023
Đà Nẵng
32 - 83
Khánh Hòa
09 - 69

-
Thứ 4
08-03-2023
Đà Nẵng
95 - 74
Khánh Hòa
16 - 78

-
Thứ 4
01-03-2023
Đà Nẵng
55 - 15
Khánh Hòa
84 - 27

-
Thứ 4
22-02-2023
Đà Nẵng
06 - 05
Khánh Hòa
24 - 41

-
Thứ 4
15-02-2023
Đà Nẵng
87 - 79
Khánh Hòa
90 - 75

-
Thứ 4
08-02-2023
Đà Nẵng
75 - 43
Khánh Hòa
71 - 98

-
Thứ 4
01-02-2023
Đà Nẵng
31 - 78
Khánh Hòa
68 - 53

-
Thứ 4
25-01-2023
Đà Nẵng
28 - 90
Khánh Hòa
08 - 06

-
Thứ 4
18-01-2023
Đà Nẵng
45 - 01
Khánh Hòa
24 - 36

-
Thứ 4
11-01-2023
Đà Nẵng
71 - 21
Khánh Hòa
25 - 96

-
Thứ 4
04-01-2023
Đà Nẵng
41 - 90
Khánh Hòa
12 - 18

-
Thứ 4
28-12-2022
Đà Nẵng
92 - 27
Khánh Hòa
93 - 82

-
Thứ 4
21-12-2022
Đà Nẵng
45 - 16
Khánh Hòa
62 - 65

-
Thứ 4
14-12-2022
Đà Nẵng
05 - 56
Khánh Hòa
08 - 46

-
Thứ 4
07-12-2022
Đà Nẵng
33 - 99
Khánh Hòa
90 - 16

-
Thứ 4
30-11-2022
Đà Nẵng
95 - 55
Khánh Hòa
71 - 09

-
Thứ 4
23-11-2022
Đà Nẵng
99 - 55
Khánh Hòa
58 - 87

-
Thứ 4
16-11-2022
Đà Nẵng
23 - 08
Khánh Hòa
62 - 48

-
Thứ 4
09-11-2022
Đà Nẵng
65 - 08
Khánh Hòa
26 - 19

-
Thứ 4
02-11-2022
Đà Nẵng
88 - 46
Khánh Hòa
35 - 90

-
Thứ 4
26-10-2022
Đà Nẵng
82 - 51
Khánh Hòa
80 - 68

-
Thứ 4
19-10-2022
Đà Nẵng
41 - 70
Khánh Hòa
77 - 24

-
Thứ 4
12-10-2022
Đà Nẵng
32 - 63
Khánh Hòa
10 - 73

-
Thứ 4
05-10-2022
Đà Nẵng
10 - 53
Khánh Hòa
72 - 30

-
Thứ 4
28-09-2022
Đà Nẵng
11 - 29
Khánh Hòa
04 - 82

-
Thứ 4
21-09-2022
Đà Nẵng
60 - 66
Khánh Hòa
13 - 45

-
Thứ 4
14-09-2022
Đà Nẵng
78 - 51
Khánh Hòa
37 - 90

-
Thứ 4
07-09-2022
Đà Nẵng
95 - 22
Khánh Hòa
58 - 39

-
Thứ 4
31-08-2022
Đà Nẵng
36 - 53
Khánh Hòa
00 - 87

-
Thứ 4
24-08-2022
Đà Nẵng
17 - 78
Khánh Hòa
12 - 27

-
Thứ 4
17-08-2022
Đà Nẵng
68 - 04
Khánh Hòa
28 - 71

-
Thứ 4
10-08-2022
Đà Nẵng
22 - 17
Khánh Hòa
07 - 23

-
Thứ 4
03-08-2022
Đà Nẵng
02 - 08
Khánh Hòa
99 - 75

-
Thứ 4
27-07-2022
Đà Nẵng
94 - 22
Khánh Hòa
08 - 97

-
Thứ 4
20-07-2022
Đà Nẵng
64 - 97
Khánh Hòa
37 - 89

-
Thứ 4
13-07-2022
Đà Nẵng
42 - 06
Khánh Hòa
02 - 37

-
Thứ 4
06-07-2022
Đà Nẵng
02 - 18
Khánh Hòa
16 - 25

-
Thứ 4
29-06-2022
Đà Nẵng
