Miền trung

645-6743.png
KẾT QUẢ KỲ QUAY # - NGÀY 23/06/2024
18,1
655-4802.png
KẾT QUẢ KỲ QUAY #01051 - NGÀY 22/06/2024
17
25
31
35
41
42
36
76,7 3,9
ad top

Sớ đầu đuôi Miền trung

Thứ 5
20-06-2024
Bình Định
72 - 30
Quảng Bình
13 - 33
Quảng Trị
51 - 97
Thứ 5
13-06-2024
Bình Định
32 - 31
Quảng Bình
70 - 27
Quảng Trị
59 - 41
Thứ 5
06-06-2024
Bình Định
66 - 35
Quảng Bình
53 - 97
Quảng Trị
40 - 49
Thứ 5
30-05-2024
Bình Định
43 - 68
Quảng Bình
58 - 44
Quảng Trị
01 - 06
Thứ 5
23-05-2024
Bình Định
52 - 75
Quảng Bình
43 - 96
Quảng Trị
08 - 59
Thứ 5
16-05-2024
Bình Định
56 - 33
Quảng Bình
53 - 19
Quảng Trị
33 - 20
Thứ 5
09-05-2024
Bình Định
37 - 42
Quảng Bình
14 - 97
Quảng Trị
96 - 48
Thứ 5
02-05-2024
Bình Định
09 - 22
Quảng Bình
65 - 10
Quảng Trị
67 - 91
Thứ 5
25-04-2024
Bình Định
98 - 48
Quảng Bình
81 - 22
Quảng Trị
60 - 79
Thứ 5
18-04-2024
Bình Định
25 - 66
Quảng Bình
17 - 49
Quảng Trị
64 - 54
Thứ 5
11-04-2024
Bình Định
40 - 81
Quảng Bình
50 - 76
Quảng Trị
84 - 01
Thứ 5
04-04-2024
Bình Định
41 - 26
Quảng Bình
23 - 60
Quảng Trị
82 - 07
Thứ 5
28-03-2024
Bình Định
93 - 83
Quảng Bình
56 - 55
Quảng Trị
33 - 67
Thứ 5
21-03-2024
Bình Định
65 - 69
Quảng Bình
87 - 54
Quảng Trị
37 - 29
Thứ 5
14-03-2024
Bình Định
07 - 63
Quảng Bình
49 - 71
Quảng Trị
34 - 78
Thứ 5
07-03-2024
Bình Định
87 - 17
Quảng Bình
60 - 54
Quảng Trị
49 - 14
Thứ 5
29-02-2024
Bình Định
23 - 20
Quảng Bình
31 - 54
Quảng Trị
69 - 48
Thứ 5
22-02-2024
Bình Định
38 - 93
Quảng Bình
56 - 67
Quảng Trị
35 - 46
Thứ 5
15-02-2024
Bình Định
97 - 48
Quảng Bình
79 - 18
Quảng Trị
73 - 58
Thứ 5
08-02-2024
Bình Định
79 - 64
Quảng Bình
69 - 89
Quảng Trị
09 - 55
Thứ 5
01-02-2024
Bình Định
67 - 64
Quảng Bình
78 - 21
Quảng Trị
25 - 11
Thứ 5
25-01-2024
Bình Định
21 - 60
Quảng Bình
20 - 68
Quảng Trị
88 - 80
Thứ 5
18-01-2024
Bình Định
40 - 32
Quảng Bình
77 - 39
Quảng Trị
48 - 27
Thứ 5
11-01-2024
Bình Định
98 - 61
Quảng Bình
81 - 81
Quảng Trị
30 - 35
Thứ 5
04-01-2024
Bình Định
32 - 05
Quảng Bình
49 - 75
Quảng Trị
53 - 01
Thứ 5
28-12-2023
Bình Định
47 - 38
Quảng Bình
31 - 14
Quảng Trị
39 - 52
Thứ 5
21-12-2023
Bình Định
24 - 39
Quảng Bình
30 - 79
Quảng Trị
38 - 41
Thứ 5
14-12-2023
Bình Định
43 - 11
Quảng Bình
25 - 80
Quảng Trị
34 - 66
Thứ 5
07-12-2023
Bình Định
74 - 43
Quảng Bình
18 - 45
Quảng Trị
42 - 09
Thứ 5
30-11-2023
Bình Định
29 - 16
Quảng Bình
70 - 09
Quảng Trị
96 - 06
Thứ 5
23-11-2023
Bình Định
70 - 57
Quảng Bình
86 - 49
Quảng Trị
48 - 55
Thứ 5
16-11-2023
Bình Định
64 - 28
Quảng Bình
45 - 35
Quảng Trị
49 - 96
Thứ 5
09-11-2023
Bình Định
32 - 74
Quảng Bình
93 - 30
Quảng Trị
97 - 76
Thứ 5
02-11-2023
Bình Định
75 - 06
Quảng Bình
89 - 66
Quảng Trị
49 - 40
Thứ 5
26-10-2023
Bình Định
40 - 69
Quảng Bình
14 - 07
Quảng Trị
75 - 09
Thứ 5
19-10-2023
Bình Định
14 - 06
Quảng Bình
81 - 40
Quảng Trị
90 - 32
Thứ 5
12-10-2023
Bình Định
48 - 22
Quảng Bình
38 - 44
Quảng Trị
92 - 42
Thứ 5
05-10-2023
Bình Định
75 - 34
Quảng Bình
94 - 10
Quảng Trị
95 - 93
Thứ 5
28-09-2023
Bình Định
92 - 20
Quảng Bình
