Miền trung

645-6743.png
KẾT QUẢ KỲ QUAY #01214 - NGÀY 21/06/2024
03
07
11
16
19
35
18,1
655-4802.png
KẾT QUẢ KỲ QUAY #01051 - NGÀY 22/06/2024
17
25
31
35
41
42
36
76,7 3,9
ad top

Sớ đầu đuôi Miền trung

Thứ 2
17-06-2024
Phú Yên
52 - 77
Thừa T. Huế
32 - 27

-
Thứ 2
10-06-2024
Phú Yên
79 - 92
Thừa T. Huế
40 - 91

-
Thứ 2
03-06-2024
Phú Yên
68 - 09
Thừa T. Huế
98 - 07

-
Thứ 2
27-05-2024
Phú Yên
36 - 71
Thừa T. Huế
67 - 14

-
Thứ 2
20-05-2024
Phú Yên
54 - 09
Thừa T. Huế
70 - 91

-
Thứ 2
13-05-2024
Phú Yên
97 - 32
Thừa T. Huế
55 - 62

-
Thứ 2
06-05-2024
Phú Yên
31 - 53
Thừa T. Huế
99 - 66

-
Thứ 2
29-04-2024
Phú Yên
47 - 02
Thừa T. Huế
03 - 17

-
Thứ 2
22-04-2024
Phú Yên
64 - 49
Thừa T. Huế
57 - 44

-
Thứ 2
15-04-2024
Phú Yên
23 - 36
Thừa T. Huế
13 - 58

-
Thứ 2
08-04-2024
Phú Yên
59 - 43
Thừa T. Huế
21 - 72

-
Thứ 2
01-04-2024
Phú Yên
43 - 99
Thừa T. Huế
49 - 87

-
Thứ 2
25-03-2024
Phú Yên
28 - 01
Thừa T. Huế
43 - 38

-
Thứ 2
18-03-2024
Phú Yên
64 - 50
Thừa T. Huế
30 - 84

-
Thứ 2
11-03-2024
Phú Yên
80 - 57
Thừa T. Huế
00 - 56

-
Thứ 2
04-03-2024
Phú Yên
93 - 25
Thừa T. Huế
06 - 89

-
Thứ 2
26-02-2024
Phú Yên
87 - 91
Thừa T. Huế
12 - 22

-
Thứ 2
19-02-2024
Phú Yên
14 - 64
Thừa T. Huế
79 - 20

-
Thứ 2
12-02-2024
Phú Yên
96 - 85
Thừa T. Huế
81 - 50

-
Thứ 2
05-02-2024
Phú Yên
43 - 58
Thừa T. Huế
41 - 96

-
Thứ 2
29-01-2024
Phú Yên
24 - 27
Thừa T. Huế
63 - 37

-
Thứ 2
22-01-2024
Phú Yên
48 - 75
Thừa T. Huế
92 - 68

-
Thứ 2
15-01-2024
Phú Yên
14 - 12
Thừa T. Huế
86 - 57

-
Thứ 2
08-01-2024
Phú Yên
68 - 73
Thừa T. Huế
24 - 94

-
Thứ 2
01-01-2024
Phú Yên
75 - 96
Thừa T. Huế
36 - 02

-
Thứ 2
25-12-2023
Phú Yên
83 - 89
Thừa T. Huế
55 - 67

-
Thứ 2
18-12-2023
Phú Yên
18 - 24
Thừa T. Huế
14 - 89

-
Thứ 2
11-12-2023
Phú Yên
85 - 42
Thừa T. Huế
60 - 88

-
Thứ 2
04-12-2023
Phú Yên
48 - 72
Thừa T. Huế
65 - 93

-
Thứ 2
27-11-2023
Phú Yên
98 - 19
Thừa T. Huế
32 - 09

-
Thứ 2
20-11-2023
Phú Yên
34 - 87
Thừa T. Huế
71 - 27

-
Thứ 2
13-11-2023
Phú Yên
34 - 08
Thừa T. Huế
61 - 75

-
Thứ 2
06-11-2023
Phú Yên
70 - 81
Thừa T. Huế
39 - 74

-
Thứ 2
30-10-2023
Phú Yên
07 - 43
Thừa T. Huế
28 - 32

-
Thứ 2
23-10-2023
Phú Yên
23 - 78
Thừa T. Huế
16 - 87

-
Thứ 2
16-10-2023
Phú Yên
29 - 65
Thừa T. Huế
08 - 45

-
Thứ 2
09-10-2023
Phú Yên
38 - 18
Thừa T. Huế
65 - 81

-
Thứ 2
02-10-2023
Phú Yên