31 - 03
Khánh Hòa
19 - 89

-
Thứ 4
22-06-2022
Đà Nẵng
76 - 69
Khánh Hòa
56 - 53

-
Thứ 4
15-06-2022
Đà Nẵng
47 - 35
Khánh Hòa
70 - 56

-
Thứ 4
08-06-2022
Đà Nẵng
94 - 50
Khánh Hòa
40 - 74

-
Thứ 4
01-06-2022
Đà Nẵng
18 - 67
Khánh Hòa
76 - 12

-
Thứ 4
25-05-2022
Đà Nẵng
71 - 20
Khánh Hòa
16 - 66

-
Thứ 4
18-05-2022
Đà Nẵng
88 - 22
Khánh Hòa
21 - 37

-
Thứ 4
11-05-2022
Đà Nẵng
93 - 46
Khánh Hòa
75 - 22

-
Thứ 4
04-05-2022
Đà Nẵng
49 - 08
Khánh Hòa
44 - 03

-
Thứ 4
27-04-2022
Đà Nẵng
97 - 44
Khánh Hòa
13 - 46

-
Thứ 4
20-04-2022
Đà Nẵng
74 - 39
Khánh Hòa
57 - 14

-
Thứ 4
13-04-2022
Đà Nẵng
57 - 64
Khánh Hòa
09 - 34

-
Thứ 4
06-04-2022
Đà Nẵng
36 - 17
Khánh Hòa
56 - 52

-
Thứ 4
30-03-2022
Đà Nẵng
45 - 32
Khánh Hòa
19 - 04

-
Thứ 4
23-03-2022
Đà Nẵng
99 - 26
Khánh Hòa
50 - 12

-
Thứ 4
16-03-2022
Đà Nẵng
31 - 35
Khánh Hòa
18 - 86

-
Thứ 4
09-03-2022
Đà Nẵng
08 - 48
Khánh Hòa
63 - 20

-
Thứ 4
02-03-2022
Đà Nẵng
35 - 28
Khánh Hòa
28 - 05

-
Thứ 4
23-02-2022
Đà Nẵng
73 - 44
Khánh Hòa
77 - 86

-
Thứ 4
16-02-2022
Đà Nẵng
94 - 86
Khánh Hòa
55 - 01

-
Thứ 4
09-02-2022
Đà Nẵng
14 - 30
Khánh Hòa
45 - 33

-
Thứ 4
02-02-2022
Đà Nẵng
96 - 18
Khánh Hòa
85 - 38

-
Thứ 4
26-01-2022
Đà Nẵng
36 - 31
Khánh Hòa
87 - 80

-
Thứ 4
19-01-2022
Đà Nẵng
10 - 93
Khánh Hòa
85 - 63

-
Thứ 4
12-01-2022
Đà Nẵng
37 - 60
Khánh Hòa
94 - 39

-
Thứ 4
05-01-2022
Đà Nẵng
54 - 33
Khánh Hòa
51 - 65

-
Thứ 4
29-12-2021
Đà Nẵng
56 - 76
Khánh Hòa
49 - 52

-
Thứ 4
22-12-2021
Đà Nẵng
67 - 83
Khánh Hòa
95 - 52

-
Thứ 4
15-12-2021
Đà Nẵng
75 - 16
Khánh Hòa
49 - 95

-
Thứ 4
08-12-2021
Đà Nẵng
37 - 44
Khánh Hòa
21 - 25

-
Thứ 4
01-12-2021
Đà Nẵng
84 - 53
Khánh Hòa
92 - 82

-
Thứ 4
24-11-2021
Đà Nẵng
82 - 24
Khánh Hòa
78 - 92

-
Thứ 4
17-11-2021
Đà Nẵng
54 - 42
Khánh Hòa
79 - 55

-
Thứ 4
10-11-2021
Đà Nẵng
66 - 64
Khánh Hòa
85 - 60

-
Thứ 4
03-11-2021
Đà Nẵng
30 - 10
Khánh Hòa
41 - 86

-
Thứ 4
27-10-2021
Đà Nẵng
60 - 91
Khánh Hòa
20 - 77

-
Thứ 4
20-10-2021
Đà Nẵng
77 - 90
Khánh Hòa
85 - 08

-
Thứ 4
13-10-2021
Đà Nẵng
12 - 26
