Miền trung

645-6743.png
KẾT QUẢ KỲ QUAY # - NGÀY 23/06/2024
09
11
19
29
31
44
19,7
655-4802.png
KẾT QUẢ KỲ QUAY #01051 - NGÀY 22/06/2024
17
25
31
35
41
42
36
76,7 3,9
ad top

Sớ đầu đuôi Miền trung

Chủ nhật
23-06-2024
Khánh Hòa
48 - 15
Kon Tum
16 - 71
Thừa T. Huế
97 - 65
Chủ nhật
16-06-2024
Khánh Hòa
42 - 31
Kon Tum
15 - 07
Thừa T. Huế
65 - 93
Chủ nhật
09-06-2024
Khánh Hòa
22 - 03
Kon Tum
74 - 27
Thừa T. Huế
80 - 47
Chủ nhật
02-06-2024
Khánh Hòa
34 - 32
Kon Tum
12 - 16
Thừa T. Huế
75 - 24
Chủ nhật
26-05-2024
Khánh Hòa
79 - 87
Kon Tum
36 - 20
Thừa T. Huế
57 - 35
Chủ nhật
19-05-2024
Khánh Hòa
39 - 17
Kon Tum
06 - 84
Thừa T. Huế
45 - 56
Chủ nhật
12-05-2024
Khánh Hòa
42 - 62
Kon Tum
23 - 79
Thừa T. Huế
80 - 74
Chủ nhật
05-05-2024
Khánh Hòa
99 - 92
Kon Tum
89 - 50
Thừa T. Huế
03 - 52
Chủ nhật
28-04-2024
Khánh Hòa
68 - 59
Kon Tum
25 - 21
Thừa T. Huế
99 - 78
Chủ nhật
21-04-2024
Khánh Hòa
71 - 82
Kon Tum
48 - 95
Thừa T. Huế
03 - 86
Chủ nhật
14-04-2024
Khánh Hòa
01 - 05
Kon Tum
86 - 22
Thừa T. Huế
34 - 55
Chủ nhật
07-04-2024
Khánh Hòa
78 - 81
Kon Tum
80 - 50
Thừa T. Huế
11 - 53
Chủ nhật
31-03-2024
Khánh Hòa
82 - 15
Kon Tum
12 - 56
Thừa T. Huế
45 - 00
Chủ nhật
24-03-2024
Khánh Hòa
16 - 94
Kon Tum
90 - 87
Thừa T. Huế
26 - 35
Chủ nhật
17-03-2024
Khánh Hòa
03 - 02
Kon Tum
02 - 96
Thừa T. Huế
09 - 30
Chủ nhật
10-03-2024
Khánh Hòa
36 - 34
Kon Tum
98 - 93
Thừa T. Huế
02 - 17
Chủ nhật
03-03-2024
Khánh Hòa
45 - 94
Kon Tum
05 - 41
Thừa T. Huế
82 - 94
Chủ nhật
25-02-2024
Khánh Hòa
13 - 76
Kon Tum
54 - 53
Thừa T. Huế
47 - 10
Chủ nhật
18-02-2024
Khánh Hòa
30 - 24
Kon Tum
05 - 47
Thừa T. Huế
16 - 02
Chủ nhật
11-02-2024
Khánh Hòa
98 - 49
Kon Tum
81 - 46
Thừa T. Huế
50 - 44
Chủ nhật
04-02-2024
Khánh Hòa
36 - 88
Kon Tum
73 - 61
Thừa T. Huế
97 - 66
Chủ nhật
28-01-2024
Khánh Hòa
66 - 89
Kon Tum
21 - 15
Thừa T. Huế
70 - 11
Chủ nhật
21-01-2024
Khánh Hòa
93 - 98
Kon Tum
21 - 67
Thừa T. Huế
34 - 10
Chủ nhật
14-01-2024
Khánh Hòa
20 - 12
Kon Tum
98 - 88
Thừa T. Huế
07 - 75
Chủ nhật
07-01-2024
Khánh Hòa
34 - 89
Kon Tum
84 - 70
Thừa T. Huế
26 - 59
Chủ nhật
31-12-2023
Khánh Hòa
16 - 42
Kon Tum
43 - 88
Thừa T. Huế
19 - 92
Chủ nhật
24-12-2023
Khánh Hòa
28 - 52
Kon Tum
74 - 89
Thừa T. Huế
00 - 13
Chủ nhật
17-12-2023
Khánh Hòa
17 - 83
Kon Tum
43 - 80
Thừa T. Huế
06 - 68
Chủ nhật
10-12-2023
Khánh Hòa
21 - 21
Kon Tum
95 - 58
Thừa T. Huế
45 - 08
Chủ nhật
03-12-2023
Khánh Hòa
09 - 43