17 - 67
Thừa T. Huế
13 - 83

-
Thứ 2
25-09-2023
Phú Yên
40 - 10
Thừa T. Huế
20 - 54

-
Thứ 2
18-09-2023
Phú Yên
38 - 15
Thừa T. Huế
27 - 58

-
Thứ 2
11-09-2023
Phú Yên
99 - 42
Thừa T. Huế
28 - 25

-
Thứ 2
04-09-2023
Phú Yên
78 - 56
Thừa T. Huế
22 - 73

-
Thứ 2
28-08-2023
Phú Yên
99 - 33
Thừa T. Huế
27 - 25

-
Thứ 2
21-08-2023
Phú Yên
08 - 23
Thừa T. Huế
87 - 24

-
Thứ 2
14-08-2023
Phú Yên
33 - 69
Thừa T. Huế
04 - 82

-
Thứ 2
07-08-2023
Phú Yên
98 - 29
Thừa T. Huế
55 - 74

-
Thứ 2
31-07-2023
Phú Yên
16 - 49
Thừa T. Huế
56 - 71

-
Thứ 2
24-07-2023
Phú Yên
63 - 56
Thừa T. Huế
91 - 38

-
Thứ 2
17-07-2023
Phú Yên
78 - 24
Thừa T. Huế
73 - 87

-
Thứ 2
10-07-2023
Phú Yên
66 - 87
Thừa T. Huế
38 - 44

-
Thứ 2
03-07-2023
Phú Yên
20 - 69
Thừa T. Huế
73 - 10

-
Thứ 2
26-06-2023
Phú Yên
86 - 18
Thừa T. Huế
35 - 05

-
Thứ 2
19-06-2023
Phú Yên
22 - 82
Thừa T. Huế
68 - 59

-
Thứ 2
12-06-2023
Phú Yên
29 - 46
Thừa T. Huế
17 - 14

-
Thứ 2
05-06-2023
Phú Yên
51 - 79
Thừa T. Huế
29 - 70

-
Thứ 2
29-05-2023
Phú Yên
90 - 00
Thừa T. Huế
29 - 12

-
Thứ 2
22-05-2023
Phú Yên
81 - 36
Thừa T. Huế
94 - 84

-
Thứ 2
15-05-2023
Phú Yên
46 - 38
Thừa T. Huế
27 - 54

-
Thứ 2
08-05-2023
Phú Yên
62 - 80
Thừa T. Huế
67 - 83

-
Thứ 2
01-05-2023
Phú Yên
15 - 05
Thừa T. Huế
87 - 33

-
Thứ 2
24-04-2023
Phú Yên
24 - 66
Thừa T. Huế
23 - 17

-
Thứ 2
17-04-2023
Phú Yên
30 - 03
Thừa T. Huế
74 - 80

-
Thứ 2
10-04-2023
Phú Yên
02 - 87
Thừa T. Huế
42 - 11

-
Thứ 2
03-04-2023
Phú Yên
41 - 10
Thừa T. Huế
85 - 12

-
Thứ 2
27-03-2023
Phú Yên
97 - 37
Thừa T. Huế
62 - 47

-
Thứ 2
20-03-2023
Phú Yên
97 - 19
Thừa T. Huế
27 - 97

-
Thứ 2
13-03-2023
Phú Yên
13 - 61
Thừa T. Huế
34 - 45

-
Thứ 2
06-03-2023
Phú Yên
77 - 78
Thừa T. Huế
73 - 62

-
Thứ 2
27-02-2023
Phú Yên
77 - 36
Thừa T. Huế
45 - 19

-
Thứ 2
20-02-2023
Phú Yên
25 - 34
Thừa T. Huế
58 - 20

-
Thứ 2
13-02-2023
Phú Yên
10 - 72
Thừa T. Huế
70 - 06

-
Thứ 2
06-02-2023
Phú Yên
75 - 30
Thừa T. Huế
25 - 41

-
Thứ 2
30-01-2023
Phú Yên
05 - 45
Thừa T. Huế
25 - 33

-
Thứ 2
23-01-2023
Phú Yên
15 - 19
Thừa T. Huế
19 - 17

-
Thứ 2
16-01-2023
Phú Yên
03 - 24
Thừa T. Huế
74 - 53

-
Thứ 2
09-01-2023
Phú Yên
29 - 93
Thừa T. Huế
10 - 86

-
Thứ 2
02-01-2023
Phú Yên
83 - 78
Thừa T. Huế
65 - 35

-
Thứ 2
26-12-2022
Phú Yên
37 - 54
Thừa T. Huế
67 - 06

-
Thứ 2
19-12-2022
Phú Yên
66 - 97