Khánh Hòa
67 - 67

-
Thứ 4
06-10-2021
Đà Nẵng
38 - 83
Khánh Hòa
58 - 62

-
Thứ 4
29-09-2021
Đà Nẵng
87 - 48
Khánh Hòa
85 - 41

-
Thứ 4
22-09-2021
Đà Nẵng
71 - 08
Khánh Hòa
40 - 17

-
Thứ 4
15-09-2021
Đà Nẵng
42 - 60
Khánh Hòa
19 - 96

-
Thứ 4
08-09-2021
Đà Nẵng
30 - 68
Khánh Hòa
67 - 77

-
Thứ 4
01-09-2021
Đà Nẵng
70 - 82
Khánh Hòa
91 - 47

-
Thứ 4
25-08-2021
Đà Nẵng
76 - 38
Khánh Hòa
36 - 01

-
Thứ 4
18-08-2021
Đà Nẵng
-
Khánh Hòa
31 - 57

-
Thứ 4
11-08-2021
Đà Nẵng
43 - 71
Khánh Hòa
76 - 62

-
Thứ 4
04-08-2021
Đà Nẵng
-
Khánh Hòa
-

-
Thứ 4
28-07-2021
Đà Nẵng
-
Khánh Hòa
-

-
Thứ 4
21-07-2021
Đà Nẵng
44 - 83
Khánh Hòa
71 - 28

-
Thứ 4
14-07-2021
Đà Nẵng
75 - 73
Khánh Hòa
47 - 67

-
Thứ 4
07-07-2021
Đà Nẵng
30 - 53
Khánh Hòa
23 - 64

-
Thứ 4
30-06-2021
Đà Nẵng
66 - 44
Khánh Hòa
53 - 06

-
Thứ 4
23-06-2021
Đà Nẵng
35 - 55
Khánh Hòa
75 - 95

-
Thứ 4
16-06-2021
Đà Nẵng
47 - 87
Khánh Hòa
97 - 37

-
Thứ 4
09-06-2021
Đà Nẵng
43 - 93
Khánh Hòa
18 - 89

-
Thứ 4
02-06-2021
Đà Nẵng
98 - 39
Khánh Hòa
45 - 22

-
Thứ 4
26-05-2021
Đà Nẵng
37 - 56
Khánh Hòa
32 - 10

-
Thứ 4
19-05-2021
Đà Nẵng
15 - 70
Khánh Hòa
32 - 42

-
Thứ 4
12-05-2021
Đà Nẵng
57 - 90
Khánh Hòa
15 - 22

-
Thứ 4
05-05-2021
Đà Nẵng
10 - 69
Khánh Hòa
89 - 01

-
Thứ 4
28-04-2021
Đà Nẵng
51 - 22
Khánh Hòa
59 - 43

-
Thứ 4
21-04-2021
Đà Nẵng
24 - 78
Khánh Hòa
87 - 24

-
Thứ 4
14-04-2021
Đà Nẵng
14 - 78
Khánh Hòa
99 - 07

-
Thứ 4
07-04-2021
Đà Nẵng
04 - 97
Khánh Hòa
66 - 53

-
Thứ 4
31-03-2021
Đà Nẵng
19 - 25
Khánh Hòa
42 - 83

-
Thứ 4
24-03-2021
Đà Nẵng
89 - 13
Khánh Hòa
40 - 48

-
Thứ 4
17-03-2021
Đà Nẵng
46 - 23
Khánh Hòa
91 - 79

-
Thứ 4
10-03-2021
Đà Nẵng
16 - 82
Khánh Hòa
29 - 14

-
Thứ 4
03-03-2021
Đà Nẵng
04 - 73
Khánh Hòa
76 - 79

-
Thứ 4
24-02-2021
Đà Nẵng
85 - 51
Khánh Hòa
48 - 73

-
Thứ 4
17-02-2021
Đà Nẵng
96 - 89
Khánh Hòa
36 - 50

-
Thứ 4
10-02-2021
Đà Nẵng
08 - 43
Khánh Hòa
75 - 81

-
Thứ 4
03-02-2021
Đà Nẵng
08 - 63
Khánh Hòa
78 - 46

-
Thứ 4
27-01-2021
Đà Nẵng
01 - 97
Khánh Hòa
57 - 91

-
Thứ 4
20-01-2021