95 - 57
Quảng Trị
93 - 00
Thứ 5
21-09-2023
Bình Định
55 - 62
Quảng Bình
89 - 30
Quảng Trị
65 - 43
Thứ 5
14-09-2023
Bình Định
37 - 52
Quảng Bình
73 - 76
Quảng Trị
40 - 68
Thứ 5
07-09-2023
Bình Định
51 - 56
Quảng Bình
53 - 11
Quảng Trị
16 - 31
Thứ 5
31-08-2023
Bình Định
23 - 35
Quảng Bình
67 - 24
Quảng Trị
95 - 29
Thứ 5
24-08-2023
Bình Định
71 - 53
Quảng Bình
67 - 08
Quảng Trị
91 - 87
Thứ 5
17-08-2023
Bình Định
09 - 23
Quảng Bình
35 - 86
Quảng Trị
99 - 87
Thứ 5
10-08-2023
Bình Định
21 - 59
Quảng Bình
36 - 50
Quảng Trị
62 - 02
Thứ 5
03-08-2023
Bình Định
98 - 27
Quảng Bình
48 - 19
Quảng Trị
27 - 16
Thứ 5
27-07-2023
Bình Định
89 - 56
Quảng Bình
08 - 47
Quảng Trị
02 - 88
Thứ 5
20-07-2023
Bình Định
80 - 88
Quảng Bình
83 - 52
Quảng Trị
72 - 51
Thứ 5
13-07-2023
Bình Định
85 - 67
Quảng Bình
39 - 29
Quảng Trị
72 - 25
Thứ 5
06-07-2023
Bình Định
22 - 48
Quảng Bình
09 - 68
Quảng Trị
34 - 00
Thứ 5
29-06-2023
Bình Định
48 - 65
Quảng Bình
57 - 77
Quảng Trị
76 - 75
Thứ 5
22-06-2023
Bình Định
99 - 45
Quảng Bình
38 - 40
Quảng Trị
46 - 70
Thứ 5
15-06-2023
Bình Định
99 - 87
Quảng Bình
31 - 64
Quảng Trị
96 - 67
Thứ 5
08-06-2023
Bình Định
67 - 40
Quảng Bình
26 - 83
Quảng Trị
94 - 17
Thứ 5
01-06-2023
Bình Định
65 - 20
Quảng Bình
55 - 70
Quảng Trị
87 - 99
Thứ 5
25-05-2023
Bình Định
46 - 05
Quảng Bình
40 - 83
Quảng Trị
36 - 89
Thứ 5
18-05-2023
Bình Định
34 - 98
Quảng Bình
19 - 94
Quảng Trị
82 - 71
Thứ 5
11-05-2023
Bình Định
96 - 81
Quảng Bình
66 - 04
Quảng Trị
53 - 38
Thứ 5
04-05-2023
Bình Định
35 - 30
Quảng Bình
32 - 84
Quảng Trị
50 - 58
Thứ 5
27-04-2023
Bình Định
70 - 20
Quảng Bình
84 - 18
Quảng Trị
47 - 47
Thứ 5
20-04-2023
Bình Định
19 - 16
Quảng Bình
90 - 99
Quảng Trị
17 - 83
Thứ 5
13-04-2023
Bình Định
55 - 23
Quảng Bình
93 - 18
Quảng Trị
05 - 13
Thứ 5
06-04-2023
Bình Định
07 - 73
Quảng Bình
91 - 02
Quảng Trị
34 - 47
Thứ 5
30-03-2023
Bình Định
09 - 38
Quảng Bình
60 - 07
Quảng Trị
04 - 30
Thứ 5
23-03-2023
Bình Định
59 - 00
Quảng Bình
34 - 97
Quảng Trị
78 - 93
Thứ 5
16-03-2023
Bình Định
89 - 23
Quảng Bình
99 - 87
Quảng Trị
22 - 37
Thứ 5
09-03-2023
Bình Định
72 - 81
Quảng Bình
92 - 75
Quảng Trị
34 - 93
Thứ 5
02-03-2023
Bình Định
00 - 08
Quảng Bình
15 - 05
Quảng Trị
53 - 45
Thứ 5
23-02-2023
Bình Định
70 - 25
Quảng Bình
45 - 62
Quảng Trị
69 - 80
Thứ 5
16-02-2023
Bình Định
07 - 41
Quảng Bình
81 - 88
Quảng Trị
79 - 87
Thứ 5
09-02-2023
Bình Định
66 - 80
Quảng Bình
68 - 12
Quảng Trị
47 - 61
Thứ 5
02-02-2023
Bình Định
34 - 89
Quảng Bình
70 - 33
Quảng Trị
76 - 93
Thứ 5
26-01-2023
Bình Định
92 - 17
Quảng Bình
87 - 30
Quảng Trị
57 - 51
Thứ 5
19-01-2023
Bình Định
17 - 70
Quảng Bình
36 - 59
Quảng Trị
39 - 48
Thứ 5
12-01-2023
Bình Định
03 - 83
Quảng Bình
88 - 94
Quảng Trị
39 - 73
Thứ 5
05-01-2023
Bình Định
95 - 99
Quảng Bình
37 - 45
Quảng Trị
65 - 00
Thứ 5
29-12-2022
Bình Định
88 - 34
Quảng Bình
66 - 37
Quảng Trị
63 - 72
Thứ 5
22-12-2022
Bình Định
18 - 77
Quảng Bình
48 - 53
Quảng Trị
27 - 97
Thứ 5
15-12-2022
Bình Định
07 - 43
Quảng Bình
78 - 13
Quảng Trị