Thừa T. Huế
70 - 92

-
Thứ 2
12-12-2022
Phú Yên
07 - 93
Thừa T. Huế
56 - 68

-
Thứ 2
05-12-2022
Phú Yên
16 - 99
Thừa T. Huế
08 - 43

-
Thứ 2
28-11-2022
Phú Yên
50 - 10
Thừa T. Huế
66 - 33

-
Thứ 2
21-11-2022
Phú Yên
38 - 88
Thừa T. Huế
53 - 41

-
Thứ 2
14-11-2022
Phú Yên
87 - 05
Thừa T. Huế
18 - 17

-
Thứ 2
07-11-2022
Phú Yên
21 - 95
Thừa T. Huế
32 - 09

-
Thứ 2
31-10-2022
Phú Yên
37 - 30
Thừa T. Huế
59 - 82

-
Thứ 2
24-10-2022
Phú Yên
94 - 05
Thừa T. Huế
80 - 87

-
Thứ 2
17-10-2022
Phú Yên
51 - 22
Thừa T. Huế
50 - 89

-
Thứ 2
10-10-2022
Phú Yên
68 - 36
Thừa T. Huế
58 - 32

-
Thứ 2
03-10-2022
Phú Yên
52 - 74
Thừa T. Huế
51 - 37

-
Thứ 2
26-09-2022
Phú Yên
56 - 07
Thừa T. Huế
33 - 41

-
Thứ 2
19-09-2022
Phú Yên
03 - 73
Thừa T. Huế
98 - 94

-
Thứ 2
12-09-2022
Phú Yên
87 - 93
Thừa T. Huế
04 - 29

-
Thứ 2
05-09-2022
Phú Yên
45 - 48
Thừa T. Huế
05 - 58

-
Thứ 2
29-08-2022
Phú Yên
94 - 95
Thừa T. Huế
97 - 86

-
Thứ 2
22-08-2022
Phú Yên
58 - 21
Thừa T. Huế
86 - 04

-
Thứ 2
15-08-2022
Phú Yên
20 - 07
Thừa T. Huế
01 - 46

-
Thứ 2
08-08-2022
Phú Yên
90 - 57
Thừa T. Huế
25 - 58

-
Thứ 2
01-08-2022
Phú Yên
90 - 62
Thừa T. Huế
51 - 87

-
Thứ 2
25-07-2022
Phú Yên
31 - 01
Thừa T. Huế
49 - 96

-
Thứ 2
18-07-2022
Phú Yên
17 - 70
Thừa T. Huế
03 - 48

-
Thứ 2
11-07-2022
Phú Yên
18 - 20
Thừa T. Huế
15 - 84

-
Thứ 2
04-07-2022
Phú Yên
40 - 57
Thừa T. Huế
86 - 03

-
Thứ 2
27-06-2022
Phú Yên
34 - 72
Thừa T. Huế
80 - 41

-
Thứ 2
20-06-2022
Phú Yên
65 - 99
Thừa T. Huế
80 - 51

-
Thứ 2
13-06-2022
Phú Yên
80 - 36
Thừa T. Huế
11 - 03

-
Thứ 2
06-06-2022
Phú Yên
29 - 22
Thừa T. Huế
35 - 22

-
Thứ 2
30-05-2022
Phú Yên
59 - 82
Thừa T. Huế
65 - 93

-
Thứ 2
23-05-2022
Phú Yên
49 - 31
Thừa T. Huế
69 - 84

-
Thứ 2
16-05-2022
Phú Yên
87 - 27
Thừa T. Huế
99 - 16

-
Thứ 2
09-05-2022
Phú Yên
52 - 89
Thừa T. Huế
89 - 72

-
Thứ 2
02-05-2022
Phú Yên
96 - 42
Thừa T. Huế
82 - 63

-
Thứ 2
25-04-2022
Phú Yên
99 - 34
Thừa T. Huế
34 - 27

-
Thứ 2
18-04-2022
Phú Yên
05 - 91
Thừa T. Huế
17 - 74

-
Thứ 2
11-04-2022
Phú Yên
55 - 47
Thừa T. Huế
25 - 90

-
Thứ 2
04-04-2022
Phú Yên
17 - 32
Thừa T. Huế
60 - 74

-
Thứ 2
28-03-2022
Phú Yên
05 - 11
Thừa T. Huế
68 - 36

-
Thứ 2
21-03-2022
Phú Yên
81 - 67
Thừa T. Huế
84 - 69

-
Thứ 2
14-03-2022
Phú Yên
26 - 97
Thừa T. Huế
54 - 45

-
Thứ 2
07-03-2022
Phú Yên
00 - 07