Kon Tum
43 - 29
Thừa T. Huế
71 - 06
Chủ nhật
26-11-2023
Khánh Hòa
97 - 09
Kon Tum
26 - 32
Thừa T. Huế
22 - 34
Chủ nhật
19-11-2023
Khánh Hòa
67 - 56
Kon Tum
56 - 06
Thừa T. Huế
41 - 63
Chủ nhật
12-11-2023
Khánh Hòa
27 - 53
Kon Tum
44 - 74
Thừa T. Huế
35 - 95
Chủ nhật
05-11-2023
Khánh Hòa
06 - 14
Kon Tum
17 - 36
Thừa T. Huế
15 - 13
Chủ nhật
29-10-2023
Khánh Hòa
54 - 48
Kon Tum
58 - 00
Thừa T. Huế
54 - 93
Chủ nhật
22-10-2023
Khánh Hòa
83 - 37
Kon Tum
33 - 60
Thừa T. Huế
40 - 07
Chủ nhật
15-10-2023
Khánh Hòa
11 - 03
Kon Tum
06 - 98
Thừa T. Huế
69 - 31
Chủ nhật
08-10-2023
Khánh Hòa
65 - 60
Kon Tum
65 - 49
Thừa T. Huế
45 - 51
Chủ nhật
01-10-2023
Khánh Hòa
97 - 18
Kon Tum
46 - 29
Thừa T. Huế
65 - 24
Chủ nhật
24-09-2023
Khánh Hòa
77 - 54
Kon Tum
63 - 14
Thừa T. Huế
45 - 75
Chủ nhật
17-09-2023
Khánh Hòa
22 - 88
Kon Tum
06 - 74
Thừa T. Huế
04 - 71
Chủ nhật
10-09-2023
Khánh Hòa
20 - 50
Kon Tum
34 - 39
Thừa T. Huế
78 - 36
Chủ nhật
03-09-2023
Khánh Hòa
52 - 54
Kon Tum
10 - 09
Thừa T. Huế
38 - 75
Chủ nhật
27-08-2023
Khánh Hòa
47 - 29
Kon Tum
73 - 72
Thừa T. Huế
53 - 75
Chủ nhật
20-08-2023
Khánh Hòa
80 - 32
Kon Tum
73 - 37
Thừa T. Huế
83 - 11
Chủ nhật
13-08-2023
Khánh Hòa
26 - 70
Kon Tum
68 - 46
Thừa T. Huế
52 - 81
Chủ nhật
06-08-2023
Khánh Hòa
67 - 29
Kon Tum
37 - 70
Thừa T. Huế
84 - 49
Chủ nhật
30-07-2023
Khánh Hòa
82 - 39
Kon Tum
67 - 81
Thừa T. Huế
64 - 44
Chủ nhật
23-07-2023
Khánh Hòa
51 - 25
Kon Tum
38 - 92
Thừa T. Huế
69 - 58
Chủ nhật
16-07-2023
Khánh Hòa
44 - 11
Kon Tum
31 - 78
Thừa T. Huế
04 - 26
Chủ nhật
09-07-2023
Khánh Hòa
51 - 96
Kon Tum
30 - 69
Thừa T. Huế
38 - 40
Chủ nhật
02-07-2023
Khánh Hòa
44 - 29
Kon Tum
18 - 24
Thừa T. Huế
63 - 22
Chủ nhật
25-06-2023
Khánh Hòa
77 - 97
Kon Tum
66 - 18
Thừa T. Huế
70 - 47
Chủ nhật
18-06-2023
Khánh Hòa
93 - 66
Kon Tum
91 - 06
Thừa T. Huế
40 - 07
Chủ nhật
11-06-2023
Khánh Hòa
41 - 58
Kon Tum
04 - 84
Thừa T. Huế
40 - 33
Chủ nhật
04-06-2023
Khánh Hòa
25 - 01
Kon Tum
00 - 00
Thừa T. Huế
10 - 48
Chủ nhật
28-05-2023
Khánh Hòa
63 - 73
Kon Tum
33 - 90
Thừa T. Huế
34 - 43
Chủ nhật
21-05-2023
Khánh Hòa
14 - 77
Kon Tum
23 - 36
Thừa T. Huế
54 - 59
Chủ nhật
14-05-2023
Khánh Hòa
77 - 84
Kon Tum
91 - 89
Thừa T. Huế
45 - 42
Chủ nhật
07-05-2023
Khánh Hòa
74 - 18
Kon Tum
71 - 50
Thừa T. Huế
27 - 12
Chủ nhật
30-04-2023
Khánh Hòa
86 - 21
Kon Tum
15 - 19
Thừa T. Huế
94 - 00
Chủ nhật
23-04-2023
Khánh Hòa
56 - 39
Kon Tum
20 - 73