Đà Nẵng
29 - 52
Khánh Hòa
19 - 02

-
Thứ 4
13-01-2021
Đà Nẵng
58 - 10
Khánh Hòa
89 - 16

-
Thứ 4
06-01-2021
Đà Nẵng
81 - 01
Khánh Hòa
50 - 23

-
Thứ 4
30-12-2020
Đà Nẵng
59 - 10
Khánh Hòa
31 - 16

-
Thứ 4
23-12-2020
Đà Nẵng
29 - 89
Khánh Hòa
45 - 96

-
Thứ 4
16-12-2020
Đà Nẵng
33 - 89
Khánh Hòa
31 - 82

-
Thứ 4
09-12-2020
Đà Nẵng
52 - 90
Khánh Hòa
68 - 52

-
Thứ 4
02-12-2020
Đà Nẵng
78 - 27
Khánh Hòa
04 - 65

-
Thứ 4
25-11-2020
Đà Nẵng
44 - 66
Khánh Hòa
20 - 44

-
Thứ 4
18-11-2020
Đà Nẵng
89 - 15
Khánh Hòa
39 - 98

-
Thứ 4
11-11-2020
Đà Nẵng
65 - 02
Khánh Hòa
45 - 11

-
Thứ 4
04-11-2020
Đà Nẵng
90 - 86
Khánh Hòa
31 - 90

-
Thứ 4
28-10-2020
Đà Nẵng
99 - 38
Khánh Hòa
51 - 81

-
Thứ 4
21-10-2020
Đà Nẵng
35 - 61
Khánh Hòa
74 - 05

-
Thứ 4
14-10-2020
Đà Nẵng
23 - 84
Khánh Hòa
73 - 11

-
Thứ 4
07-10-2020
Đà Nẵng
49 - 22
Khánh Hòa
57 - 88

-
Thứ 4
30-09-2020
Đà Nẵng
35 - 24
Khánh Hòa
16 - 58

-
Thứ 4
23-09-2020
Đà Nẵng
53 - 34
Khánh Hòa
93 - 21

-
Thứ 4
16-09-2020
Đà Nẵng
69 - 11
Khánh Hòa
80 - 24

-
Thứ 4
09-09-2020
Đà Nẵng
27 - 36
Khánh Hòa
78 - 20

-
Thứ 4
02-09-2020
Đà Nẵng
62 - 14
Khánh Hòa
70 - 32

-
Thứ 4
26-08-2020
Đà Nẵng
80 - 01
Khánh Hòa
51 - 73

-
Thứ 4
19-08-2020
Đà Nẵng
97 - 29
Khánh Hòa
43 - 18

-
Thứ 4
12-08-2020
Đà Nẵng
41 - 21
Khánh Hòa
76 - 65

-
Thứ 4
05-08-2020
Đà Nẵng
23 - 28
Khánh Hòa
99 - 11

-
Thứ 4
29-07-2020
Đà Nẵng
37 - 01
Khánh Hòa
97 - 64

-
Thứ 4
22-07-2020
Đà Nẵng
45 - 80
Khánh Hòa
83 - 20

-
Thứ 4
15-07-2020
Đà Nẵng
97 - 57
Khánh Hòa
89 - 34

-
Thứ 4
08-07-2020
Đà Nẵng
51 - 59
Khánh Hòa
40 - 42

-
Thứ 4
01-07-2020
Đà Nẵng
00 - 28
Khánh Hòa
20 - 17

-
Thứ 4
24-06-2020
Đà Nẵng
02 - 47
Khánh Hòa
98 - 06

-
Thứ 4
17-06-2020
Đà Nẵng
84 - 28
Khánh Hòa
89 - 47

-
Thứ 4
10-06-2020
Đà Nẵng
61 - 85
Khánh Hòa
71 - 40

-
Thứ 4
03-06-2020
Đà Nẵng
13 - 24
Khánh Hòa
10 - 92

-
Thứ 4
27-05-2020
Đà Nẵng
88 - 34
Khánh Hòa
79 - 05

-
Thứ 4
20-05-2020
Đà Nẵng
82 - 47
Khánh Hòa
99 - 31

-
Thứ 4
13-05-2020
Đà Nẵng
50 - 52
Khánh Hòa
30 - 93

-
Thứ 4
06-05-2020
Đà Nẵng