Thừa T. Huế
71 - 23

-
Thứ 2
28-02-2022
Phú Yên
49 - 20
Thừa T. Huế
31 - 40

-
Thứ 2
21-02-2022
Phú Yên
20 - 26
Thừa T. Huế
60 - 92

-
Thứ 2
14-02-2022
Phú Yên
44 - 66
Thừa T. Huế
69 - 31

-
Thứ 2
07-02-2022
Phú Yên
64 - 94
Thừa T. Huế
90 - 28

-
Thứ 2
31-01-2022
Phú Yên
23 - 90
Thừa T. Huế
05 - 44

-
Thứ 2
24-01-2022
Phú Yên
76 - 01
Thừa T. Huế
41 - 42

-
Thứ 2
17-01-2022
Phú Yên
47 - 84
Thừa T. Huế
80 - 31

-
Thứ 2
10-01-2022
Phú Yên
61 - 95
Thừa T. Huế
72 - 38

-
Thứ 2
03-01-2022
Phú Yên
15 - 03
Thừa T. Huế
84 - 97

-
Thứ 2
27-12-2021
Phú Yên
13 - 93
Thừa T. Huế
18 - 69

-
Thứ 2
20-12-2021
Phú Yên
12 - 60
Thừa T. Huế
52 - 45

-
Thứ 2
13-12-2021
Phú Yên
44 - 95
Thừa T. Huế
25 - 88

-
Thứ 2
06-12-2021
Phú Yên
28 - 29
Thừa T. Huế
95 - 48

-
Thứ 2
29-11-2021
Phú Yên
19 - 51
Thừa T. Huế
51 - 35

-
Thứ 2
22-11-2021
Phú Yên
16 - 31
Thừa T. Huế
55 - 71

-
Thứ 2
15-11-2021
Phú Yên
50 - 78
Thừa T. Huế
50 - 00

-
Thứ 2
08-11-2021
Phú Yên
05 - 80
Thừa T. Huế
90 - 18

-
Thứ 2
01-11-2021
Phú Yên
66 - 34
Thừa T. Huế
44 - 01

-
Thứ 2
25-10-2021
Phú Yên
80 - 23
Thừa T. Huế
22 - 26

-
Thứ 2
18-10-2021
Phú Yên
63 - 70
Thừa T. Huế
07 - 64

-
Thứ 2
11-10-2021
Phú Yên
28 - 89
Thừa T. Huế
53 - 29

-
Thứ 2
04-10-2021
Phú Yên
37 - 11
Thừa T. Huế
52 - 22

-
Thứ 2
27-09-2021
Phú Yên
67 - 53
Thừa T. Huế
56 - 29

-
Thứ 2
20-09-2021
Phú Yên
13 - 88
Thừa T. Huế
99 - 43

-
Thứ 2
13-09-2021
Phú Yên
26 - 96
Thừa T. Huế
73 - 12

-
Thứ 2
06-09-2021
Phú Yên
94 - 17
Thừa T. Huế
29 - 01

-
Thứ 2
30-08-2021
Phú Yên
34 - 25
Thừa T. Huế
76 - 39

-
Thứ 2
23-08-2021
Phú Yên
22 - 68
Thừa T. Huế
18 - 01

-
Thứ 2
16-08-2021
Phú Yên
56 - 48
Thừa T. Huế
36 - 89

-
Thứ 2
09-08-2021
Phú Yên
07 - 50
Thừa T. Huế
56 - 39

-
Thứ 2
02-08-2021
Phú Yên
-
Thừa T. Huế
-

-
Thứ 2
26-07-2021
Phú Yên
19 - 30
Thừa T. Huế
66 - 13

-
Thứ 2
19-07-2021
Phú Yên
06 - 19
Thừa T. Huế
63 - 60

-
Thứ 2
12-07-2021
Phú Yên
50 - 56
Thừa T. Huế
61 - 12

-
Thứ 2
05-07-2021
Phú Yên
98 - 99
Thừa T. Huế
81 - 79

-
Thứ 2
28-06-2021
Phú Yên
97 - 46
Thừa T. Huế
02 - 78

-
Thứ 2
21-06-2021
Phú Yên
75 - 97
Thừa T. Huế
93 - 95

-
Thứ 2
14-06-2021
Phú Yên
47 - 73
Thừa T. Huế
55 - 09

-
Thứ 2
07-06-2021
Phú Yên
58 - 12
Thừa T. Huế
78 - 81

-
Thứ 2
31-05-2021
Phú Yên
46 - 95
Thừa T. Huế
62 - 79

-
Thứ 2
24-05-2021
Phú Yên
83 - 26
Thừa T. Huế
13 - 03

