Miền trung

645-6743.png
KẾT QUẢ KỲ QUAY # - NGÀY 23/06/2024
09
11
19
29
31
44
19,7
655-4802.png
KẾT QUẢ KỲ QUAY #01051 - NGÀY 22/06/2024
17
25
31
35
41
42
36
76,7 3,9
ad top

Sớ đầu đuôi Miền trung

Thứ 7
22-06-2024
Đà Nẵng
18 - 79
Đắk Nông
14 - 07
Quảng Ngãi
07 - 36
Thứ 7
15-06-2024
Đà Nẵng
94 - 08
Đắk Nông
44 - 15
Quảng Ngãi
51 - 22
Thứ 7
08-06-2024
Đà Nẵng
52 - 63
Đắk Nông
47 - 25
Quảng Ngãi
93 - 44
Thứ 7
01-06-2024
Đà Nẵng
40 - 14
Đắk Nông
72 - 59
Quảng Ngãi
57 - 98
Thứ 7
25-05-2024
Đà Nẵng
88 - 26
Đắk Nông
84 - 62
Quảng Ngãi
99 - 79
Thứ 7
18-05-2024
Đà Nẵng
58 - 46
Đắk Nông
38 - 00
Quảng Ngãi
93 - 14
Thứ 7
11-05-2024
Đà Nẵng
16 - 78
Đắk Nông
50 - 87
Quảng Ngãi
05 - 38
Thứ 7
04-05-2024
Đà Nẵng
82 - 05
Đắk Nông
64 - 81
Quảng Ngãi
14 - 01
Thứ 7
27-04-2024
Đà Nẵng
79 - 49
Đắk Nông
55 - 40
Quảng Ngãi
27 - 81
Thứ 7
20-04-2024
Đà Nẵng
76 - 56
Đắk Nông
52 - 10
Quảng Ngãi
76 - 33
Thứ 7
13-04-2024
Đà Nẵng
15 - 91
Đắk Nông
95 - 29
Quảng Ngãi
33 - 61
Thứ 7
06-04-2024
Đà Nẵng
04 - 16
Đắk Nông
93 - 05
Quảng Ngãi
38 - 11
Thứ 7
30-03-2024
Đà Nẵng
09 - 93
Đắk Nông
26 - 86
Quảng Ngãi
08 - 52
Thứ 7
23-03-2024
Đà Nẵng
88 - 53
Đắk Nông
01 - 64
Quảng Ngãi
30 - 11
Thứ 7
16-03-2024
Đà Nẵng
25 - 03
Đắk Nông
48 - 52
Quảng Ngãi
03 - 97
Thứ 7
09-03-2024
Đà Nẵng
67 - 05
Đắk Nông
28 - 28
Quảng Ngãi
18 - 25
Thứ 7
02-03-2024
Đà Nẵng
36 - 17
Đắk Nông
21 - 39
Quảng Ngãi
06 - 69
Thứ 7
24-02-2024
Đà Nẵng
25 - 33
Đắk Nông
76 - 97
Quảng Ngãi
30 - 11
Thứ 7
17-02-2024
Đà Nẵng
23 - 14
Đắk Nông
46 - 42
Quảng Ngãi
04 - 48
Thứ 7
10-02-2024
Đà Nẵng
40 - 78
Đắk Nông
02 - 79
Quảng Ngãi
05 - 39
Thứ 7
03-02-2024
Đà Nẵng
62 - 60
Đắk Nông
93 - 19
Quảng Ngãi
99 - 41
Thứ 7
27-01-2024
Đà Nẵng
42 - 63
Đắk Nông
33 - 13
Quảng Ngãi
22 - 78
Thứ 7
20-01-2024
Đà Nẵng
66 - 02
Đắk Nông
74 - 62
Quảng Ngãi
16 - 91
Thứ 7
13-01-2024
Đà Nẵng
05 - 47
Đắk Nông
64 - 56
Quảng Ngãi
50 - 66
Thứ 7
06-01-2024
Đà Nẵng
48 - 98
Đắk Nông
31 - 76
Quảng Ngãi
03 - 48
Thứ 7
30-12-2023
Đà Nẵng
12 - 55
Đắk Nông
36 - 54
Quảng Ngãi
78 - 62
Thứ 7
23-12-2023
Đà Nẵng
20 - 56
Đắk Nông
14 - 51
Quảng Ngãi
52 - 64
Thứ 7
16-12-2023
Đà Nẵng
62 - 38
Đắk Nông
89 - 33
Quảng Ngãi
84 - 38
Thứ 7
09-12-2023
Đà Nẵng
08 - 94
Đắk Nông
21 - 70
Quảng Ngãi
64 - 87
Thứ 7
02-12-2023
Đà Nẵng
49 - 67
Đắk Nông
58 - 38
Quảng Ngãi
01 - 10
Thứ 7
25-11-2023
Đà Nẵng
55 - 57
Đắk Nông
63 - 10
Quảng Ngãi
50 - 34
Thứ 7
18-11-2023
Đà Nẵng
39 - 91
Đắk Nông
89 - 24
Quảng Ngãi
73 - 61
Thứ 7
11-11-2023
Đà Nẵng
47 - 56
Đắk Nông
98 - 85
Quảng Ngãi
71 - 72
Thứ 7
04-11-2023
Đà Nẵng
83 - 06
Đắk Nông
73 - 17
Quảng Ngãi
12 - 44
Thứ 7
28-10-2023
Đà Nẵng
18 - 31
Đắk Nông
86 - 90
Quảng Ngãi
75 - 34
Thứ 7
21-10-2023
Đà Nẵng
84 - 59
Đắk Nông
03 - 09
Quảng Ngãi
71 - 76
Thứ 7
14-10-2023
Đà Nẵng
25 - 71
Đắk Nông
38 - 66
Quảng Ngãi
86 - 21
Thứ 7
07-10-2023
Đà Nẵng
14 - 51
Đắk Nông
85 - 54
Quảng Ngãi
09 - 21
Thứ 7
30-09-2023