73 - 08
Thứ 5
08-12-2022
Bình Định
43 - 93
Quảng Bình
10 - 09
Quảng Trị
02 - 51
Thứ 5
01-12-2022
Bình Định
69 - 31
Quảng Bình
29 - 45
Quảng Trị
06 - 09
Thứ 5
24-11-2022
Bình Định
68 - 52
Quảng Bình
32 - 23
Quảng Trị
73 - 87
Thứ 5
17-11-2022
Bình Định
72 - 29
Quảng Bình
71 - 60
Quảng Trị
32 - 71
Thứ 5
10-11-2022
Bình Định
16 - 34
Quảng Bình
66 - 83
Quảng Trị
31 - 75
Thứ 5
03-11-2022
Bình Định
16 - 58
Quảng Bình
77 - 22
Quảng Trị
64 - 90
Thứ 5
27-10-2022
Bình Định
33 - 35
Quảng Bình
79 - 25
Quảng Trị
51 - 75
Thứ 5
20-10-2022
Bình Định
89 - 49
Quảng Bình
74 - 15
Quảng Trị
27 - 29
Thứ 5
13-10-2022
Bình Định
28 - 07
Quảng Bình
23 - 00
Quảng Trị
05 - 84
Thứ 5
06-10-2022
Bình Định
87 - 96
Quảng Bình
83 - 56
Quảng Trị
99 - 66
Thứ 5
29-09-2022
Bình Định
00 - 67
Quảng Bình
93 - 35
Quảng Trị
91 - 77
Thứ 5
22-09-2022
Bình Định
18 - 42
Quảng Bình
00 - 04
Quảng Trị
16 - 66
Thứ 5
15-09-2022
Bình Định
31 - 12
Quảng Bình
24 - 55
Quảng Trị
56 - 61
Thứ 5
08-09-2022
Bình Định
36 - 87
Quảng Bình
93 - 09
Quảng Trị
54 - 76
Thứ 5
01-09-2022
Bình Định
38 - 89
Quảng Bình
63 - 71
Quảng Trị
59 - 20
Thứ 5
25-08-2022
Bình Định
96 - 71
Quảng Bình
95 - 67
Quảng Trị
53 - 19
Thứ 5
18-08-2022
Bình Định
27 - 86
Quảng Bình
90 - 91
Quảng Trị
54 - 92
Thứ 5
11-08-2022
Bình Định
26 - 56
Quảng Bình
85 - 69
Quảng Trị
76 - 44
Thứ 5
04-08-2022
Bình Định
65 - 31
Quảng Bình
37 - 41
Quảng Trị
29 - 37
Thứ 5
28-07-2022
Bình Định
10 - 77
Quảng Bình
85 - 40
Quảng Trị
51 - 56
Thứ 5
21-07-2022
Bình Định
73 - 24
Quảng Bình
44 - 83
Quảng Trị
74 - 40
Thứ 5
14-07-2022
Bình Định
17 - 20
Quảng Bình
09 - 86
Quảng Trị
11 - 18
Thứ 5
07-07-2022
Bình Định
40 - 60
Quảng Bình
50 - 91
Quảng Trị
59 - 34
Thứ 5
30-06-2022
Bình Định
40 - 27
Quảng Bình
25 - 65
Quảng Trị
01 - 76
Thứ 5
23-06-2022
Bình Định
79 - 19
Quảng Bình
02 - 25
Quảng Trị
43 - 61
Thứ 5
16-06-2022
Bình Định
25 - 88
Quảng Bình
99 - 46
Quảng Trị
45 - 86
Thứ 5
09-06-2022
Bình Định
45 - 74
Quảng Bình
58 - 66
Quảng Trị
06 - 43
Thứ 5
02-06-2022
Bình Định
14 - 05
Quảng Bình
56 - 57
Quảng Trị
00 - 66
Thứ 5
26-05-2022
Bình Định
14 - 07
Quảng Bình
61 - 67
Quảng Trị
77 - 47
Thứ 5
19-05-2022
Bình Định
23 - 02
Quảng Bình
49 - 28
Quảng Trị
67 - 98
Thứ 5
12-05-2022
Bình Định
60 - 23
Quảng Bình
92 - 80
Quảng Trị
28 - 73
Thứ 5
05-05-2022
Bình Định
06 - 87
Quảng Bình
25 - 09
Quảng Trị
77 - 38
Thứ 5
28-04-2022
Bình Định
39 - 17
Quảng Bình
33 - 61
Quảng Trị
70 - 24
Thứ 5
21-04-2022
Bình Định
70 - 32
Quảng Bình
30 - 99
Quảng Trị
06 - 59
Thứ 5
14-04-2022
Bình Định
10 - 84
Quảng Bình
87 - 13
Quảng Trị
72 - 30
Thứ 5
07-04-2022
Bình Định
92 - 44
Quảng Bình
15 - 81
Quảng Trị
14 - 80
Thứ 5
31-03-2022
Bình Định
96 - 05
Quảng Bình
52 - 72
Quảng Trị
59 - 90
Thứ 5
24-03-2022
Bình Định
55 - 60
Quảng Bình
83 - 25
Quảng Trị
81 - 69
Thứ 5
17-03-2022
Bình Định
54 - 86
Quảng Bình
09 - 03
Quảng Trị
04 - 20
Thứ 5
10-03-2022
Bình Định
34 - 00
Quảng Bình
88 - 26
Quảng Trị
44 - 97
Thứ 5
03-03-2022
Bình Định
21 - 50
Quảng Bình
78 - 05
Quảng Trị
67 - 78