02 - 28
Khánh Hòa
63 - 99

-
Thứ 4
29-04-2020
Đà Nẵng
89 - 25
Khánh Hòa
38 - 85

-
Thứ 4
22-04-2020
Đà Nẵng
-
Khánh Hòa
-

-
Thứ 4
15-04-2020
Đà Nẵng
-
Khánh Hòa
-

-
Thứ 4
08-04-2020
Đà Nẵng
-
Khánh Hòa
-

-
Thứ 4
01-04-2020
Đà Nẵng
-
Khánh Hòa
-

-
Thứ 4
25-03-2020
Đà Nẵng
44 - 91
Khánh Hòa
12 - 76

-
Thứ 4
18-03-2020
Đà Nẵng
41 - 40
Khánh Hòa
42 - 76

-
Thứ 4
11-03-2020
Đà Nẵng
73 - 93
Khánh Hòa
42 - 85

-
Thứ 4
04-03-2020
Đà Nẵng
53 - 35
Khánh Hòa
93 - 28

-
Thứ 4
26-02-2020
Đà Nẵng
70 - 93
Khánh Hòa
05 - 55

-
Thứ 4
19-02-2020
Đà Nẵng
47 - 56
Khánh Hòa
03 - 47

-
Thứ 4
12-02-2020
Đà Nẵng
09 - 01
Khánh Hòa
56 - 81

-
Thứ 4
05-02-2020
Đà Nẵng
28 - 38
Khánh Hòa
38 - 97

-
Thứ 4
29-01-2020
Đà Nẵng
14 - 66
Khánh Hòa
52 - 86

-
Thứ 4
22-01-2020
Đà Nẵng
17 - 07
Khánh Hòa
81 - 03

-
Thứ 4
15-01-2020
Đà Nẵng
37 - 61
Khánh Hòa
29 - 98

-
Thứ 4
08-01-2020
Đà Nẵng
72 - 95
Khánh Hòa
18 - 40

-
Thứ 4
01-01-2020
Đà Nẵng
60 - 54
Khánh Hòa
48 - 65

-
Thứ 4
25-12-2019
Đà Nẵng
88 - 32
Khánh Hòa
85 - 27

-
Thứ 4
18-12-2019
Đà Nẵng
85 - 05
Khánh Hòa
34 - 65

-
Thứ 4
11-12-2019
Đà Nẵng
04 - 02
Khánh Hòa
67 - 29

-
Thứ 4
04-12-2019
Đà Nẵng
62 - 53
Khánh Hòa
09 - 22

-
Thứ 4
27-11-2019
Đà Nẵng
23 - 07
Khánh Hòa
23 - 56

-
Thứ 4
20-11-2019
Đà Nẵng
37 - 49
Khánh Hòa
05 - 60

-
Thứ 4
13-11-2019
Đà Nẵng
87 - 82
Khánh Hòa
84 - 70

-
Thứ 4
06-11-2019
Đà Nẵng
06 - 32
Khánh Hòa
63 - 56

-
Thứ 4
30-10-2019
Đà Nẵng
56 - 36
Khánh Hòa
59 - 61

-
Thứ 4
23-10-2019
Đà Nẵng
51 - 97
Khánh Hòa
87 - 35

-
Thứ 4
16-10-2019
Đà Nẵng
13 - 32
Khánh Hòa
14 - 49

-
Thứ 4
09-10-2019
Đà Nẵng
35 - 26
Khánh Hòa
56 - 22

-
Thứ 4
02-10-2019
Đà Nẵng
37 - 47
Khánh Hòa
73 - 99

-
Thứ 4
25-09-2019
Đà Nẵng
46 - 12
Khánh Hòa
63 - 66

-
Thứ 4
18-09-2019
Đà Nẵng
54 - 38
Khánh Hòa
02 - 00

-
Thứ 4
11-09-2019
Đà Nẵng
38 - 61
Khánh Hòa
45 - 18

-
Thứ 4
04-09-2019
Đà Nẵng
40 - 28
Khánh Hòa
73 - 71

-
Thứ 4
28-08-2019
Đà Nẵng
42 - 52
Khánh Hòa
72 - 22

-
Thứ 4
21-08-2019
Đà Nẵng
27 - 72
Khánh Hòa
84 - 58

-
Thứ 4
14-08-2019
Đà Nẵng
14 - 17