Đà Nẵng
31 - 60
Đắk Nông
50 - 79
Quảng Ngãi
26 - 08
Thứ 7
23-09-2023
Đà Nẵng
79 - 93
Đắk Nông
02 - 81
Quảng Ngãi
75 - 53
Thứ 7
16-09-2023
Đà Nẵng
86 - 01
Đắk Nông
89 - 55
Quảng Ngãi
16 - 30
Thứ 7
09-09-2023
Đà Nẵng
09 - 74
Đắk Nông
86 - 14
Quảng Ngãi
44 - 11
Thứ 7
02-09-2023
Đà Nẵng
87 - 19
Đắk Nông
72 - 68
Quảng Ngãi
51 - 52
Thứ 7
26-08-2023
Đà Nẵng
23 - 19
Đắk Nông
18 - 33
Quảng Ngãi
45 - 51
Thứ 7
19-08-2023
Đà Nẵng
86 - 66
Đắk Nông
41 - 63
Quảng Ngãi
87 - 82
Thứ 7
12-08-2023
Đà Nẵng
29 - 77
Đắk Nông
01 - 61
Quảng Ngãi
50 - 77
Thứ 7
05-08-2023
Đà Nẵng
40 - 58
Đắk Nông
00 - 41
Quảng Ngãi
67 - 50
Thứ 7
29-07-2023
Đà Nẵng
41 - 52
Đắk Nông
93 - 19
Quảng Ngãi
72 - 73
Thứ 7
22-07-2023
Đà Nẵng
97 - 78
Đắk Nông
65 - 09
Quảng Ngãi
03 - 46
Thứ 7
15-07-2023
Đà Nẵng
20 - 83
Đắk Nông
34 - 70
Quảng Ngãi
46 - 25
Thứ 7
08-07-2023
Đà Nẵng
65 - 70
Đắk Nông
80 - 29
Quảng Ngãi
95 - 67
Thứ 7
01-07-2023
Đà Nẵng
13 - 23
Đắk Nông
99 - 02
Quảng Ngãi
43 - 05
Thứ 7
24-06-2023
Đà Nẵng
83 - 57
Đắk Nông
20 - 17
Quảng Ngãi
71 - 84
Thứ 7
17-06-2023
Đà Nẵng
56 - 23
Đắk Nông
43 - 72
Quảng Ngãi
92 - 81
Thứ 7
10-06-2023
Đà Nẵng
05 - 41
Đắk Nông
18 - 71
Quảng Ngãi
49 - 02
Thứ 7
03-06-2023
Đà Nẵng
71 - 09
Đắk Nông
50 - 71
Quảng Ngãi
08 - 35
Thứ 7
27-05-2023
Đà Nẵng
84 - 85
Đắk Nông
80 - 91
Quảng Ngãi
35 - 84
Thứ 7
20-05-2023
Đà Nẵng
19 - 52
Đắk Nông
47 - 25
Quảng Ngãi
74 - 79
Thứ 7
13-05-2023
Đà Nẵng
57 - 97
Đắk Nông
35 - 40
Quảng Ngãi
19 - 53
Thứ 7
06-05-2023
Đà Nẵng
25 - 68
Đắk Nông
73 - 90
Quảng Ngãi
12 - 33
Thứ 7
29-04-2023
Đà Nẵng
73 - 64
Đắk Nông
52 - 21
Quảng Ngãi
93 - 40
Thứ 7
22-04-2023
Đà Nẵng
24 - 74
Đắk Nông
44 - 85
Quảng Ngãi
09 - 23
Thứ 7
15-04-2023
Đà Nẵng
79 - 66
Đắk Nông
34 - 63
Quảng Ngãi
09 - 28
Thứ 7
08-04-2023
Đà Nẵng
74 - 54
Đắk Nông
64 - 20
Quảng Ngãi
01 - 58
Thứ 7
01-04-2023
Đà Nẵng
60 - 26
Đắk Nông
23 - 67
Quảng Ngãi
24 - 62
Thứ 7
25-03-2023
Đà Nẵng
28 - 85
Đắk Nông
59 - 83
Quảng Ngãi
85 - 96
Thứ 7
18-03-2023
Đà Nẵng
82 - 51
Đắk Nông
59 - 69
Quảng Ngãi
75 - 16
Thứ 7
11-03-2023
Đà Nẵng
63 - 47
Đắk Nông
71 - 32
Quảng Ngãi
63 - 89
Thứ 7
04-03-2023
Đà Nẵng
06 - 77
Đắk Nông
74 - 09
Quảng Ngãi
56 - 68
Thứ 7
25-02-2023
Đà Nẵng
57 - 70
Đắk Nông
31 - 92
Quảng Ngãi
49 - 66
Thứ 7
18-02-2023
Đà Nẵng
04 - 83
Đắk Nông
02 - 88
Quảng Ngãi
84 - 02
Thứ 7
11-02-2023
Đà Nẵng
53 - 45
Đắk Nông
50 - 92
Quảng Ngãi
26 - 69
Thứ 7
04-02-2023
Đà Nẵng
59 - 31
Đắk Nông
36 - 68
Quảng Ngãi
21 - 46
Thứ 7
28-01-2023
Đà Nẵng
26 - 96
Đắk Nông
63 - 31
Quảng Ngãi
76 - 15
Thứ 7
21-01-2023
Đà Nẵng
10 - 79
Đắk Nông
65 - 74
Quảng Ngãi
78 - 06
Thứ 7
14-01-2023
Đà Nẵng
97 - 05
Đắk Nông
76 - 62
Quảng Ngãi
26 - 37
Thứ 7
07-01-2023
Đà Nẵng
15 - 36
Đắk Nông
76 - 26
Quảng Ngãi
31 - 69
Thứ 7
31-12-2022
Đà Nẵng
87 - 62
Đắk Nông
56 - 24
Quảng Ngãi
79 - 19
Thứ 7
24-12-2022
Đà Nẵng
08 - 57
Đắk Nông
32 - 27
Quảng Ngãi
11 - 78
Thứ 7
17-12-2022
Đà Nẵng
53 - 34