Thứ 5
24-02-2022
Bình Định
67 - 27
Quảng Bình
22 - 90
Quảng Trị
24 - 18
Thứ 5
17-02-2022
Bình Định
54 - 97
Quảng Bình
91 - 81
Quảng Trị
56 - 83
Thứ 5
10-02-2022
Bình Định
21 - 80
Quảng Bình
13 - 16
Quảng Trị
10 - 42
Thứ 5
03-02-2022
Bình Định
42 - 04
Quảng Bình
27 - 46
Quảng Trị
42 - 03
Thứ 5
27-01-2022
Bình Định
50 - 70
Quảng Bình
95 - 10
Quảng Trị
70 - 82
Thứ 5
20-01-2022
Bình Định
19 - 95
Quảng Bình
57 - 06
Quảng Trị
83 - 75
Thứ 5
13-01-2022
Bình Định
66 - 09
Quảng Bình
39 - 73
Quảng Trị
74 - 95
Thứ 5
06-01-2022
Bình Định
06 - 96
Quảng Bình
35 - 96
Quảng Trị
21 - 54
Thứ 5
30-12-2021
Bình Định
75 - 95
Quảng Bình
78 - 72
Quảng Trị
58 - 54
Thứ 5
23-12-2021
Bình Định
86 - 90
Quảng Bình
76 - 55
Quảng Trị
03 - 21
Thứ 5
16-12-2021
Bình Định
12 - 49
Quảng Bình
88 - 66
Quảng Trị
52 - 67
Thứ 5
09-12-2021
Bình Định
69 - 99
Quảng Bình
92 - 18
Quảng Trị
67 - 80
Thứ 5
02-12-2021
Bình Định
39 - 86
Quảng Bình
74 - 93
Quảng Trị
63 - 53
Thứ 5
25-11-2021
Bình Định
88 - 03
Quảng Bình
65 - 74
Quảng Trị
78 - 25
Thứ 5
18-11-2021
Bình Định
06 - 16
Quảng Bình
65 - 96
Quảng Trị
08 - 99
Thứ 5
11-11-2021
Bình Định
22 - 27
Quảng Bình
24 - 64
Quảng Trị
07 - 72
Thứ 5
04-11-2021
Bình Định
97 - 54
Quảng Bình
97 - 26
Quảng Trị
80 - 50
Thứ 5
28-10-2021
Bình Định
30 - 58
Quảng Bình
17 - 51
Quảng Trị
86 - 10
Thứ 5
21-10-2021
Bình Định
92 - 81
Quảng Bình
81 - 85
Quảng Trị
69 - 16
Thứ 5
14-10-2021
Bình Định
02 - 17
Quảng Bình
65 - 78
Quảng Trị
83 - 84
Thứ 5
07-10-2021
Bình Định
40 - 75
Quảng Bình
24 - 61
Quảng Trị
67 - 54
Thứ 5
30-09-2021
Bình Định
48 - 08
Quảng Bình
14 - 42
Quảng Trị
04 - 75
Thứ 5
23-09-2021
Bình Định
18 - 44
Quảng Bình
10 - 70
Quảng Trị
40 - 10
Thứ 5
16-09-2021
Bình Định
83 - 51
Quảng Bình
93 - 21
Quảng Trị
50 - 13
Thứ 5
09-09-2021
Bình Định
98 - 57
Quảng Bình
15 - 50
Quảng Trị
69 - 24
Thứ 5
02-09-2021
Bình Định
68 - 99
Quảng Bình
45 - 30
Quảng Trị
81 - 65
Thứ 5
26-08-2021
Bình Định
52 - 97
Quảng Bình
31 - 85
Quảng Trị
28 - 73
Thứ 5
19-08-2021
Bình Định
00 - 75
Quảng Bình
91 - 42
Quảng Trị
28 - 68
Thứ 5
12-08-2021
Bình Định
85 - 65
Quảng Bình
20 - 62
Quảng Trị
35 - 50
Thứ 5
05-08-2021
Bình Định
83 - 34
Quảng Bình
35 - 13
Quảng Trị
51 - 92
Thứ 5
29-07-2021
Bình Định
49 - 35
Quảng Bình
27 - 53
Quảng Trị
42 - 68
Thứ 5
22-07-2021
Bình Định
20 - 53
Quảng Bình
87 - 67
Quảng Trị
53 - 72
Thứ 5
15-07-2021
Bình Định
62 - 37
Quảng Bình
17 - 27
Quảng Trị
48 - 07
Thứ 5
08-07-2021
Bình Định
38 - 05
Quảng Bình
72 - 67
Quảng Trị
80 - 46
Thứ 5
01-07-2021
Bình Định
19 - 76
Quảng Bình
23 - 02
Quảng Trị
98 - 24
Thứ 5
24-06-2021
Bình Định
08 - 12
Quảng Bình
77 - 73
Quảng Trị
18 - 12
Thứ 5
17-06-2021
Bình Định
62 - 07
Quảng Bình
44 - 81
Quảng Trị
55 - 99
Thứ 5
10-06-2021
Bình Định
17 - 32
Quảng Bình
17 - 16
Quảng Trị
20 - 43
Thứ 5
03-06-2021
Bình Định
59 - 66
Quảng Bình
64 - 90
Quảng Trị
18 - 19
Thứ 5
27-05-2021
Bình Định
10 - 04
Quảng Bình
54 - 36
Quảng Trị
91 - 12
Thứ 5
20-05-2021
Bình Định
40 - 19
Quảng Bình
83 - 49
Quảng Trị
94 - 84
Thứ 5
13-05-2021