-
Chủ nhật
16-04-2023
Khánh Hòa
05 - 49
Kon Tum
75 - 72

-
Chủ nhật
09-04-2023
Khánh Hòa
01 - 10
Kon Tum
87 - 38

-
Chủ nhật
02-04-2023
Khánh Hòa
65 - 32
Kon Tum
96 - 20

-
Chủ nhật
26-03-2023
Khánh Hòa
77 - 50
Kon Tum
28 - 13

-
Chủ nhật
19-03-2023
Khánh Hòa
02 - 09
Kon Tum
85 - 05

-
Chủ nhật
12-03-2023
Khánh Hòa
35 - 24
Kon Tum
80 - 17

-
Chủ nhật
05-03-2023
Khánh Hòa
92 - 83
Kon Tum
17 - 86

-
Chủ nhật
26-02-2023
Khánh Hòa
22 - 95
Kon Tum
21 - 55

-
Chủ nhật
19-02-2023
Khánh Hòa
88 - 85
Kon Tum
11 - 18

-
Chủ nhật
12-02-2023
Khánh Hòa
55 - 52
Kon Tum
27 - 10

-
Chủ nhật
05-02-2023
Khánh Hòa
86 - 56
Kon Tum
14 - 85

-
Chủ nhật
29-01-2023
Khánh Hòa
20 - 28
Kon Tum
36 - 75

-
Chủ nhật
22-01-2023
Khánh Hòa
81 - 24
Kon Tum
98 - 69

-
Chủ nhật
15-01-2023
Khánh Hòa
00 - 48
Kon Tum
53 - 78

-
Chủ nhật
08-01-2023
Khánh Hòa
40 - 68
Kon Tum
97 - 04

-
Chủ nhật
01-01-2023
Khánh Hòa
78 - 44
Kon Tum
22 - 79

-
Chủ nhật
25-12-2022
Khánh Hòa
54 - 26
Kon Tum
36 - 78

-
Chủ nhật
18-12-2022
Khánh Hòa
70 - 06
Kon Tum
68 - 60

-
Chủ nhật
11-12-2022
Khánh Hòa
46 - 69
Kon Tum
73 - 20

-
Chủ nhật
04-12-2022
Khánh Hòa
40 - 45
Kon Tum
61 - 29

-
Chủ nhật
27-11-2022
Khánh Hòa
39 - 78
Kon Tum
70 - 92

-
Chủ nhật
20-11-2022
Khánh Hòa
02 - 77
Kon Tum
74 - 75

-
Chủ nhật
13-11-2022
Khánh Hòa
41 - 04
Kon Tum
91 - 59

-
Chủ nhật
06-11-2022
Khánh Hòa
08 - 47
Kon Tum
46 - 64

-
Chủ nhật
30-10-2022
Khánh Hòa
76 - 25
Kon Tum
13 - 91

-
Chủ nhật
23-10-2022
Khánh Hòa
86 - 86
Kon Tum
15 - 59

-
Chủ nhật
16-10-2022
Khánh Hòa
94 - 50
Kon Tum
29 - 43

-
Chủ nhật
09-10-2022
Khánh Hòa
50 - 38
Kon Tum
92 - 73

-
Chủ nhật
02-10-2022
Khánh Hòa
63 - 58
Kon Tum
00 - 97

-
Chủ nhật
25-09-2022
Khánh Hòa
33 - 24
Kon Tum
73 - 73

-
Chủ nhật
18-09-2022
Khánh Hòa
09 - 08
Kon Tum
67 - 86

-
Chủ nhật
11-09-2022
Khánh Hòa
98 - 62
Kon Tum
23 - 11

-
Chủ nhật
04-09-2022
Khánh Hòa
61 - 30
Kon Tum
21 - 22

-
Chủ nhật
28-08-2022
Khánh Hòa
51 - 24
Kon Tum
04 - 93

-