Đắk Nông
52 - 90
Quảng Ngãi
73 - 56
Thứ 7
10-12-2022
Đà Nẵng
72 - 65
Đắk Nông
94 - 00
Quảng Ngãi
46 - 57
Thứ 7
03-12-2022
Đà Nẵng
96 - 64
Đắk Nông
89 - 82
Quảng Ngãi
55 - 54
Thứ 7
26-11-2022
Đà Nẵng
17 - 65
Đắk Nông
36 - 41
Quảng Ngãi
83 - 97
Thứ 7
19-11-2022
Đà Nẵng
94 - 23
Đắk Nông
91 - 30
Quảng Ngãi
45 - 65
Thứ 7
12-11-2022
Đà Nẵng
13 - 16
Đắk Nông
52 - 51
Quảng Ngãi
10 - 83
Thứ 7
05-11-2022
Đà Nẵng
22 - 84
Đắk Nông
57 - 39
Quảng Ngãi
10 - 99
Thứ 7
29-10-2022
Đà Nẵng
86 - 54
Đắk Nông
59 - 82
Quảng Ngãi
84 - 17
Thứ 7
22-10-2022
Đà Nẵng
62 - 19
Đắk Nông
38 - 18
Quảng Ngãi
22 - 88
Thứ 7
15-10-2022
Đà Nẵng
31 - 14
Đắk Nông
12 - 97
Quảng Ngãi
02 - 09
Thứ 7
08-10-2022
Đà Nẵng
86 - 30
Đắk Nông
18 - 85
Quảng Ngãi
59 - 73
Thứ 7
01-10-2022
Đà Nẵng
59 - 05
Đắk Nông
87 - 79
Quảng Ngãi
86 - 22
Thứ 7
24-09-2022
Đà Nẵng
93 - 89
Đắk Nông
07 - 92
Quảng Ngãi
72 - 74
Thứ 7
17-09-2022
Đà Nẵng
21 - 56
Đắk Nông
57 - 09
Quảng Ngãi
53 - 59
Thứ 7
10-09-2022
Đà Nẵng
77 - 59
Đắk Nông
33 - 67
Quảng Ngãi
55 - 00
Thứ 7
03-09-2022
Đà Nẵng
66 - 88
Đắk Nông
06 - 88
Quảng Ngãi
86 - 57
Thứ 7
27-08-2022
Đà Nẵng
35 - 15
Đắk Nông
37 - 37
Quảng Ngãi
22 - 48
Thứ 7
20-08-2022
Đà Nẵng
61 - 09
Đắk Nông
11 - 34
Quảng Ngãi
47 - 19
Thứ 7
13-08-2022
Đà Nẵng
94 - 87
Đắk Nông
57 - 70
Quảng Ngãi
29 - 39
Thứ 7
06-08-2022
Đà Nẵng
50 - 20
Đắk Nông
07 - 97
Quảng Ngãi
08 - 25
Thứ 7
30-07-2022
Đà Nẵng
53 - 61
Đắk Nông
13 - 01
Quảng Ngãi
82 - 19
Thứ 7
23-07-2022
Đà Nẵng
32 - 16
Đắk Nông
84 - 13
Quảng Ngãi
90 - 19
Thứ 7
16-07-2022
Đà Nẵng
67 - 62
Đắk Nông
17 - 46
Quảng Ngãi
16 - 40
Thứ 7
09-07-2022
Đà Nẵng
09 - 86
Đắk Nông
06 - 78
Quảng Ngãi
77 - 74
Thứ 7
02-07-2022
Đà Nẵng
93 - 42
Đắk Nông
48 - 43
Quảng Ngãi
05 - 83
Thứ 7
25-06-2022
Đà Nẵng
27 - 01
Đắk Nông
41 - 34
Quảng Ngãi
00 - 36
Thứ 7
18-06-2022
Đà Nẵng
07 - 75
Đắk Nông
79 - 09
Quảng Ngãi
36 - 01
Thứ 7
11-06-2022
Đà Nẵng
42 - 55
Đắk Nông
00 - 66
Quảng Ngãi
71 - 40
Thứ 7
04-06-2022
Đà Nẵng
43 - 10
Đắk Nông
40 - 70
Quảng Ngãi
97 - 06
Thứ 7
28-05-2022
Đà Nẵng
23 - 83
Đắk Nông
16 - 51
Quảng Ngãi
39 - 18
Thứ 7
21-05-2022
Đà Nẵng
63 - 26
Đắk Nông
79 - 47
Quảng Ngãi
57 - 11
Thứ 7
14-05-2022
Đà Nẵng
56 - 93
Đắk Nông
71 - 20
Quảng Ngãi
68 - 46
Thứ 7
07-05-2022
Đà Nẵng
08 - 69
Đắk Nông
61 - 27
Quảng Ngãi
52 - 25
Thứ 7
30-04-2022
Đà Nẵng
04 - 59
Đắk Nông
64 - 88
Quảng Ngãi
73 - 53
Thứ 7
23-04-2022
Đà Nẵng
67 - 88
Đắk Nông
83 - 68
Quảng Ngãi
46 - 60
Thứ 7
16-04-2022
Đà Nẵng
33 - 53
Đắk Nông
71 - 25
Quảng Ngãi
20 - 43
Thứ 7
09-04-2022
Đà Nẵng
49 - 69
Đắk Nông
53 - 68
Quảng Ngãi
38 - 90
Thứ 7
02-04-2022
Đà Nẵng
59 - 90
Đắk Nông
77 - 14
Quảng Ngãi
92 - 44
Thứ 7
26-03-2022
Đà Nẵng
09 - 69
Đắk Nông
39 - 31
Quảng Ngãi
86 - 95
Thứ 7
19-03-2022
Đà Nẵng
69 - 82
Đắk Nông
06 - 21
Quảng Ngãi
49 - 71
Thứ 7
12-03-2022
Đà Nẵng
74 - 75
Đắk Nông
98 - 98
Quảng Ngãi
40 - 24
Thứ 7
05-03-2022
Đà Nẵng
14 - 40
Đắk Nông