Bình Định
60 - 72
Quảng Bình
17 - 24
Quảng Trị
60 - 02
Thứ 5
06-05-2021
Bình Định
61 - 31
Quảng Bình
44 - 14
Quảng Trị
30 - 26
Thứ 5
29-04-2021
Bình Định
88 - 02
Quảng Bình
68 - 56
Quảng Trị
61 - 01
Thứ 5
22-04-2021
Bình Định
96 - 59
Quảng Bình
03 - 88
Quảng Trị
08 - 07
Thứ 5
15-04-2021
Bình Định
68 - 50
Quảng Bình
71 - 44
Quảng Trị
57 - 07
Thứ 5
08-04-2021
Bình Định
72 - 31
Quảng Bình
20 - 47
Quảng Trị
71 - 87
Thứ 5
01-04-2021
Bình Định
85 - 62
Quảng Bình
61 - 54
Quảng Trị
90 - 49
Thứ 5
25-03-2021
Bình Định
39 - 43
Quảng Bình
63 - 21
Quảng Trị
82 - 37
Thứ 5
18-03-2021
Bình Định
74 - 77
Quảng Bình
21 - 13
Quảng Trị
65 - 39
Thứ 5
11-03-2021
Bình Định
30 - 86
Quảng Bình
49 - 21
Quảng Trị
82 - 90
Thứ 5
04-03-2021
Bình Định
03 - 84
Quảng Bình
37 - 15
Quảng Trị
01 - 94
Thứ 5
25-02-2021
Bình Định
57 - 59
Quảng Bình
58 - 28
Quảng Trị
43 - 27
Thứ 5
18-02-2021
Bình Định
94 - 83
Quảng Bình
64 - 37
Quảng Trị
06 - 72
Thứ 5
11-02-2021
Bình Định
60 - 89
Quảng Bình
49 - 18
Quảng Trị
39 - 03
Thứ 5
04-02-2021
Bình Định
85 - 39
Quảng Bình
39 - 08
Quảng Trị
53 - 90
Thứ 5
28-01-2021
Bình Định
57 - 39
Quảng Bình
20 - 58
Quảng Trị
63 - 95
Thứ 5
21-01-2021
Bình Định
13 - 86
Quảng Bình
04 - 52
Quảng Trị
52 - 36
Thứ 5
14-01-2021
Bình Định
71 - 12
Quảng Bình
20 - 57
Quảng Trị
81 - 48
Thứ 5
07-01-2021
Bình Định
73 - 36
Quảng Bình
19 - 54
Quảng Trị
72 - 21
Thứ 5
31-12-2020
Bình Định
39 - 56
Quảng Bình
07 - 16
Quảng Trị
39 - 87
Thứ 5
24-12-2020
Bình Định
33 - 74
Quảng Bình
52 - 38
Quảng Trị
45 - 00
Thứ 5
17-12-2020
Bình Định
98 - 61
Quảng Bình
40 - 18
Quảng Trị
35 - 31
Thứ 5
10-12-2020
Bình Định
45 - 47
Quảng Bình
60 - 40
Quảng Trị
34 - 26
Thứ 5
03-12-2020
Bình Định
76 - 15
Quảng Bình
11 - 66
Quảng Trị
94 - 62
Thứ 5
26-11-2020
Bình Định
03 - 62
Quảng Bình
11 - 53
Quảng Trị
22 - 81
Thứ 5
19-11-2020
Bình Định
06 - 85
Quảng Bình
38 - 88
Quảng Trị
12 - 65
Thứ 5
12-11-2020
Bình Định
79 - 24
Quảng Bình
52 - 13
Quảng Trị
87 - 40
Thứ 5
05-11-2020
Bình Định
44 - 59
Quảng Bình
58 - 57
Quảng Trị
55 - 67
Thứ 5
29-10-2020
Bình Định
29 - 87
Quảng Bình
02 - 97
Quảng Trị
13 - 61
Thứ 5
22-10-2020
Bình Định
27 - 95
Quảng Bình
80 - 19
Quảng Trị
48 - 71
Thứ 5
15-10-2020
Bình Định
46 - 27
Quảng Bình
06 - 19
Quảng Trị
75 - 26
Thứ 5
08-10-2020
Bình Định
43 - 03
Quảng Bình
49 - 16
Quảng Trị
12 - 06
Thứ 5
01-10-2020
Bình Định
87 - 48
Quảng Bình
84 - 30
Quảng Trị
05 - 72
Thứ 5
24-09-2020
Bình Định
42 - 05
Quảng Bình
28 - 67
Quảng Trị
13 - 42
Thứ 5
17-09-2020
Bình Định
96 - 11
Quảng Bình
76 - 46
Quảng Trị
84 - 00
Thứ 5
10-09-2020
Bình Định
47 - 36
Quảng Bình
00 - 10
Quảng Trị
71 - 38
Thứ 5
03-09-2020
Bình Định
18 - 43
Quảng Bình
97 - 17
Quảng Trị
00 - 60
Thứ 5
27-08-2020
Bình Định
31 - 12
Quảng Bình
94 - 29
Quảng Trị
68 - 88
Thứ 5
20-08-2020
Bình Định
72 - 67
Quảng Bình
45 - 26
Quảng Trị
04 - 36
Thứ 5
13-08-2020
Bình Định
27 - 32
Quảng Bình
33 - 77
Quảng Trị
92 - 93
Thứ 5
06-08-2020
Bình Định
34 - 21
Quảng Bình
50 - 86
Quảng Trị
39 - 59
Thứ 5
30-07-2020
Bình Định