Khánh Hòa
69 - 88

-
Thứ 4
07-08-2019
Đà Nẵng
64 - 88
Khánh Hòa
43 - 35

-
Thứ 4
31-07-2019
Đà Nẵng
33 - 37
Khánh Hòa
50 - 79

-
Thứ 4
24-07-2019
Đà Nẵng
77 - 35
Khánh Hòa
87 - 39

-
Thứ 4
17-07-2019
Đà Nẵng
76 - 45
Khánh Hòa
41 - 36

-
Thứ 4
10-07-2019
Đà Nẵng
36 - 38
Khánh Hòa
72 - 19

-
Thứ 4
03-07-2019
Đà Nẵng
16 - 67
Khánh Hòa
54 - 24

-
Thứ 4
26-06-2019
Đà Nẵng
08 - 17
Khánh Hòa
38 - 23

-
Thứ 4
19-06-2019
Đà Nẵng
69 - 21
Khánh Hòa
56 - 50

-
Thứ 4
12-06-2019
Đà Nẵng
47 - 22
Khánh Hòa
88 - 59

-
Thứ 4
05-06-2019
Đà Nẵng
38 - 95
Khánh Hòa
54 - 49

-
Thứ 4
29-05-2019
Đà Nẵng
68 - 12
Khánh Hòa
51 - 74

-
Thứ 4
22-05-2019
Đà Nẵng
04 - 86
Khánh Hòa
31 - 63

-
Thứ 4
15-05-2019
Đà Nẵng
66 - 17
Khánh Hòa
46 - 09

-
Thứ 4
01-05-2019
Đà Nẵng
29 - 45
Khánh Hòa
04 - 46

-
Thứ 4
24-04-2019
Đà Nẵng
26 - 91
Khánh Hòa
36 - 73

-
Thứ 4
17-04-2019
Đà Nẵng
12 - 61
Khánh Hòa
37 - 66

-
Thứ 4
10-04-2019
Đà Nẵng
42 - 82
Khánh Hòa
97 - 13

-
Thứ 4
03-04-2019
Đà Nẵng
48 - 54
Khánh Hòa
48 - 46

-
Thứ 4
27-03-2019
Đà Nẵng
98 - 85
Khánh Hòa
45 - 16

-
Thứ 4
20-03-2019
Đà Nẵng
64 - 05
Khánh Hòa
56 - 97

-
Thứ 4
13-03-2019
Đà Nẵng
22 - 12
Khánh Hòa
72 - 71

-
Thứ 4
06-03-2019
Đà Nẵng
59 - 30
Khánh Hòa
60 - 40

-
Thứ 4
27-02-2019
Đà Nẵng
96 - 63
Khánh Hòa
70 - 33

-
Thứ 4
20-02-2019
Đà Nẵng
37 - 34
Khánh Hòa
54 - 53

-
Thứ 4
13-02-2019
Đà Nẵng
50 - 02
Khánh Hòa
83 - 71

-
Thứ 4
06-02-2019
Đà Nẵng
18 - 37
Khánh Hòa
04 - 02

-
Thứ 4
30-01-2019
Đà Nẵng
06 - ++
Khánh Hòa
77 - **

-
Thứ 4
23-01-2019
Đà Nẵng
61 - 43
Khánh Hòa
82 - 45

-
Thứ 4
16-01-2019
Đà Nẵng
52 - 75
Khánh Hòa
68 - 20

-
Thứ 4
09-01-2019
Đà Nẵng
20 - 96
Khánh Hòa
78 - 54

-
Thứ 4
02-01-2019
Đà Nẵng
91 - 25
Khánh Hòa
22 - 27

-
Thứ 4
26-12-2018
Đà Nẵng
32 - 10
Khánh Hòa
48 - 65

-
Thứ 4
19-12-2018
Đà Nẵng
23 - 05
Khánh Hòa
08 - 86

-
Thứ 4
12-12-2018
Đà Nẵng
86 - 45
Khánh Hòa
51 - 15

-
Thứ 4
05-12-2018
Đà Nẵng
35 - 90
Khánh Hòa
05 - 90

-
Thứ 4
28-11-2018
Đà Nẵng
57 - 70
Khánh Hòa
09 - 31

-
Thứ 4
21-11-2018
Đà Nẵng
05 - **
Khánh Hòa