49 - 85
Quảng Ngãi
94 - 78
Thứ 7
26-02-2022
Đà Nẵng
58 - 28
Đắk Nông
67 - 59
Quảng Ngãi
75 - 51
Thứ 7
19-02-2022
Đà Nẵng
97 - 73
Đắk Nông
99 - 57
Quảng Ngãi
86 - 94
Thứ 7
12-02-2022
Đà Nẵng
16 - 61
Đắk Nông
70 - 52
Quảng Ngãi
65 - 89
Thứ 7
05-02-2022
Đà Nẵng
25 - 11
Đắk Nông
78 - 94
Quảng Ngãi
83 - 94
Thứ 7
29-01-2022
Đà Nẵng
55 - 51
Đắk Nông
06 - 44
Quảng Ngãi
14 - 65
Thứ 7
22-01-2022
Đà Nẵng
03 - 42
Đắk Nông
13 - 92
Quảng Ngãi
59 - 18
Thứ 7
15-01-2022
Đà Nẵng
18 - 00
Đắk Nông
86 - 38
Quảng Ngãi
90 - 47
Thứ 7
08-01-2022
Đà Nẵng
17 - 22
Đắk Nông
18 - 33
Quảng Ngãi
79 - 08
Thứ 7
01-01-2022
Đà Nẵng
68 - 56
Đắk Nông
51 - 08
Quảng Ngãi
16 - 64
Thứ 7
25-12-2021
Đà Nẵng
64 - 20
Đắk Nông
68 - 68
Quảng Ngãi
72 - 03
Thứ 7
18-12-2021
Đà Nẵng
00 - 37
Đắk Nông
77 - 46
Quảng Ngãi
33 - 26
Thứ 7
11-12-2021
Đà Nẵng
06 - 65
Đắk Nông
80 - 96
Quảng Ngãi
87 - 28
Thứ 7
04-12-2021
Đà Nẵng
64 - 05
Đắk Nông
26 - 03
Quảng Ngãi
22 - 81
Thứ 7
27-11-2021
Đà Nẵng
94 - 55
Đắk Nông
12 - 56
Quảng Ngãi
88 - 29
Thứ 7
20-11-2021
Đà Nẵng
05 - 68
Đắk Nông
18 - 63
Quảng Ngãi
07 - 44
Thứ 7
13-11-2021
Đà Nẵng
45 - 86
Đắk Nông
08 - 57
Quảng Ngãi
34 - 50
Thứ 7
06-11-2021
Đà Nẵng
58 - 68
Đắk Nông
75 - 08
Quảng Ngãi
99 - 62
Thứ 7
30-10-2021
Đà Nẵng
23 - 67
Đắk Nông
38 - 41
Quảng Ngãi
98 - 54
Thứ 7
23-10-2021
Đà Nẵng
93 - 47
Đắk Nông
00 - 07
Quảng Ngãi
54 - 77
Thứ 7
16-10-2021
Đà Nẵng
20 - 65
Đắk Nông
23 - 07
Quảng Ngãi
47 - 20
Thứ 7
09-10-2021
Đà Nẵng
88 - 96
Đắk Nông
11 - 66
Quảng Ngãi
91 - 31
Thứ 7
02-10-2021
Đà Nẵng
85 - 14
Đắk Nông
03 - 36
Quảng Ngãi
98 - 10
Thứ 7
25-09-2021
Đà Nẵng
72 - 54
Đắk Nông
52 - 92
Quảng Ngãi
49 - 72
Thứ 7
18-09-2021
Đà Nẵng
80 - 02
Đắk Nông
96 - 99
Quảng Ngãi
49 - 57
Thứ 7
11-09-2021
Đà Nẵng
30 - 37
Đắk Nông
33 - 33
Quảng Ngãi
63 - 05
Thứ 7
04-09-2021
Đà Nẵng
74 - 60
Đắk Nông
95 - 83
Quảng Ngãi
-
Thứ 7
28-08-2021
Đà Nẵng
63 - 37
Đắk Nông
95 - 78
Quảng Ngãi
64 - 51
Thứ 7
21-08-2021
Đà Nẵng
-
Đắk Nông
12 - 08
Quảng Ngãi
48 - 70
Thứ 7
14-08-2021
Đà Nẵng
32 - 18
Đắk Nông
97 - 38
Quảng Ngãi
39 - 89
Thứ 7
07-08-2021
Đà Nẵng
-
Đắk Nông
-
Quảng Ngãi
-
Thứ 7
31-07-2021
Đà Nẵng
-
Đắk Nông
-
Quảng Ngãi
-
Thứ 7
24-07-2021
Đà Nẵng
65 - 98
Đắk Nông
65 - 13
Quảng Ngãi
27 - 29
Thứ 7
17-07-2021
Đà Nẵng
75 - 83
Đắk Nông
38 - 14
Quảng Ngãi
30 - 97
Thứ 7
10-07-2021
Đà Nẵng
58 - 79
Đắk Nông
70 - 87
Quảng Ngãi
27 - 25
Thứ 7
03-07-2021
Đà Nẵng
00 - 51
Đắk Nông
41 - 65
Quảng Ngãi
37 - 47
Thứ 7
26-06-2021
Đà Nẵng
57 - 67
Đắk Nông
80 - 03
Quảng Ngãi
52 - 86
Thứ 7
19-06-2021
Đà Nẵng
67 - 17
Đắk Nông
31 - 58
Quảng Ngãi
30 - 97
Thứ 7
12-06-2021
Đà Nẵng
93 - 60
Đắk Nông
63 - 28
Quảng Ngãi
28 - 38
Thứ 7
05-06-2021
Đà Nẵng
11 - 15
Đắk Nông
54 - 73
Quảng Ngãi
38 - 24
Thứ 7
29-05-2021
Đà Nẵng
57 - 24
Đắk Nông
86 - 99
Quảng Ngãi
66 - 28
Thứ 7
22-05-2021
Đà Nẵng
81 - 01
Đắk Nông
56 - 70
Quảng Ngãi
90 - 39
Thứ 7
15-05-2021
Đà Nẵng
11 - 16