16 - 62
Quảng Bình
94 - 21
Quảng Trị
46 - 24
Thứ 5
23-07-2020
Bình Định
27 - 82
Quảng Bình
86 - 66
Quảng Trị
61 - 93
Thứ 5
16-07-2020
Bình Định
27 - 19
Quảng Bình
58 - 50
Quảng Trị
00 - 04
Thứ 5
09-07-2020
Bình Định
36 - 05
Quảng Bình
75 - 74
Quảng Trị
16 - 55
Thứ 5
02-07-2020
Bình Định
37 - 86
Quảng Bình
30 - 91
Quảng Trị
16 - 06
Thứ 5
25-06-2020
Bình Định
98 - 53
Quảng Bình
58 - 93
Quảng Trị
97 - 50
Thứ 5
18-06-2020
Bình Định
44 - 85
Quảng Bình
76 - 44
Quảng Trị
73 - 18
Thứ 5
11-06-2020
Bình Định
58 - 12
Quảng Bình
85 - 74
Quảng Trị
25 - 86
Thứ 5
04-06-2020
Bình Định
19 - 14
Quảng Bình
23 - 05
Quảng Trị
56 - 41
Thứ 5
28-05-2020
Bình Định
84 - 50
Quảng Bình
60 - 14
Quảng Trị
99 - 90
Thứ 5
21-05-2020
Bình Định
40 - 19
Quảng Bình
56 - 19
Quảng Trị
32 - 50
Thứ 5
14-05-2020
Bình Định
53 - 53
Quảng Bình
51 - 73
Quảng Trị
49 - 41
Thứ 5
07-05-2020
Bình Định
60 - 36
Quảng Bình
55 - 70
Quảng Trị
78 - 07
Thứ 5
30-04-2020
Bình Định
34 - 17
Quảng Bình
01 - 49
Quảng Trị
08 - 42
Thứ 5
23-04-2020
Bình Định
-
Quảng Bình
-
Quảng Trị
-
Thứ 5
16-04-2020
Bình Định
-
Quảng Bình
-
Quảng Trị
-
Thứ 5
09-04-2020
Bình Định
-
Quảng Bình
-
Quảng Trị
-
Thứ 5
02-04-2020
Bình Định
-
Quảng Bình
-
Quảng Trị
-
Thứ 5
26-03-2020
Bình Định
82 - 54
Quảng Bình
02 - 14
Quảng Trị
71 - 95
Thứ 5
19-03-2020
Bình Định
29 - 77
Quảng Bình
24 - 34
Quảng Trị
77 - 34
Thứ 5
12-03-2020
Bình Định
64 - 04
Quảng Bình
93 - 77
Quảng Trị
08 - 25
Thứ 5
05-03-2020
Bình Định
34 - 35
Quảng Bình
33 - 57
Quảng Trị
62 - 31
Thứ 5
27-02-2020
Bình Định
14 - 16
Quảng Bình
18 - 81
Quảng Trị
54 - 74
Thứ 5
20-02-2020
Bình Định
51 - 62
Quảng Bình
02 - 15
Quảng Trị
16 - 85
Thứ 5
13-02-2020
Bình Định
92 - 70
Quảng Bình
41 - 19
Quảng Trị
13 - 79
Thứ 5
06-02-2020
Bình Định
65 - 65
Quảng Bình
51 - 88
Quảng Trị
46 - 34
Thứ 5
30-01-2020
Bình Định
06 - 88
Quảng Bình
76 - 08
Quảng Trị
48 - 44
Thứ 5
23-01-2020
Bình Định
43 - 07
Quảng Bình
68 - 35
Quảng Trị
20 - 60
Thứ 5
16-01-2020
Bình Định
24 - 27
Quảng Bình
95 - 61
Quảng Trị
59 - 72
Thứ 5
09-01-2020
Bình Định
03 - 10
Quảng Bình
09 - 27
Quảng Trị
41 - 94
Thứ 5
02-01-2020
Bình Định
50 - 26
Quảng Bình
17 - 20
Quảng Trị
39 - 00
Thứ 5
26-12-2019
Bình Định
66 - 28
Quảng Bình
16 - 16
Quảng Trị
94 - 42
Thứ 5
19-12-2019
Bình Định
53 - 85
Quảng Bình
19 - 55
Quảng Trị
52 - 13
Thứ 5
12-12-2019
Bình Định
05 - 89
Quảng Bình
98 - 27
Quảng Trị
06 - 79
Thứ 5
05-12-2019
Bình Định
17 - 54
Quảng Bình
80 - 17
Quảng Trị
65 - 38
Thứ 5
28-11-2019
Bình Định
25 - 25
Quảng Bình
57 - 48
Quảng Trị
65 - 26
Thứ 5
21-11-2019
Bình Định
11 - 80
Quảng Bình
84 - 15
Quảng Trị
88 - 30
Thứ 5
14-11-2019
Bình Định
69 - 75
Quảng Bình
29 - 66
Quảng Trị
31 - 94
Thứ 5
07-11-2019
Bình Định
07 - 55
Quảng Bình
46 - 60
Quảng Trị
52 - 80
Thứ 5
31-10-2019
Bình Định
37 - 26
Quảng Bình
18 - 49
Quảng Trị
11 - 46
Thứ 5
24-10-2019
Bình Định
61 - 85
Quảng Bình
74 - 22
Quảng Trị
34 - 36
Thứ 5
17-10-2019
Bình Định
36 - 05
Quảng Bình
04 - 78
Quảng Trị
76 - 40
Thứ 5
10-10-2019
Bình Định
60 - 91
Quảng Bình