-
Thứ 2
17-05-2021
Phú Yên
83 - 06
Thừa T. Huế
59 - 43

-
Thứ 2
10-05-2021
Phú Yên
06 - 60
Thừa T. Huế
27 - 32

-
Thứ 2
03-05-2021
Phú Yên
72 - 88
Thừa T. Huế
32 - 57

-
Thứ 2
26-04-2021
Phú Yên
65 - 13
Thừa T. Huế
95 - 03

-
Thứ 2
19-04-2021
Phú Yên
17 - 89
Thừa T. Huế
89 - 05

-
Thứ 2
12-04-2021
Phú Yên
39 - 88
Thừa T. Huế
77 - 72

-
Thứ 2
05-04-2021
Phú Yên
47 - 88
Thừa T. Huế
29 - 35

-
Thứ 2
29-03-2021
Phú Yên
24 - 25
Thừa T. Huế
78 - 69

-
Thứ 2
22-03-2021
Phú Yên
72 - 97
Thừa T. Huế
39 - 00

-
Thứ 2
15-03-2021
Phú Yên
12 - 63
Thừa T. Huế
61 - 13

-
Thứ 2
08-03-2021
Phú Yên
40 - 29
Thừa T. Huế
79 - 63

-
Thứ 2
01-03-2021
Phú Yên
11 - 23
Thừa T. Huế
61 - 86

-
Thứ 2
22-02-2021
Phú Yên
92 - 85
Thừa T. Huế
64 - 20

-
Thứ 2
15-02-2021
Phú Yên
22 - 77
Thừa T. Huế
04 - 23

-
Thứ 2
08-02-2021
Phú Yên
13 - 64
Thừa T. Huế
33 - 89

-
Thứ 2
01-02-2021
Phú Yên
50 - 41
Thừa T. Huế
69 - 79

-
Thứ 2
25-01-2021
Phú Yên
42 - 88
Thừa T. Huế
78 - 54

-
Thứ 2
18-01-2021
Phú Yên
88 - 89
Thừa T. Huế
89 - 91

-
Thứ 2
11-01-2021
Phú Yên
26 - 03
Thừa T. Huế
80 - 96

-
Thứ 2
04-01-2021
Phú Yên
45 - 82
Thừa T. Huế
70 - 64

-
Thứ 2
28-12-2020
Phú Yên
92 - 46
Thừa T. Huế
87 - 80

-
Thứ 2
21-12-2020
Phú Yên
13 - 85
Thừa T. Huế
31 - 85

-
Thứ 2
14-12-2020
Phú Yên
00 - 39
Thừa T. Huế
16 - 40

-
Thứ 2
07-12-2020
Phú Yên
77 - 29
Thừa T. Huế
58 - 11

-
Thứ 2
30-11-2020
Phú Yên
55 - 78
Thừa T. Huế
94 - 31

-
Thứ 2
23-11-2020
Phú Yên
77 - 67
Thừa T. Huế
62 - 98

-
Thứ 2
16-11-2020
Phú Yên
53 - 65
Thừa T. Huế
53 - 14

-
Thứ 2
09-11-2020
Phú Yên
75 - 28
Thừa T. Huế
37 - 01

-
Thứ 2
02-11-2020
Phú Yên
24 - 44
Thừa T. Huế
56 - 40

-
Thứ 2
26-10-2020
Phú Yên
06 - 97
Thừa T. Huế
06 - 29

-
Thứ 2
19-10-2020
Phú Yên
54 - 41
Thừa T. Huế
71 - 36

-
Thứ 2
12-10-2020
Phú Yên
17 - 93
Thừa T. Huế
11 - 04

-
Thứ 2
05-10-2020
Phú Yên
32 - 96
Thừa T. Huế
62 - 92

-
Thứ 2
28-09-2020
Phú Yên
03 - 36
Thừa T. Huế
17 - 60

-
Thứ 2
21-09-2020
Phú Yên
28 - 18
Thừa T. Huế
22 - 99

-
Thứ 2
14-09-2020
Phú Yên
32 - 61
Thừa T. Huế
08 - 32

-
Thứ 2
07-09-2020
Phú Yên
38 - 50
Thừa T. Huế
54 - 29

-
Thứ 2
31-08-2020
Phú Yên
08 - 08
Thừa T. Huế
28 - 12

-
Thứ 2
24-08-2020
Phú Yên
58 - 40
Thừa T. Huế
81 - 14

-
Thứ 2
17-08-2020
Phú Yên
49 - 93
Thừa T. Huế
67 - 10

-
Thứ 2
10-08-2020
Phú Yên
97 - 45
Thừa T. Huế
25 - 97

-