Đắk Nông
20 - 81
Quảng Ngãi
21 - 10
Thứ 7
08-05-2021
Đà Nẵng
24 - 16
Đắk Nông
82 - 57
Quảng Ngãi
21 - 59
Thứ 7
01-05-2021
Đà Nẵng
53 - 27
Đắk Nông
22 - 61
Quảng Ngãi
65 - 01
Thứ 7
24-04-2021
Đà Nẵng
87 - 65
Đắk Nông
80 - 15
Quảng Ngãi
15 - 63
Thứ 7
17-04-2021
Đà Nẵng
19 - 91
Đắk Nông
65 - 60
Quảng Ngãi
53 - 63
Thứ 7
10-04-2021
Đà Nẵng
52 - 01
Đắk Nông
97 - 71
Quảng Ngãi
80 - 57
Thứ 7
03-04-2021
Đà Nẵng
39 - 32
Đắk Nông
99 - 69
Quảng Ngãi
00 - 39
Thứ 7
27-03-2021
Đà Nẵng
90 - 69
Đắk Nông
56 - 58
Quảng Ngãi
63 - 89
Thứ 7
20-03-2021
Đà Nẵng
27 - 44
Đắk Nông
22 - 11
Quảng Ngãi
54 - 66
Thứ 7
13-03-2021
Đà Nẵng
03 - 57
Đắk Nông
28 - 53
Quảng Ngãi
88 - 99
Thứ 7
06-03-2021
Đà Nẵng
56 - 50
Đắk Nông
96 - 14
Quảng Ngãi
31 - 45
Thứ 7
27-02-2021
Đà Nẵng
76 - 85
Đắk Nông
22 - 51
Quảng Ngãi
83 - 60
Thứ 7
20-02-2021
Đà Nẵng
02 - 02
Đắk Nông
90 - 88
Quảng Ngãi
52 - 51
Thứ 7
13-02-2021
Đà Nẵng
48 - 91
Đắk Nông
14 - 11
Quảng Ngãi
02 - 73
Thứ 7
06-02-2021
Đà Nẵng
96 - 02
Đắk Nông
31 - 37
Quảng Ngãi
18 - 60
Thứ 7
30-01-2021
Đà Nẵng
13 - 13
Đắk Nông
10 - 82
Quảng Ngãi
91 - 86
Thứ 7
23-01-2021
Đà Nẵng
81 - 82
Đắk Nông
25 - 84
Quảng Ngãi
36 - 68
Thứ 7
16-01-2021
Đà Nẵng
42 - 37
Đắk Nông
38 - 78
Quảng Ngãi
72 - 61
Thứ 7
09-01-2021
Đà Nẵng
22 - 10
Đắk Nông
29 - 62
Quảng Ngãi
38 - 81
Thứ 7
02-01-2021
Đà Nẵng
72 - 07
Đắk Nông
32 - 99
Quảng Ngãi
21 - 25
Thứ 7
26-12-2020
Đà Nẵng
15 - 39
Đắk Nông
24 - 44
Quảng Ngãi
28 - 23
Thứ 7
19-12-2020
Đà Nẵng
87 - 84
Đắk Nông
26 - 71
Quảng Ngãi
65 - 36
Thứ 7
12-12-2020
Đà Nẵng
07 - 31
Đắk Nông
63 - 77
Quảng Ngãi
46 - 58
Thứ 7
05-12-2020
Đà Nẵng
31 - 23
Đắk Nông
26 - 86
Quảng Ngãi
33 - 70
Thứ 7
28-11-2020
Đà Nẵng
42 - 20
Đắk Nông
66 - 02
Quảng Ngãi
55 - 86
Thứ 7
21-11-2020
Đà Nẵng
46 - 94
Đắk Nông
20 - 05
Quảng Ngãi
60 - 20
Thứ 7
14-11-2020
Đà Nẵng
38 - 69
Đắk Nông
18 - 68
Quảng Ngãi
90 - 91
Thứ 7
07-11-2020
Đà Nẵng
10 - 75
Đắk Nông
97 - 83
Quảng Ngãi
89 - 45
Thứ 7
31-10-2020
Đà Nẵng
88 - 80
Đắk Nông
45 - 70
Quảng Ngãi
91 - 50
Thứ 7
24-10-2020
Đà Nẵng
62 - 89
Đắk Nông
27 - 71
Quảng Ngãi
48 - 97
Thứ 7
17-10-2020
Đà Nẵng
92 - 80
Đắk Nông
95 - 27
Quảng Ngãi
42 - 54
Thứ 7
10-10-2020
Đà Nẵng
69 - 89
Đắk Nông
05 - 26
Quảng Ngãi
03 - 10
Thứ 7
03-10-2020
Đà Nẵng
33 - 79
Đắk Nông
09 - 13
Quảng Ngãi
52 - 73
Thứ 7
26-09-2020
Đà Nẵng
07 - 48
Đắk Nông
39 - 64
Quảng Ngãi
79 - 59
Thứ 7
19-09-2020
Đà Nẵng
73 - 32
Đắk Nông
55 - 61
Quảng Ngãi
98 - 60
Thứ 7
12-09-2020
Đà Nẵng
31 - 63
Đắk Nông
53 - 09
Quảng Ngãi
82 - 94
Thứ 7
05-09-2020
Đà Nẵng
16 - 25
Đắk Nông
38 - 00
Quảng Ngãi
99 - 56
Thứ 7
29-08-2020
Đà Nẵng
35 - 15
Đắk Nông
71 - 79
Quảng Ngãi
97 - 42
Thứ 7
22-08-2020
Đà Nẵng
41 - 36
Đắk Nông
27 - 04
Quảng Ngãi
48 - 80
Thứ 7
15-08-2020
Đà Nẵng
09 - 17
Đắk Nông
86 - 87
Quảng Ngãi
36 - 28
Thứ 7
08-08-2020
Đà Nẵng
86 - 05
Đắk Nông
06 - 37
Quảng Ngãi
79 - 20
Thứ 7
01-08-2020
Đà Nẵng
26 - 15
Đắk Nông
77 - 55