Chủ nhật
21-08-2022
Khánh Hòa
02 - 83
Kon Tum
16 - 95

-
Chủ nhật
14-08-2022
Khánh Hòa
77 - 34
Kon Tum
75 - 31

-
Chủ nhật
07-08-2022
Khánh Hòa
68 - 71
Kon Tum
34 - 86

-
Chủ nhật
31-07-2022
Khánh Hòa
17 - 36
Kon Tum
43 - 91

-
Chủ nhật
24-07-2022
Khánh Hòa
06 - 24
Kon Tum
61 - 12

-
Chủ nhật
17-07-2022
Khánh Hòa
96 - 08
Kon Tum
05 - 11

-
Chủ nhật
10-07-2022
Khánh Hòa
99 - 11
Kon Tum
53 - 90

-
Chủ nhật
03-07-2022
Khánh Hòa
08 - 13
Kon Tum
10 - 37

-
Chủ nhật
26-06-2022
Khánh Hòa
33 - 86
Kon Tum
03 - 45

-
Chủ nhật
19-06-2022
Khánh Hòa
05 - 13
Kon Tum
44 - 53

-
Chủ nhật
12-06-2022
Khánh Hòa
26 - 97
Kon Tum
29 - 41

-
Chủ nhật
05-06-2022
Khánh Hòa
57 - 54
Kon Tum
15 - 04

-
Chủ nhật
29-05-2022
Khánh Hòa
25 - 72
Kon Tum
48 - 12

-
Chủ nhật
22-05-2022
Khánh Hòa
60 - 18
Kon Tum
41 - 76

-
Chủ nhật
15-05-2022
Khánh Hòa
03 - 27
Kon Tum
71 - 13

-
Chủ nhật
08-05-2022
Khánh Hòa
64 - 02
Kon Tum
72 - 73

-
Chủ nhật
01-05-2022
Khánh Hòa
83 - 60
Kon Tum
11 - 44

-
Chủ nhật
24-04-2022
Khánh Hòa
03 - 89
Kon Tum
93 - 09

-
Chủ nhật
17-04-2022
Khánh Hòa
48 - 24
Kon Tum
25 - 68

-
Chủ nhật
10-04-2022
Khánh Hòa
14 - 07
Kon Tum
90 - 96

-
Chủ nhật
03-04-2022
Khánh Hòa
57 - 60
Kon Tum
45 - 73

-
Chủ nhật
27-03-2022
Khánh Hòa
47 - 27
Kon Tum
98 - 06

-
Chủ nhật
20-03-2022
Khánh Hòa
75 - 43
Kon Tum
17 - 04

-
Chủ nhật
13-03-2022
Khánh Hòa
78 - 78
Kon Tum
23 - 43

-
Chủ nhật
06-03-2022
Khánh Hòa
61 - 60
Kon Tum
52 - 11

-
Chủ nhật
27-02-2022
Khánh Hòa
34 - 17
Kon Tum
88 - 66

-
Chủ nhật
20-02-2022
Khánh Hòa
52 - 63
Kon Tum
71 - 57

-
Chủ nhật
13-02-2022
Khánh Hòa
06 - 73
Kon Tum
03 - 92

-
Chủ nhật
06-02-2022
Khánh Hòa
43 - 17
Kon Tum
76 - 32

-
Chủ nhật
30-01-2022
Khánh Hòa
34 - 48
Kon Tum
28 - 53

-
Chủ nhật
23-01-2022
Khánh Hòa
79 - 30
Kon Tum
28 - 81

-
Chủ nhật
16-01-2022
Khánh Hòa
-
Kon Tum
41 - 45

-
Chủ nhật
09-01-2022
Khánh Hòa
56 - 05
Thừa T. Huế
43 - 46
Kon Tum
27 - 33
Chủ nhật
02-01-2022
Khánh Hòa
-
Kon Tum
70 - 66