Thứ 2
03-08-2020
Phú Yên
68 - 24
Thừa T. Huế
47 - 51

-
Thứ 2
27-07-2020
Phú Yên
43 - 21
Thừa T. Huế
76 - 22

-
Thứ 2
20-07-2020
Phú Yên
06 - 89
Thừa T. Huế
67 - 69

-
Thứ 2
13-07-2020
Phú Yên
73 - 87
Thừa T. Huế
65 - 13

-
Thứ 2
06-07-2020
Phú Yên
79 - 18
Thừa T. Huế
52 - 06

-
Thứ 2
29-06-2020
Phú Yên
22 - 57
Thừa T. Huế
17 - 06

-
Thứ 2
22-06-2020
Phú Yên
86 - 16
Thừa T. Huế
73 - 00

-
Thứ 2
15-06-2020
Phú Yên
40 - 69
Thừa T. Huế
19 - 13

-
Thứ 2
08-06-2020
Phú Yên
37 - 36
Thừa T. Huế
53 - 92

-
Thứ 2
01-06-2020
Phú Yên
78 - 53
Thừa T. Huế
21 - 36

-
Thứ 2
25-05-2020
Phú Yên
46 - 90
Thừa T. Huế
98 - 72

-
Thứ 2
18-05-2020
Phú Yên
44 - 37
Thừa T. Huế
38 - 61

-
Thứ 2
11-05-2020
Phú Yên
65 - 98
Thừa T. Huế
75 - 92

-
Thứ 2
04-05-2020
Phú Yên
63 - 13
Thừa T. Huế
17 - 68

-
Thứ 2
27-04-2020
Phú Yên
10 - 88
Thừa T. Huế
28 - 07

-
Thứ 2
20-04-2020
Phú Yên
-
Thừa T. Huế
-

-
Thứ 2
13-04-2020
Phú Yên
-
Thừa T. Huế
-

-
Thứ 2
06-04-2020
Phú Yên
-
Thừa T. Huế
-

-
Thứ 2
30-03-2020
Phú Yên
87 - 90
Thừa T. Huế
17 - 55

-
Thứ 2
23-03-2020
Phú Yên
86 - 88
Thừa T. Huế
11 - 07

-
Thứ 2
16-03-2020
Phú Yên
71 - 00
Thừa T. Huế
96 - 55

-
Thứ 2
09-03-2020
Phú Yên
27 - 24
Thừa T. Huế
39 - 61

-
Thứ 2
02-03-2020
Phú Yên
51 - 43
Thừa T. Huế
28 - 83

-
Thứ 2
24-02-2020
Phú Yên
76 - 51
Thừa T. Huế
85 - 17

-
Thứ 2
17-02-2020
Phú Yên
61 - 21
Thừa T. Huế
96 - 49

-
Thứ 2
10-02-2020
Phú Yên
35 - 49
Thừa T. Huế
25 - 81

-
Thứ 2
03-02-2020
Phú Yên
88 - 37
Thừa T. Huế
19 - 22

-
Thứ 2
27-01-2020
Phú Yên
18 - 24
Thừa T. Huế
70 - 01

-
Thứ 2
20-01-2020
Phú Yên
91 - 21
Thừa T. Huế
84 - 35

-
Thứ 2
13-01-2020
Phú Yên
48 - 92
Thừa T. Huế
03 - 96

-
Thứ 2
06-01-2020
Phú Yên
64 - 27
Thừa T. Huế
93 - 02

-
Thứ 2
30-12-2019
Phú Yên
74 - 57
Thừa T. Huế
01 - 93

-
Thứ 2
23-12-2019
Phú Yên
21 - 84
Thừa T. Huế
00 - 12

-
Thứ 2
16-12-2019
Phú Yên
33 - 45
Thừa T. Huế
89 - 22

-
Thứ 2
09-12-2019
Phú Yên
06 - 19
Thừa T. Huế
87 - 70

-
Thứ 2
02-12-2019
Phú Yên
79 - 10
Thừa T. Huế
29 - 56

-
Thứ 2
25-11-2019
Phú Yên
82 - 74
Thừa T. Huế
93 - 49

-
Thứ 2
18-11-2019
Phú Yên
53 - 49
Thừa T. Huế
27 - 33

-
Thứ 2
11-11-2019
Phú Yên
36 - 58
Thừa T. Huế
75 - 03

-
Thứ 2
04-11-2019
Phú Yên
11 - 22
Thừa T. Huế
09 - 53

-
Thứ 2
28-10-2019
Phú Yên
46 - 02
Thừa T. Huế
23 - 36

-
Thứ 2
21-10-2019
Phú Yên
85 - 56
Thừa T. Huế