Quảng Ngãi
39 - 12
Thứ 7
25-07-2020
Đà Nẵng
41 - 79
Đắk Nông
04 - 26
Quảng Ngãi
16 - 33
Thứ 7
18-07-2020
Đà Nẵng
23 - 44
Đắk Nông
69 - 54
Quảng Ngãi
33 - 49
Thứ 7
11-07-2020
Đà Nẵng
45 - 44
Đắk Nông
61 - 31
Quảng Ngãi
53 - 33
Thứ 7
04-07-2020
Đà Nẵng
54 - 22
Đắk Nông
80 - 04
Quảng Ngãi
38 - 64
Thứ 7
27-06-2020
Đà Nẵng
31 - 43
Đắk Nông
56 - 00
Quảng Ngãi
80 - 32
Thứ 7
20-06-2020
Đà Nẵng
00 - 97
Đắk Nông
59 - 44
Quảng Ngãi
70 - 86
Thứ 7
13-06-2020
Đà Nẵng
77 - 87
Đắk Nông
77 - 13
Quảng Ngãi
72 - 60
Thứ 7
06-06-2020
Đà Nẵng
66 - 45
Đắk Nông
75 - 85
Quảng Ngãi
22 - 88
Thứ 7
30-05-2020
Đà Nẵng
35 - 80
Đắk Nông
19 - 76
Quảng Ngãi
92 - 77
Thứ 7
23-05-2020
Đà Nẵng
10 - 89
Đắk Nông
14 - 46
Quảng Ngãi
17 - 61
Thứ 7
16-05-2020
Đà Nẵng
98 - 14
Đắk Nông
70 - 48
Quảng Ngãi
07 - 00
Thứ 7
09-05-2020
Đà Nẵng
65 - 23
Đắk Nông
31 - 93
Quảng Ngãi
04 - 20
Thứ 7
02-05-2020
Đà Nẵng
05 - 84
Đắk Nông
04 - 04
Quảng Ngãi
68 - 57
Thứ 7
25-04-2020
Đà Nẵng
98 - 86
Đắk Nông
66 - 21
Quảng Ngãi
63 - 35
Thứ 7
18-04-2020
Đà Nẵng
-
Đắk Nông
-
Quảng Ngãi
-
Thứ 7
11-04-2020
Đà Nẵng
-
Đắk Nông
-
Quảng Ngãi
-
Thứ 7
04-04-2020
Đà Nẵng
-
Đắk Nông
-
Quảng Ngãi
-
Thứ 7
28-03-2020
Đà Nẵng
11 - 28
Đắk Nông
54 - 11
Quảng Ngãi
41 - 26
Thứ 7
21-03-2020
Đà Nẵng
84 - 91
Đắk Nông
79 - 32
Quảng Ngãi
01 - 73
Thứ 7
14-03-2020
Đà Nẵng
29 - 23
Đắk Nông
57 - 36
Quảng Ngãi
29 - 47
Thứ 7
07-03-2020
Đà Nẵng
97 - 71
Đắk Nông
63 - 14
Quảng Ngãi
11 - 45
Thứ 7
29-02-2020
Đà Nẵng
32 - 71
Đắk Nông
72 - 31
Quảng Ngãi
02 - 03
Thứ 7
22-02-2020
Đà Nẵng
22 - 39
Đắk Nông
72 - 49
Quảng Ngãi
92 - 00
Thứ 7
15-02-2020
Đà Nẵng
82 - 32
Đắk Nông
08 - 03
Quảng Ngãi
01 - 04
Thứ 7
08-02-2020
Đà Nẵng
33 - 64
Đắk Nông
86 - 75
Quảng Ngãi
42 - 43
Thứ 7
01-02-2020
Đà Nẵng
88 - 57
Đắk Nông
63 - 69
Quảng Ngãi
69 - 18
Thứ 7
25-01-2020
Đà Nẵng
72 - 04
Đắk Nông
52 - 29
Quảng Ngãi
57 - 95
Thứ 7
18-01-2020
Đà Nẵng
89 - 65
Đắk Nông
20 - 36
Quảng Ngãi
88 - 40
Thứ 7
11-01-2020
Đà Nẵng
76 - 38
Đắk Nông
64 - 25
Quảng Ngãi
32 - 31
Thứ 7
04-01-2020
Đà Nẵng
04 - 60
Đắk Nông
82 - 13
Quảng Ngãi
68 - 76
Thứ 7
28-12-2019
Đà Nẵng
59 - 96
Đắk Nông
24 - 09
Quảng Ngãi
22 - 91
Thứ 7
21-12-2019
Đà Nẵng
57 - 59
Đắk Nông
32 - 44
Quảng Ngãi
61 - 95
Thứ 7
14-12-2019
Đà Nẵng
98 - 24
Đắk Nông
76 - 97
Quảng Ngãi
71 - 67
Thứ 7
07-12-2019
Đà Nẵng
23 - 00
Đắk Nông
16 - 78
Quảng Ngãi
66 - 65
Thứ 7
30-11-2019
Đà Nẵng
84 - 68
Đắk Nông
19 - 34
Quảng Ngãi
34 - 52
Thứ 7
23-11-2019
Đà Nẵng
20 - 88
Đắk Nông
89 - 56
Quảng Ngãi
53 - 28
Thứ 7
16-11-2019
Đà Nẵng
00 - 13
Đắk Nông
86 - 58
Quảng Ngãi
58 - 67
Thứ 7
09-11-2019
Đà Nẵng
08 - 57
Đắk Nông
58 - 80
Quảng Ngãi
92 - 06
Thứ 7
02-11-2019
Đà Nẵng
58 - 16
Đắk Nông
83 - 32
Quảng Ngãi
94 - 43
Thứ 7
26-10-2019
Đà Nẵng
08 - 10
Đắk Nông
13 - 55
Quảng Ngãi
95 - 33
Thứ 7
19-10-2019
Đà Nẵng
27 - 15
Đắk Nông
56 - 54
Quảng Ngãi
29 - 27
Thứ 7
12-10-2019
Đà Nẵng
93 - 07
Đắk Nông