03 - 79
Quảng Trị
93 - 50
Thứ 5
03-10-2019
Bình Định
57 - 44
Quảng Bình
60 - 74
Quảng Trị
66 - 56
Thứ 5
26-09-2019
Bình Định
77 - 29
Quảng Bình
97 - 49
Quảng Trị
97 - 41
Thứ 5
19-09-2019
Bình Định
23 - 82
Quảng Bình
59 - 58
Quảng Trị
58 - 90
Thứ 5
12-09-2019
Bình Định
88 - 33
Quảng Bình
73 - 91
Quảng Trị
42 - 81
Thứ 5
05-09-2019
Quảng Trị
03 - 99
Bình Định
12 - 79
Quảng Bình
62 - 99
Thứ 5
29-08-2019
Bình Định
77 - 85
Quảng Bình
20 - 96
Quảng Trị
93 - 67
Thứ 5
22-08-2019
Bình Định
11 - 86
Quảng Bình
64 - 80
Quảng Trị
65 - 12
Thứ 5
15-08-2019
Bình Định
71 - 82
Quảng Bình
60 - 59
Quảng Trị
30 - 16
Thứ 5
08-08-2019
Bình Định
27 - 59
Quảng Bình
43 - 10
Quảng Trị
65 - 84
Thứ 5
01-08-2019
Bình Định
10 - 53
Quảng Bình
53 - 08
Quảng Trị
37 - 53
Thứ 5
25-07-2019
Bình Định
72 - 60
Quảng Bình
85 - 77
Quảng Trị
64 - 31
Thứ 5
18-07-2019
Bình Định
02 - 41
Quảng Bình
76 - 88
Quảng Trị
84 - 60
Thứ 5
11-07-2019
Bình Định
72 - 75
Quảng Bình
25 - 23
Quảng Trị
15 - 76
Thứ 5
04-07-2019
Bình Định
84 - 41
Quảng Bình
56 - 84
Quảng Trị
33 - 23
Thứ 5
27-06-2019
Bình Định
77 - 44
Quảng Bình
28 - 62
Quảng Trị
91 - 68
Thứ 5
20-06-2019
Bình Định
46 - 93
Quảng Bình
20 - 80
Quảng Trị
05 - 91
Thứ 5
13-06-2019
Bình Định
44 - 70
Quảng Bình
75 - 42
Quảng Trị
30 - 95
Thứ 5
06-06-2019
Bình Định
84 - 09
Quảng Bình
27 - 11
Quảng Trị
02 - 58
Thứ 5
30-05-2019
Bình Định
77 - 17
Quảng Bình
53 - 78
Quảng Trị
19 - 03
Thứ 5
23-05-2019
Bình Định
14 - 15
Quảng Bình
17 - 72
Quảng Trị
29 - 09
Thứ 5
16-05-2019
Bình Định
88 - 50
Quảng Bình
50 - 31
Quảng Trị
35 - 74
Thứ 5
02-05-2019
Bình Định
30 - 10
Quảng Trị
77 - 77
Quảng Bình
62 - 61
Thứ 5
25-04-2019
Bình Định
20 - 38
Quảng Trị
80 - 15
Quảng Bình
79 - 09
Thứ 5
18-04-2019
Bình Định
37 - 14
Quảng Trị
42 - 78
Quảng Bình
26 - 15
Thứ 5
11-04-2019
Bình Định
87 - 26
Quảng Trị
92 - 10
Quảng Bình
97 - 86
Thứ 5
04-04-2019
Bình Định
97 - 89
Quảng Trị
22 - 06
Quảng Bình
35 - 68
Thứ 5
28-03-2019
Bình Định
58 - 19
Quảng Trị
93 - 58
Quảng Bình
95 - 05
Thứ 5
21-03-2019
Bình Định
56 - 02
Quảng Trị
82 - 01
Quảng Bình
97 - 15
Thứ 5
14-03-2019
Bình Định
31 - 10
Quảng Trị
11 - 43
Quảng Bình
48 - 87
Thứ 5
07-03-2019
Bình Định
20 - 09
Quảng Trị
84 - 58
Quảng Bình
91 - 01
Thứ 5
28-02-2019
Bình Định
12 - 78
Quảng Trị
46 - 09
Quảng Bình
22 - 34
Thứ 5
21-02-2019
Bình Định
04 - 48
Quảng Trị
48 - 97
Quảng Bình
25 - 33
Thứ 5
14-02-2019
Bình Định
93 - 88
Quảng Trị
64 - 36
Quảng Bình
90 - 32
Thứ 5
07-02-2019
Bình Định
86 - 69
Quảng Trị
34 - 45
Quảng Bình
72 - 85
Thứ 5
31-01-2019
Bình Định
67 - 44
Quảng Trị
67 - 65
Quảng Bình
59 - 58
Thứ 5
24-01-2019
Bình Định
86 - 74
Quảng Trị
09 - 63
Quảng Bình
60 - 28
Thứ 5
17-01-2019
Bình Định
04 - 71
Quảng Trị
72 - 45
Quảng Bình
76 - 06
Thứ 5
10-01-2019
Bình Định
02 - 63
Quảng Trị
04 - 58
Quảng Bình
71 - 67
Thứ 5
03-01-2019
Bình Định
83 - 74
Quảng Trị
99 - 65
Quảng Bình
87 - 98
Thứ 5
27-12-2018
Bình Định
91 - 06
Quảng Trị
08 - 77
Quảng Bình
80 - 30
Thứ 5
20-12-2018
Bình Định
64 - ++
Quảng Trị
23 - 59