-
Chủ nhật
26-12-2021
Khánh Hòa
41 - 35
Kon Tum
98 - 76

-
Chủ nhật
19-12-2021
Khánh Hòa
84 - 74
Kon Tum
75 - 04

-
Chủ nhật
12-12-2021
Khánh Hòa
43 - 59
Kon Tum
13 - 63

-
Chủ nhật
05-12-2021
Khánh Hòa
15 - 52
Kon Tum
66 - 66

-
Chủ nhật
28-11-2021
Khánh Hòa
29 - 08
Kon Tum
63 - 62

-
Chủ nhật
21-11-2021
Khánh Hòa
20 - 25
Kon Tum
23 - 81

-
Chủ nhật
14-11-2021
Khánh Hòa
25 - 64
Kon Tum
01 - 43

-
Chủ nhật
07-11-2021
Khánh Hòa
46 - 57
Kon Tum
38 - 02

-
Chủ nhật
31-10-2021
Khánh Hòa
66 - 25
Kon Tum
12 - 99

-
Chủ nhật
24-10-2021
Khánh Hòa
70 - 49
Kon Tum
41 - 38

-
Chủ nhật
17-10-2021
Khánh Hòa
67 - 13
Kon Tum
84 - 69

-
Chủ nhật
10-10-2021
Khánh Hòa
67 - 78
Kon Tum
13 - 45

-
Chủ nhật
03-10-2021
Khánh Hòa
79 - 13
Kon Tum
39 - 24

-
Chủ nhật
26-09-2021
Khánh Hòa
39 - 51
Kon Tum
06 - 48

-
Chủ nhật
19-09-2021
Khánh Hòa
11 - 79
Kon Tum
13 - 45

-
Chủ nhật
12-09-2021
Khánh Hòa
78 - 90
Kon Tum
23 - 67

-
Chủ nhật
05-09-2021
Khánh Hòa
47 - 15
Kon Tum
18 - 04

-
Chủ nhật
29-08-2021
Khánh Hòa
40 - 14
Kon Tum
26 - 79

-
Chủ nhật
22-08-2021
Khánh Hòa
65 - 54
Kon Tum
52 - 79

-
Chủ nhật
15-08-2021
Khánh Hòa
82 - 97
Kon Tum
24 - 85

-
Chủ nhật
08-08-2021
Khánh Hòa
-
Kon Tum
-

-
Chủ nhật
01-08-2021
Khánh Hòa
-
Kon Tum
-

-
Chủ nhật
25-07-2021
Khánh Hòa
62 - 90
Kon Tum
32 - 06

-
Chủ nhật
18-07-2021
Khánh Hòa
15 - 74
Kon Tum
72 - 57

-
Chủ nhật
11-07-2021
Khánh Hòa
38 - 19
Kon Tum
91 - 36

-
Chủ nhật
04-07-2021
Khánh Hòa
93 - 38
Kon Tum
42 - 59

-
Chủ nhật
27-06-2021
Khánh Hòa
16 - 81
Kon Tum
19 - 07

-
Chủ nhật
20-06-2021
Khánh Hòa
02 - 58
Kon Tum
29 - 21

-
Chủ nhật
13-06-2021
Khánh Hòa
68 - 70
Kon Tum
94 - 47

-
Chủ nhật
06-06-2021
Khánh Hòa
67 - 57
Kon Tum
97 - 71

-
Chủ nhật
30-05-2021
Khánh Hòa
23 - 52
Kon Tum
84 - 61

-
Chủ nhật
23-05-2021
Khánh Hòa
98 - 62
Kon Tum
26 - 27

-
Chủ nhật
16-05-2021
Khánh Hòa
79 - 62
Kon Tum
06 - 36

-
Chủ nhật
09-05-2021
Khánh Hòa
54 - 27
Kon Tum
50 - 32

-
Chủ nhật
02-05-2021
Khánh Hòa
64 - 25
Kon Tum
10 - 34

-
Chủ nhật
25-04-2021
Khánh Hòa
90 - 68
Kon Tum
95 - 17

-
Chủ nhật
18-04-2021
Khánh Hòa
51 - 76
Kon Tum
33 - 30

-
Chủ nhật
11-04-2021
Khánh Hòa
33 - 94
Kon Tum
59 - 93

-
Chủ nhật
04-04-2021
Khánh Hòa
91 - 17
Kon Tum
61 - 29

-
Chủ nhật
28-03-2021
Khánh Hòa
04 - 68
Kon Tum
21 - 77

-
Chủ nhật
21-03-2021
Khánh Hòa
17 - 22
Kon Tum
63 - 35

-
Chủ nhật
14-03-2021
Khánh Hòa
34 - 33
Kon Tum
45 - 84

-
Chủ nhật
07-03-2021
Khánh Hòa
92 - 20
Kon Tum
98 - 84

-
Chủ nhật
28-02-2021
Khánh Hòa
38 - 65
Kon Tum
76 - 59

-
Chủ nhật
21-02-2021
Khánh Hòa
89 - 29
Kon Tum
42 - 92

-
Chủ nhật
14-02-2021
Khánh Hòa
20 - 78
Kon Tum
74 - 38

-
Chủ nhật
07-02-2021
Khánh Hòa
64 - 57
Kon Tum
65 - 19

-
Chủ nhật
31-01-2021
Khánh Hòa
74 - 72
Kon Tum
72 - 66

-
Chủ nhật
24-01-2021
Khánh Hòa
75 - 50
Kon Tum
00 - 48

-
Chủ nhật
17-01-2021
Khánh Hòa