84 - 90
Quảng Ngãi
57 - 36
Thứ 7
05-10-2019
Đà Nẵng
64 - 12
Đắk Nông
39 - 09
Quảng Ngãi
65 - 70
Thứ 7
28-09-2019
Đà Nẵng
79 - 31
Đắk Nông
03 - 80
Quảng Ngãi
68 - 48
Thứ 7
21-09-2019
Đà Nẵng
53 - 13
Đắk Nông
49 - 89
Quảng Ngãi
39 - 52
Thứ 7
14-09-2019
Đà Nẵng
44 - 51
Đắk Nông
73 - 97
Quảng Ngãi
35 - 86
Thứ 7
07-09-2019
Đà Nẵng
55 - 11
Đắk Nông
93 - 60
Quảng Ngãi
70 - 64
Thứ 7
31-08-2019
Đà Nẵng
07 - 11
Đắk Nông
00 - 06
Quảng Ngãi
67 - 55
Thứ 7
24-08-2019
Đà Nẵng
38 - 48
Đắk Nông
95 - 15
Quảng Ngãi
03 - 64
Thứ 7
17-08-2019
Đà Nẵng
56 - 14
Đắk Nông
57 - 30
Quảng Ngãi
27 - 64
Thứ 7
10-08-2019
Đà Nẵng
23 - 14
Đắk Nông
25 - 65
Quảng Ngãi
41 - 79
Thứ 7
03-08-2019
Đà Nẵng
87 - 57
Đắk Nông
10 - 63
Quảng Ngãi
48 - 21
Thứ 7
27-07-2019
Đà Nẵng
16 - 48
Đắk Nông
43 - 48
Quảng Ngãi
47 - 06
Thứ 7
20-07-2019
Đà Nẵng
63 - 71
Đắk Nông
67 - 27
Quảng Ngãi
94 - 44
Thứ 7
13-07-2019
Đà Nẵng
20 - 73
Đắk Nông
78 - 75
Quảng Ngãi
34 - 81
Thứ 7
06-07-2019
Đà Nẵng
78 - 80
Đắk Nông
98 - 40
Quảng Ngãi
14 - 65
Thứ 7
29-06-2019
Đà Nẵng
84 - 03
Đắk Nông
01 - 98
Quảng Ngãi
43 - 45
Thứ 7
22-06-2019
Đà Nẵng
39 - 02
Đắk Nông
54 - 02
Quảng Ngãi
64 - 05
Thứ 7
15-06-2019
Đà Nẵng
58 - 09
Đắk Nông
15 - 03
Quảng Ngãi
71 - 55
Thứ 7
08-06-2019
Đà Nẵng
19 - 05
Đắk Nông
51 - 94
Quảng Ngãi
59 - 55
Thứ 7
01-06-2019
Đà Nẵng
94 - 67
Đắk Nông
13 - 74
Quảng Ngãi
82 - 16
Thứ 7
25-05-2019
Đà Nẵng
05 - 23
Đắk Nông
88 - 57
Quảng Ngãi
48 - 77
Thứ 7
18-05-2019
Đà Nẵng
07 - 66
Đắk Nông
02 - 37
Quảng Ngãi
69 - 07
Thứ 7
11-05-2019
Đà Nẵng
82 - 05
Đắk Nông
22 - 97
Quảng Ngãi
15 - 26
Thứ 7
27-04-2019
Đà Nẵng
25 - 18
Quảng Ngãi
81 - 18
Đắk Nông
43 - 15
Thứ 7
20-04-2019
Đà Nẵng
24 - 76
Quảng Ngãi
50 - 23
Đắk Nông
74 - 27
Thứ 7
13-04-2019
Đà Nẵng
74 - 75
Quảng Ngãi
81 - 65
Đắk Nông
35 - 77
Thứ 7
06-04-2019
Đà Nẵng
66 - 58
Quảng Ngãi
96 - 79
Đắk Nông
85 - 21
Thứ 7
30-03-2019
Đà Nẵng
98 - 52
Quảng Ngãi
56 - 85
Đắk Nông
77 - 03
Thứ 7
23-03-2019
Đà Nẵng
00 - 93
Quảng Ngãi
41 - 74
Đắk Nông
55 - 38
Thứ 7
16-03-2019
Đà Nẵng
18 - 23
Quảng Ngãi
29 - 51
Đắk Nông
99 - 19
Thứ 7
09-03-2019
Đà Nẵng
95 - 64
Quảng Ngãi
33 - 90
Đắk Nông
62 - 11
Thứ 7
02-03-2019
Đà Nẵng
62 - 20
Quảng Ngãi
14 - 04
Đắk Nông
94 - 90
Thứ 7
23-02-2019
Đà Nẵng
71 - 93
Quảng Ngãi
57 - 86
Đắk Nông
35 - 52
Thứ 7
16-02-2019
Đà Nẵng
69 - 63
Quảng Ngãi
42 - 13
Đắk Nông
98 - 58
Thứ 7
09-02-2019
Đà Nẵng
73 - 71
Quảng Ngãi
54 - 86
Đắk Nông
09 - 61
Thứ 7
02-02-2019
Đà Nẵng
85 - 10
Quảng Ngãi
89 - 19
Đắk Nông
24 - 69
Thứ 7
26-01-2019
Đà Nẵng
98 - 15
Quảng Ngãi
90 - 18
Đắk Nông
34 - 34
Thứ 7
19-01-2019
Đà Nẵng
99 - 15
Quảng Ngãi
81 - 00
Đắk Nông
39 - 56
Thứ 7
12-01-2019
Đà Nẵng
11 - 24
Quảng Ngãi
93 - 21
Đắk Nông
16 - 74
Thứ 7
05-01-2019
Đà Nẵng
79 - 04
Quảng Ngãi
27 - 50
Đắk Nông
84 - 20
Thứ 7
29-12-2018
Đà Nẵng
84 - 18
Quảng Ngãi
64 - 04
Đắk Nông
62 - 55
Thứ 7
22-12-2018
Đà Nẵng
32 - 93
Quảng Ngãi
13 - 90