Quảng Bình
31 - **
Thứ 5
13-12-2018
Bình Định
70 - 96
Quảng Trị
99 - 02
Quảng Bình
62 - 91
Thứ 5
06-12-2018
Bình Định
68 - 73
Quảng Trị
07 - 84
Quảng Bình
56 - 52
Thứ 5
29-11-2018
Bình Định
99 - 76
Quảng Trị
85 - 57
Quảng Bình
68 - 52
Thứ 5
22-11-2018
Bình Định
62 - 21
Quảng Trị
40 - 36
Quảng Bình
36 - 54
Thứ 5
15-11-2018
Bình Định
60 - 45
Quảng Trị
86 - 93
Quảng Bình
99 - 60
Thứ 5
08-11-2018
Bình Định
19 - 27
Quảng Trị
79 - 19
Quảng Bình
44 - 28
Thứ 5
01-11-2018
Bình Định
73 - 06
Quảng Trị
04 - 50
Quảng Bình
46 - 58
Thứ 5
25-10-2018
Bình Định
51 - 73
Quảng Trị
35 - 59
Quảng Bình
73 - 91
Thứ 5
18-10-2018
Bình Định
74 - 01
Quảng Trị
95 - 74
Quảng Bình
09 - 59
Thứ 5
11-10-2018
Bình Định
02 - 99
Quảng Trị
85 - 52
Quảng Bình
87 - 98
Thứ 5
04-10-2018
Bình Định
77 - 47
Quảng Trị
56 - 80
Quảng Bình
31 - 02
Thứ 5
27-09-2018
Bình Định
93 - 49
Quảng Trị
85 - 46
Quảng Bình
17 - 60
Thứ 5
20-09-2018
Bình Định
13 - 79
Quảng Trị
80 - 00
Quảng Bình
02 - 12
Thứ 5
13-09-2018
Bình Định
51 - 77
Quảng Trị
18 - 27
Quảng Bình
14 - 95
Thứ 5
06-09-2018
Bình Định
45 - 09
Quảng Trị
31 - 45
Quảng Bình
19 - 21
Thứ 5
30-08-2018
Bình Định
54 - 17
Quảng Trị
31 - 66
Quảng Bình
46 - 15
Thứ 5
23-08-2018
Bình Định
28 - 33
Quảng Trị
35 - 53
Quảng Bình
31 - 44
Thứ 5
16-08-2018
Bình Định
80 - 98
Quảng Trị
13 - 25
Quảng Bình
13 - 36
Thứ 5
09-08-2018
Bình Định
12 - 78
Quảng Trị
66 - 62
Quảng Bình
25 - 63
Thứ 5
02-08-2018
Bình Định
59 - 60
Quảng Trị
43 - 60
Quảng Bình
24 - 47
Thứ 5
26-07-2018
Bình Định
34 - 73
Quảng Trị
18 - 44
Quảng Bình
66 - 81
Thứ 5
19-07-2018
Bình Định
34 - 65
Quảng Trị
11 - 71
Quảng Bình
15 - 08
Thứ 5
12-07-2018
Bình Định
33 - 76
Quảng Trị
99 - 24
Quảng Bình
54 - 29
Thứ 5
05-07-2018
Bình Định
12 - 00
Quảng Trị
19 - 81
Quảng Bình
77 - 00
Thứ 5
28-06-2018
Bình Định
15 - 33
Quảng Trị
25 - 05
Quảng Bình
26 - 77
Thứ 5
21-06-2018
Bình Định
69 - 90
Quảng Trị
32 - 24
Quảng Bình
36 - 18
Thứ 5
14-06-2018
Bình Định
07 - 94
Quảng Trị
37 - 11
Quảng Bình
84 - 95
Thứ 5
07-06-2018
Bình Định
91 - 73
Quảng Trị
92 - 46
Quảng Bình
41 - 49
Thứ 5
31-05-2018
Bình Định
54 - 62
Quảng Trị
39 - 54
Quảng Bình
78 - 09
Thứ 5
24-05-2018
Bình Định
17 - 22
Quảng Trị
88 - 65
Quảng Bình
46 - 94
Thứ 5
17-05-2018
Bình Định
88 - 24
Quảng Trị
81 - 42
Quảng Bình
12 - 67
Thứ 5
10-05-2018
Bình Định
43 - 17
Quảng Trị
35 - 79
Quảng Bình
85 - 59
Thứ 5
03-05-2018
Bình Định
18 - 33
Quảng Trị
30 - 54
Quảng Bình
84 - 46
Thứ 5
26-04-2018
Bình Định
22 - 13
Quảng Trị
67 - 51
Quảng Bình
98 - 45
Thứ 5
19-04-2018
Quảng Trị
88 - 89
Quảng Bình
76 - 93
Bình Định
84 - 51
Thứ 5
12-04-2018
Bình Định
69 - 08
Quảng Trị
34 - 08
Quảng Bình
35 - 73
Thứ 5
05-04-2018
Bình Định
62 - 12
Quảng Trị
14 - 37
Quảng Bình
92 - 04
Thứ 5
29-03-2018
Bình Định
59 - 05
Quảng Trị
26 - 62
Quảng Bình
67 - 08
Thứ 5
22-03-2018
Bình Định
02 - 13
Quảng Trị
88 - 80
Quảng Bình
11 - 69
Thứ 5
15-03-2018
Bình Định
63 - 51
Quảng Trị
08 - 20
Quảng Bình
06 - 07
Thứ 5
08-03-2018
Bình Định
50 - 66
Quảng Trị
11 - 92
Quảng Bình
78 - 11