97 - 07
Kon Tum
12 - 48

-
Chủ nhật
10-01-2021
Khánh Hòa
81 - 21
Kon Tum
97 - 22

-
Chủ nhật
03-01-2021
Khánh Hòa
42 - 64
Kon Tum
26 - 20

-
Chủ nhật
27-12-2020
Khánh Hòa
16 - 82
Kon Tum
24 - 00

-
Chủ nhật
20-12-2020
Khánh Hòa
21 - 66
Kon Tum
28 - 89

-
Chủ nhật
13-12-2020
Khánh Hòa
49 - 73
Kon Tum
02 - 75

-
Chủ nhật
06-12-2020
Khánh Hòa
22 - 28
Kon Tum
08 - 96

-
Chủ nhật
29-11-2020
Khánh Hòa
93 - 48
Kon Tum
90 - 72

-
Chủ nhật
22-11-2020
Khánh Hòa
40 - 00
Kon Tum
22 - 82

-
Chủ nhật
15-11-2020
Khánh Hòa
21 - 32
Kon Tum
29 - 28

-
Chủ nhật
08-11-2020
Khánh Hòa
14 - 99
Kon Tum
43 - 22

-
Chủ nhật
01-11-2020
Khánh Hòa
51 - 94
Kon Tum
85 - 05

-
Chủ nhật
25-10-2020
Khánh Hòa
59 - 15
Kon Tum
47 - 33

-
Chủ nhật
18-10-2020
Khánh Hòa
23 - 60
Kon Tum
67 - 46

-
Chủ nhật
11-10-2020
Khánh Hòa
05 - 57
Kon Tum
06 - 39

-
Chủ nhật
04-10-2020
Khánh Hòa
22 - 70
Kon Tum
54 - 51

-
Chủ nhật
27-09-2020
Khánh Hòa
59 - 95
Kon Tum
82 - 35

-
Chủ nhật
20-09-2020
Khánh Hòa
89 - 03
Kon Tum
51 - 65

-
Chủ nhật
13-09-2020
Khánh Hòa
28 - 97
Kon Tum
15 - 63

-
Chủ nhật
06-09-2020
Khánh Hòa
20 - 92
Kon Tum
12 - 81

-
Chủ nhật
30-08-2020
Khánh Hòa
57 - 76
Kon Tum
95 - 81

-
Chủ nhật
23-08-2020
Khánh Hòa
08 - 97
Kon Tum
57 - 58

-
Chủ nhật
16-08-2020
Khánh Hòa
63 - 27
Kon Tum
83 - 70

-
Chủ nhật
09-08-2020
Khánh Hòa
83 - 14
Kon Tum
34 - 87

-
Chủ nhật
02-08-2020
Khánh Hòa
55 - 91
Kon Tum
59 - 61

-
Chủ nhật
26-07-2020
Khánh Hòa
86 - 15
Kon Tum
30 - 80

-
Chủ nhật
19-07-2020
Khánh Hòa
84 - 88
Kon Tum
33 - 92

-
Chủ nhật
12-07-2020
Khánh Hòa
69 - 18
Kon Tum
56 - 52

-
Chủ nhật
05-07-2020
Khánh Hòa
44 - 73
Kon Tum
31 - 70

-
Chủ nhật
28-06-2020
Khánh Hòa
34 - 33
Kon Tum
00 - 58

-
Chủ nhật
21-06-2020
Khánh Hòa
89 - 17
Kon Tum
91 - 01

-
Chủ nhật
14-06-2020
Khánh Hòa
44 - 19
Kon Tum
51 - 48

-
Chủ nhật
07-06-2020
Khánh Hòa
44 - 23
Kon Tum
90 - 38

-
Chủ nhật
31-05-2020
Khánh Hòa
02 - 40
Kon Tum
68 - 66

-
Chủ nhật
24-05-2020
Khánh Hòa
23 - 22
Kon Tum
65 - 01

-
Chủ nhật
17-05-2020
Khánh Hòa
30 - 71
Kon Tum
12 - 59

-
Chủ nhật
10-05-2020
Khánh Hòa
50 - 07
Kon Tum
78 - 88

-
Chủ nhật
03-05-2020
Khánh Hòa
18 - 83
Kon Tum
42 - 11

-
Chủ nhật
26-04-2020
Khánh Hòa
09 - 91
Kon Tum
67 - 97

-
Chủ nhật
19-04-2020
Khánh Hòa
-
Kon Tum
-

-
Chủ nhật
12-04-2020
Khánh Hòa
-
Kon Tum
-

-
Chủ nhật
05-04-2020
Khánh Hòa
-
Kon Tum
-

-
Chủ nhật
29-03-2020
Khánh Hòa
12 - 72
Kon Tum
50 - 97

-
Chủ nhật
22-03-2020
Khánh Hòa
30 - 48
Kon Tum
54 - 78

-
Chủ nhật
15-03-2020
Khánh Hòa
17 - 30
Kon Tum
97 - 47

-
Chủ nhật
08-03-2020
Khánh Hòa
07 - 10
Kon Tum
94 - 15

-
Chủ nhật
01-03-2020
Khánh Hòa
-
Kon Tum
-

-
Chủ nhật
23-02-2020
Khánh Hòa
77 - 14
Kon Tum
72 - 60

-
Chủ nhật
16-02-2020
Khánh Hòa
04 - 84
Kon Tum
89 - 26

-
Chủ nhật
09-02-2020
Khánh Hòa
29 - 30
Kon Tum
77 - 73

-
Chủ nhật
02-02-2020
Khánh Hòa
32 - 66