65 - 31

-
Thứ 2
14-10-2019
Phú Yên
02 - 75
Thừa T. Huế
33 - 10

-
Thứ 2
07-10-2019
Phú Yên
57 - 04
Thừa T. Huế
72 - 53

-
Thứ 2
30-09-2019
Phú Yên
98 - 18
Thừa T. Huế
56 - 80

-
Thứ 2
23-09-2019
Phú Yên
43 - 84
Thừa T. Huế
57 - 50

-
Thứ 2
16-09-2019
Phú Yên
27 - 09
Thừa T. Huế
88 - 34

-
Thứ 2
09-09-2019
Phú Yên
16 - 87
Thừa T. Huế
07 - 27

-
Thứ 2
02-09-2019
Phú Yên
12 - 80
Thừa T. Huế
11 - 03

-
Thứ 2
26-08-2019
Phú Yên
80 - 15
Thừa T. Huế
69 - 87

-
Thứ 2
19-08-2019
Phú Yên
94 - 57
Thừa T. Huế
13 - 55

-
Thứ 2
12-08-2019
Phú Yên
97 - 62
Thừa T. Huế
03 - 46

-
Thứ 2
05-08-2019
Phú Yên
63 - 78
Thừa T. Huế
48 - 64

-
Thứ 2
29-07-2019
Phú Yên
19 - 86
Thừa T. Huế
64 - 96

-
Thứ 2
22-07-2019
Phú Yên
37 - 40
Thừa T. Huế
95 - 25

-
Thứ 2
15-07-2019
Phú Yên
04 - 45
Thừa T. Huế
17 - 05

-
Thứ 2
08-07-2019
Phú Yên
84 - 66
Thừa T. Huế
87 - 04

-
Thứ 2
01-07-2019
Phú Yên
26 - 40
Thừa T. Huế
62 - 01

-
Thứ 2
24-06-2019
Phú Yên
62 - 24
Thừa T. Huế
47 - 85

-
Thứ 2
17-06-2019
Phú Yên
26 - 57
Thừa T. Huế
62 - 63

-
Thứ 2
10-06-2019
Phú Yên
83 - 53
Thừa T. Huế
50 - 17

-
Thứ 2
03-06-2019
Phú Yên
53 - 80
Thừa T. Huế
05 - 56

-
Thứ 2
27-05-2019
Phú Yên
27 - 98
Thừa T. Huế
43 - 19

-
Thứ 2
20-05-2019
Phú Yên
83 - 31
Thừa T. Huế
81 - 51

-
Thứ 2
13-05-2019
Phú Yên
14 - 34
Thừa T. Huế
14 - 98

-
Thứ 2
29-04-2019
Thừa T. Huế
66 - 43
Phú Yên
91 - 17

-
Thứ 2
22-04-2019
Thừa T. Huế
29 - 64
Phú Yên
42 - 72

-
Thứ 2
15-04-2019
Thừa T. Huế
66 - 30
Phú Yên
65 - 60

-
Thứ 2
08-04-2019
Thừa T. Huế
12 - 35
Phú Yên
96 - 21

-
Thứ 2
01-04-2019
Thừa T. Huế
50 - 73
Phú Yên
10 - 50

-
Thứ 2
25-03-2019
Thừa T. Huế
48 - 19
Phú Yên
13 - 14

-
Thứ 2
18-03-2019
Thừa T. Huế
00 - 25
Phú Yên
21 - 38

-
Thứ 2
11-03-2019
Thừa T. Huế
50 - 14
Phú Yên
73 - 99

-
Thứ 2
04-03-2019
Thừa T. Huế
56 - 24
Phú Yên
94 - 31

-
Thứ 2
25-02-2019
Thừa T. Huế
74 - 90
Phú Yên
30 - 04

-
Thứ 2
18-02-2019
Thừa T. Huế
97 - 77
Phú Yên
03 - 69

-
Thứ 2
11-02-2019
Thừa T. Huế
25 - 20
Phú Yên
33 - 55

-
Thứ 2
04-02-2019
Thừa T. Huế
14 - 79
Phú Yên
11 - 53

-
Thứ 2
28-01-2019
Thừa T. Huế
48 - 12
Phú Yên
07 - 98

-
Thứ 2
21-01-2019
Thừa T. Huế
21 - 90
Phú Yên
24 - 08

-
Thứ 2
14-01-2019
Thừa T. Huế
54 - 94
Phú Yên
19 - ++

-
Thứ 2
07-01-2019
Thừa T. Huế
81 - 43
Phú Yên
17 - 37

-
Thứ 2
31-12-2018
Thừa T. Huế
56 - 19
Phú Yên