Đắk Nông
86 - 96
Thứ 7
15-12-2018
Đà Nẵng
15 - 18
Quảng Ngãi
90 - 41
Đắk Nông
86 - 02
Thứ 7
08-12-2018
Đà Nẵng
23 - 43
Quảng Ngãi
36 - 21
Đắk Nông
75 - 42
Thứ 7
01-12-2018
Đà Nẵng
36 - 35
Quảng Ngãi
40 - 43
Đắk Nông
33 - 75
Thứ 7
24-11-2018
Đà Nẵng
38 - 41
Quảng Ngãi
07 - 62
Đắk Nông
67 - 02
Thứ 7
17-11-2018
Đà Nẵng
26 - 99
Quảng Ngãi
80 - 61
Đắk Nông
18 - 44
Thứ 7
10-11-2018
Đà Nẵng
25 - 56
Quảng Ngãi
65 - 08
Đắk Nông
11 - 16
Thứ 7
03-11-2018
Đà Nẵng
21 - 95
Quảng Ngãi
77 - 97
Đắk Nông
20 - 52
Thứ 7
27-10-2018
Đà Nẵng
18 - 46
Quảng Ngãi
87 - 89
Đắk Nông
43 - 24
Thứ 7
20-10-2018
Đà Nẵng
05 - 16
Quảng Ngãi
01 - 17
Đắk Nông
01 - 96
Thứ 7
13-10-2018
Đà Nẵng
12 - 95
Quảng Ngãi
04 - 63
Đắk Nông
47 - 43
Thứ 7
06-10-2018
Đà Nẵng
85 - 82
Quảng Ngãi
34 - 73
Đắk Nông
65 - 13
Thứ 7
29-09-2018
Đà Nẵng
20 - 09
Quảng Ngãi
17 - 07
Đắk Nông
75 - 52
Thứ 7
22-09-2018
Đà Nẵng
14 - 68
Quảng Ngãi
48 - 04
Đắk Nông
84 - 41
Thứ 7
15-09-2018
Đà Nẵng
70 - 09
Quảng Ngãi
76 - 81
Đắk Nông
84 - 65
Thứ 7
08-09-2018
Đà Nẵng
65 - 77
Quảng Ngãi
03 - 50
Đắk Nông
90 - 45
Thứ 7
01-09-2018
Đà Nẵng
62 - 01
Quảng Ngãi
48 - 79
Đắk Nông
15 - 45
Thứ 7
25-08-2018
Đà Nẵng
38 - 63
Quảng Ngãi
48 - 86
Đắk Nông
90 - 53
Thứ 7
18-08-2018
Đà Nẵng
86 - 75
Quảng Ngãi
50 - 43
Đắk Nông
53 - 93
Thứ 7
11-08-2018
Đà Nẵng
03 - 03
Quảng Ngãi
56 - 25
Đắk Nông
13 - 47
Thứ 7
04-08-2018
Đà Nẵng
48 - 12
Quảng Ngãi
73 - 86
Đắk Nông
17 - 76
Thứ 7
28-07-2018
Đà Nẵng
12 - 61
Quảng Ngãi
54 - 39
Đắk Nông
36 - 30
Thứ 7
21-07-2018
Đà Nẵng
02 - 94
Quảng Ngãi
94 - 50
Đắk Nông
47 - 97
Thứ 7
14-07-2018
Đà Nẵng
72 - 74
Quảng Ngãi
91 - 32
Đắk Nông
38 - 09
Thứ 7
07-07-2018
Đà Nẵng
20 - 47
Quảng Ngãi
16 - 75
Đắk Nông
14 - 81
Thứ 7
30-06-2018
Đà Nẵng
79 - 35
Quảng Ngãi
05 - 83
Đắk Nông
14 - 85
Thứ 7
23-06-2018
Đà Nẵng
16 - 92
Quảng Ngãi
82 - 99
Đắk Nông
90 - 85
Thứ 7
16-06-2018
Đà Nẵng
24 - 47
Quảng Ngãi
57 - 59
Đắk Nông
34 - 15
Thứ 7
09-06-2018
Đà Nẵng
68 - 58
Quảng Ngãi
73 - 44
Đắk Nông
12 - 59
Thứ 7
02-06-2018
Đà Nẵng
76 - 53
Quảng Ngãi
31 - 74
Đắk Nông
25 - 55
Thứ 7
26-05-2018
Đà Nẵng
95 - 41
Quảng Ngãi
80 - 39
Đắk Nông
12 - 24
Thứ 7
19-05-2018
Đà Nẵng
87 - 55
Quảng Ngãi
75 - 54
Đắk Nông
98 - 26
Thứ 7
12-05-2018
Đà Nẵng
72 - 73
Quảng Ngãi
60 - 16
Đắk Nông
00 - 32
Thứ 7
05-05-2018
Đà Nẵng
91 - 84
Quảng Ngãi
63 - 91
Đắk Nông
11 - 22
Thứ 7
28-04-2018
Đà Nẵng
65 - 47
Quảng Ngãi
53 - 51
Đắk Nông
52 - 35
Thứ 7
21-04-2018
Đà Nẵng
65 - 67
Quảng Ngãi
93 - 41
Đắk Nông
62 - 20
Thứ 7
14-04-2018
Đà Nẵng
96 - 72
Đắk Nông
89 - 86
Quảng Ngãi
38 - 88
Thứ 7
07-04-2018
Đà Nẵng
41 - 99
Quảng Ngãi
14 - 31
Đắk Nông
22 - 30
Thứ 7
31-03-2018
Đà Nẵng
19 - 09
Quảng Ngãi
29 - 41
Đắk Nông
39 - 33
Thứ 7
24-03-2018
Đà Nẵng
00 - 42
Quảng Ngãi
14 - 67
Đắk Nông
00 - 64
Thứ 7
17-03-2018
Đà Nẵng
19 - 15
Quảng Ngãi
16 - 91
Đắk Nông
02 - 72
Thứ 7
10-03-2018
Đà Nẵng
60 - 47
Quảng Ngãi
49 - 91
Đắk Nông
25 - 33