56 - **

-
Thứ 4
14-11-2018
Đà Nẵng
71 - 46
Khánh Hòa
01 - 92

-
Thứ 4
07-11-2018
Đà Nẵng
51 - 40
Khánh Hòa
32 - 84

-
Thứ 4
31-10-2018
Đà Nẵng
56 - 56
Khánh Hòa
65 - 75

-
Thứ 4
24-10-2018
Đà Nẵng
04 - 27
Khánh Hòa
53 - 85

-
Thứ 4
17-10-2018
Đà Nẵng
06 - ++
Khánh Hòa
15 - **

-
Thứ 4
10-10-2018
Đà Nẵng
35 - 71
Khánh Hòa
20 - 89

-
Thứ 4
03-10-2018
Đà Nẵng
50 - 44
Khánh Hòa
52 - 22

-
Thứ 4
26-09-2018
Đà Nẵng
34 - 32
Khánh Hòa
74 - 27

-
Thứ 4
19-09-2018
Đà Nẵng
06 - 33
Khánh Hòa
67 - 68

-
Thứ 4
12-09-2018
Đà Nẵng
03 - 48
Khánh Hòa
54 - 96

-
Thứ 4
05-09-2018
Đà Nẵng
34 - 14
Khánh Hòa
97 - 55

-
Thứ 4
29-08-2018
Đà Nẵng
17 - 73
Khánh Hòa
41 - 09

-
Thứ 4
22-08-2018
Đà Nẵng
05 - 71
Khánh Hòa
27 - 24

-
Thứ 4
15-08-2018
Đà Nẵng
67 - 86
Khánh Hòa
41 - 52

-
Thứ 4
08-08-2018
Đà Nẵng
58 - 28
Khánh Hòa
87 - 15

-
Thứ 4
01-08-2018
Đà Nẵng
24 - 41
Khánh Hòa
91 - 72

-
Thứ 4
25-07-2018
Đà Nẵng
76 - 98
Khánh Hòa
87 - 94

-
Thứ 4
18-07-2018
Đà Nẵng
10 - 59
Khánh Hòa
31 - 44

-
Thứ 4
11-07-2018
Đà Nẵng
86 - 03
Khánh Hòa
91 - 12

-
Thứ 4
04-07-2018
Đà Nẵng
29 - 08
Khánh Hòa
51 - 14

-
Thứ 4
27-06-2018
Đà Nẵng
95 - 16
Khánh Hòa
87 - 54

-
Thứ 4
20-06-2018
Đà Nẵng
22 - 35
Khánh Hòa
03 - 29

-
Thứ 4
13-06-2018
Đà Nẵng
90 - 51
Khánh Hòa
59 - 67

-
Thứ 4
06-06-2018
Đà Nẵng
13 - 10
Khánh Hòa
67 - 91

-
Thứ 4
30-05-2018
Đà Nẵng
27 - 78
Khánh Hòa
98 - 60

-
Thứ 4
23-05-2018
Đà Nẵng
69 - 04
Khánh Hòa
62 - 85

-
Thứ 4
16-05-2018
Đà Nẵng
56 - 37
Khánh Hòa
12 - 75

-
Thứ 4
09-05-2018
Đà Nẵng
54 - 25
Khánh Hòa
30 - 42

-
Thứ 4
02-05-2018
Đà Nẵng
12 - 30
Khánh Hòa
56 - 72

-
Thứ 4
25-04-2018
Đà Nẵng
72 - 21
Khánh Hòa
63 - 97

-
Thứ 4
18-04-2018
Khánh Hòa
12 - 50
Đà Nẵng
56 - 19

-
Thứ 4
11-04-2018
Đà Nẵng
44 - 82
Khánh Hòa
34 - 59

-
Thứ 4
04-04-2018
Đà Nẵng
87 - 55
Khánh Hòa
74 - 97

-
Thứ 4
28-03-2018
Đà Nẵng
10 - 71
Khánh Hòa
43 - 91

-
Thứ 4
21-03-2018
Đà Nẵng
50 - 99
Khánh Hòa
60 - 03

-
Thứ 4
14-03-2018
Đà Nẵng
31 - 74
Khánh Hòa
07 - 18

-
Thứ 4
07-03-2018
Đà Nẵng
04 - 04
Khánh Hòa
86 - 80

-