Kon Tum
99 - 35

-
Chủ nhật
26-01-2020
Khánh Hòa
56 - 81
Kon Tum
91 - 87

-
Chủ nhật
19-01-2020
Khánh Hòa
80 - 42
Kon Tum
89 - 64

-
Chủ nhật
12-01-2020
Khánh Hòa
65 - 70
Kon Tum
73 - 60

-
Chủ nhật
05-01-2020
Khánh Hòa
30 - 46
Kon Tum
19 - 55

-
Chủ nhật
29-12-2019
Khánh Hòa
09 - 80
Kon Tum
20 - 40

-
Chủ nhật
22-12-2019
Khánh Hòa
02 - 36
Kon Tum
33 - 61

-
Chủ nhật
15-12-2019
Khánh Hòa
33 - 23
Kon Tum
47 - 20

-
Chủ nhật
08-12-2019
Khánh Hòa
53 - 79
Kon Tum
04 - 26

-
Chủ nhật
01-12-2019
Khánh Hòa
04 - 61
Kon Tum
96 - 60

-
Chủ nhật
24-11-2019
Khánh Hòa
20 - 12
Kon Tum
05 - 76

-
Chủ nhật
17-11-2019
Khánh Hòa
52 - 87
Kon Tum
69 - 90

-
Chủ nhật
10-11-2019
Khánh Hòa
98 - 83
Kon Tum
03 - 47

-
Chủ nhật
03-11-2019
Khánh Hòa
65 - 02
Kon Tum
08 - 84

-
Chủ nhật
27-10-2019
Khánh Hòa
77 - 97
Kon Tum
08 - 68

-
Chủ nhật
20-10-2019
Khánh Hòa
81 - 48
Kon Tum
75 - 44

-
Chủ nhật
13-10-2019
Khánh Hòa
56 - 94
Kon Tum
52 - 69

-
Chủ nhật
06-10-2019
Khánh Hòa
14 - 68
Kon Tum
01 - 22

-
Chủ nhật
29-09-2019
Khánh Hòa
67 - 35
Kon Tum
45 - 24

-
Chủ nhật
22-09-2019
Khánh Hòa
10 - 12
Kon Tum
03 - 24

-
Chủ nhật
15-09-2019
Khánh Hòa
26 - 71
Kon Tum
52 - 67

-
Chủ nhật
08-09-2019
Khánh Hòa
19 - 15
Kon Tum
88 - 43

-
Chủ nhật
01-09-2019
Khánh Hòa
48 - 85
Kon Tum
24 - 33

-
Chủ nhật
25-08-2019
Khánh Hòa
51 - 49
Kon Tum
50 - 36

-
Chủ nhật
18-08-2019
Khánh Hòa
21 - 28
Kon Tum
53 - 08

-
Chủ nhật
11-08-2019
Khánh Hòa
26 - 96
Kon Tum
43 - 77

-
Chủ nhật
04-08-2019
Khánh Hòa
18 - 41
Kon Tum
89 - 33

-
Chủ nhật
28-07-2019
Khánh Hòa
68 - 08
Kon Tum
19 - 99

-
Chủ nhật
21-07-2019
Khánh Hòa
83 - 11
Kon Tum
30 - 69

-
Chủ nhật
14-07-2019
Khánh Hòa
70 - 45
Kon Tum
24 - 63

-
Chủ nhật
07-07-2019
Khánh Hòa
30 - 94
Kon Tum
91 - 88

-
Chủ nhật
30-06-2019
Khánh Hòa
93 - 29
Kon Tum
90 - 88

-
Chủ nhật
23-06-2019
Khánh Hòa
42 - 17
Kon Tum
04 - 83

-
Chủ nhật
16-06-2019
Khánh Hòa
06 - 95
Kon Tum
87 - 40

-
Chủ nhật
09-06-2019
Khánh Hòa
88 - 34
Kon Tum
09 - 69

-
Chủ nhật
02-06-2019
Khánh Hòa
78 - 56
Kon Tum
25 - 31

-
Chủ nhật
26-05-2019
Khánh Hòa
63 - 72
Kon Tum
12 - 81

-
Chủ nhật
19-05-2019
Khánh Hòa
11 - 56
Kon Tum
49 - 62

-
Chủ nhật
12-05-2019
Khánh Hòa
99 - 79
Kon Tum
36 - 37

-
Chủ nhật
28-04-2019
Kon Tum
95 - 92
Khánh Hòa
25 - 29

-
Chủ nhật
21-04-2019
Kon Tum
08 - 90
Khánh Hòa
41 - 91

-
Chủ nhật
14-04-2019
Kon Tum
18 - 94
Khánh Hòa
50 - 59

-
Chủ nhật
07-04-2019
Kon Tum
70 - 10
Khánh Hòa
77 - 29

-
Chủ nhật
31-03-2019
Kon Tum
75 - 10
Khánh Hòa
09 - 47

-
Chủ nhật
24-03-2019
Kon Tum
12 - 39
Khánh Hòa
52 - 90

-
Chủ nhật
17-03-2019
Kon Tum
89 - 77
Khánh Hòa
55 - 97

-
Chủ nhật
10-03-2019
Kon Tum
87 - 91
Khánh Hòa
11 - 08

-
Chủ nhật
03-03-2019
Kon Tum
98 - 52
Khánh Hòa
81 - 46

-
Chủ nhật
24-02-2019
Kon Tum
65 - 96
Khánh Hòa
51 - 60

-
Chủ nhật
17-02-2019
Kon Tum
33 - 26
Khánh Hòa