85 - 93

-
Thứ 2
24-12-2018
Thừa T. Huế
52 - 02
Phú Yên
23 - 52

-
Thứ 2
17-12-2018
Thừa T. Huế
12 - 04
Phú Yên
94 - 39

-
Thứ 2
10-12-2018
Thừa T. Huế
98 - 76
Phú Yên
92 - 74

-
Thứ 2
03-12-2018
Thừa T. Huế
23 - 18
Phú Yên
86 - 39

-
Thứ 2
26-11-2018
Thừa T. Huế
49 - 23
Phú Yên
05 - 11

-
Thứ 2
19-11-2018
Thừa T. Huế
23 - 03
Phú Yên
44 - 32

-
Thứ 2
12-11-2018
Thừa T. Huế
24 - 69
Phú Yên
85 - 96

-
Thứ 2
05-11-2018
Thừa T. Huế
60 - 59
Phú Yên
91 - 96

-
Thứ 2
29-10-2018
Thừa T. Huế
89 - ++
Phú Yên
48 - ++

-
Thứ 2
22-10-2018
Thừa T. Huế
95 - 55
Phú Yên
92 - 42

-
Thứ 2
15-10-2018
Thừa T. Huế
26 - 87
Phú Yên
88 - 41

-
Thứ 2
08-10-2018
Thừa T. Huế
15 - 98
Phú Yên
92 - 39

-
Thứ 2
01-10-2018
Thừa T. Huế
80 - 85
Phú Yên
41 - 28

-
Thứ 2
24-09-2018
Thừa T. Huế
07 - 56
Phú Yên
99 - 04

-
Thứ 2
17-09-2018
Thừa T. Huế
49 - 10
Phú Yên
42 - 52

-
Thứ 2
10-09-2018
Thừa T. Huế
48 - 93
Phú Yên
64 - 81

-
Thứ 2
03-09-2018
Thừa T. Huế
75 - 97
Phú Yên
87 - 38

-
Thứ 2
27-08-2018
Thừa T. Huế
10 - 89
Phú Yên
73 - 65

-
Thứ 2
20-08-2018
Thừa T. Huế
99 - 69
Phú Yên
11 - 09

-
Thứ 2
13-08-2018
Thừa T. Huế
51 - 52
Phú Yên
26 - 18

-
Thứ 2
30-07-2018
Thừa T. Huế
47 - 91
Phú Yên
60 - 22

-
Thứ 2
23-07-2018
Thừa T. Huế
47 - 97
Phú Yên
41 - 97

-
Thứ 2
16-07-2018
Thừa T. Huế
47 - 19
Phú Yên
01 - 60

-
Thứ 2
09-07-2018
Thừa T. Huế
82 - 22
Phú Yên
71 - 01

-
Thứ 2
02-07-2018
Thừa T. Huế
17 - 25
Phú Yên
60 - 40

-
Thứ 2
25-06-2018
Thừa T. Huế
78 - 10
Phú Yên
29 - 26

-
Thứ 2
18-06-2018
Thừa T. Huế
33 - 43
Phú Yên
10 - 72

-
Thứ 2
11-06-2018
Thừa T. Huế
93 - 96
Phú Yên
89 - 86

-
Thứ 2
04-06-2018
Thừa T. Huế
79 - 36
Phú Yên
81 - 90

-
Thứ 2
28-05-2018
Thừa T. Huế
72 - 36
Phú Yên
15 - 43

-
Thứ 2
21-05-2018
Thừa T. Huế
33 - 62
Phú Yên
74 - 76

-
Thứ 2
14-05-2018
Thừa T. Huế
53 - 01
Phú Yên
14 - 45

-
Thứ 2
07-05-2018
Thừa T. Huế
49 - 05
Phú Yên
36 - 93

-
Thứ 2
30-04-2018
Thừa T. Huế
73 - 03
Phú Yên
66 - 88

-
Thứ 2
23-04-2018
Thừa T. Huế
28 - 74
Phú Yên
27 - 07

-
Thứ 2
16-04-2018
Thừa T. Huế
91 - 98
Phú Yên
24 - 03

-
Thứ 2
09-04-2018
Thừa T. Huế
63 - 02
Phú Yên
85 - 41

-
Thứ 2
02-04-2018
Thừa T. Huế
83 - 10
Phú Yên
96 - 38

-
Thứ 2
26-03-2018
Thừa T. Huế
40 - 89
Phú Yên
77 - 94

-
Thứ 2
19-03-2018
Thừa T. Huế
16 - 93
Phú Yên
71 - 83

-
Thứ 2
12-03-2018
Thừa T. Huế
33 - 86
Phú Yên
41 - 38

-