40 - 09

-
Chủ nhật
10-02-2019
Kon Tum
92 - 10
Khánh Hòa
57 - 74

-
Chủ nhật
03-02-2019
Kon Tum
89 - 52
Khánh Hòa
11 - 15

-
Chủ nhật
27-01-2019
Kon Tum
07 - 95
Khánh Hòa
26 - 70

-
Chủ nhật
20-01-2019
Kon Tum
50 - 76
Khánh Hòa
30 - 53

-
Chủ nhật
13-01-2019
Kon Tum
20 - 60
Khánh Hòa
12 - 22

-
Chủ nhật
06-01-2019
Kon Tum
00 - 44
Khánh Hòa
83 - 59

-
Chủ nhật
30-12-2018
Kon Tum
21 - 36
Khánh Hòa
65 - **

-
Chủ nhật
23-12-2018
Kon Tum
83 - 06
Khánh Hòa
51 - 81

-
Chủ nhật
16-12-2018
Kon Tum
05 - 68
Khánh Hòa
86 - 45

-
Chủ nhật
09-12-2018
Kon Tum
03 - 25
Khánh Hòa
35 - 98

-
Chủ nhật
02-12-2018
Kon Tum
74 - 04
Khánh Hòa
14 - 27

-
Chủ nhật
25-11-2018
Kon Tum
97 - 19
Khánh Hòa
45 - ++

-
Chủ nhật
18-11-2018
Kon Tum
73 - 68
Khánh Hòa
33 - **

-
Chủ nhật
11-11-2018
Kon Tum
98 - 13
Khánh Hòa
87 - 72

-
Chủ nhật
04-11-2018
Kon Tum
12 - 04
Khánh Hòa
58 - 76

-
Chủ nhật
28-10-2018
Kon Tum
98 - 12
Khánh Hòa
86 - 19

-
Chủ nhật
21-10-2018
Kon Tum
91 - 59
Khánh Hòa
70 - 66

-
Chủ nhật
14-10-2018
Kon Tum
85 - 77
Khánh Hòa
14 - 48

-
Chủ nhật
07-10-2018
Kon Tum
29 - 54
Khánh Hòa
41 - 66

-
Chủ nhật
30-09-2018
Kon Tum
69 - 72
Khánh Hòa
47 - 46

-
Chủ nhật
23-09-2018
Kon Tum
14 - 66
Khánh Hòa
34 - 47

-
Chủ nhật
16-09-2018
Kon Tum
78 - 40
Khánh Hòa
80 - 43

-
Chủ nhật
09-09-2018
Kon Tum
50 - 23
Khánh Hòa
38 - 91

-
Chủ nhật
02-09-2018
Kon Tum
71 - 56
Khánh Hòa
92 - 82

-
Chủ nhật
26-08-2018
Kon Tum
89 - 58
Khánh Hòa
92 - 72

-
Chủ nhật
19-08-2018
Kon Tum
24 - 46
Khánh Hòa
69 - 87

-
Chủ nhật
12-08-2018
Kon Tum
90 - 72
Khánh Hòa
64 - 17

-
Chủ nhật
05-08-2018
Kon Tum
73 - 17
Khánh Hòa
90 - 59

-
Chủ nhật
29-07-2018
Kon Tum
29 - 78
Khánh Hòa
52 - 77

-
Chủ nhật
22-07-2018
Kon Tum
04 - 13
Khánh Hòa
95 - 99

-
Chủ nhật
15-07-2018
Kon Tum
72 - 28
Khánh Hòa
62 - 41

-
Chủ nhật
08-07-2018
Kon Tum
75 - 96
Khánh Hòa
59 - 45

-
Chủ nhật
01-07-2018
Kon Tum
15 - 25
Khánh Hòa
89 - 32

-
Chủ nhật
24-06-2018
Kon Tum
37 - 80
Khánh Hòa
07 - 54

-
Chủ nhật
17-06-2018
Kon Tum
91 - 81
Khánh Hòa
51 - 00

-
Chủ nhật
10-06-2018
Kon Tum
04 - 76
Khánh Hòa
35 - 21

-
Chủ nhật
03-06-2018
Kon Tum
44 - 87
Khánh Hòa
26 - 15

-
Chủ nhật
27-05-2018
Kon Tum
96 - 05
Khánh Hòa
84 - 59

-
Chủ nhật
20-05-2018
Kon Tum
52 - 45
Khánh Hòa
39 - 67

-
Chủ nhật
13-05-2018
Kon Tum
01 - 53
Khánh Hòa
21 - 78

-
Chủ nhật
06-05-2018
Kon Tum
66 - 58
Khánh Hòa
53 - 55

-
Chủ nhật
29-04-2018
Kon Tum
64 - 03
Khánh Hòa
83 - 08

-
Chủ nhật
22-04-2018
Kon Tum
86 - 46
Khánh Hòa
97 - 36

-
Chủ nhật
15-04-2018
Khánh Hòa
59 - 38
Kon Tum
47 - 80

-
Chủ nhật
08-04-2018
Kon Tum
60 - 28
Khánh Hòa
83 - 80

-
Chủ nhật
01-04-2018
Kon Tum
56 - 93
Khánh Hòa
19 - 21

-
Chủ nhật
25-03-2018
Kon Tum
80 - 49
Khánh Hòa
27 - 45

-
Chủ nhật
18-03-2018
Kon Tum
48 - 77
Khánh Hòa
51 - 63

-
Chủ nhật
11-03-2018
Kon Tum
45 - 36
Khánh Hòa
36 - 43

-