Miền bắc ngày 02-06-2023

645-6743.png
KẾT QUẢ KỲ QUAY #01225 - NGÀY 17/07/2024
09
10
11
16
21
30
20,5
655-4802.png
KẾT QUẢ KỲ QUAY #01062 - NGÀY 18/07/2024
10
13
28
35
40
42
02
152 5,7
ADS Đại Phát

Kết quả xổ số Miền bắc ngày 02-06-2023

Còn nữa đến xổ số Miền Bắc

Trực tiếp KQXS Miền bắc ngày 02-06-2023 lúc 18:10 Các ngày trong tuần

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

 • Gọi ngay : 0918031102
 • vesohung.com
 • Đổi Số Trúng - Nhanh Gọn - Bảo mật
 • 彩票雄 - Đại lý vé số Hùng
02/06
2023
Hải Phòng
ĐB 4-5-18-12-17-1-2-9sf
71963
G.Nhất
03825
G.Nhì
76720
67605
G.Ba
83562
75355
08354
71442
30105
41776
G.Tư
0619
8323
0185
4008
G.Năm
2134
7958
9097
7851
7373
7684
G.Sáu
307
353
763
G.Bảy
16
34
19
29
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 02-06-2023

Hải Phòng
0 07080505
1 161919
2 29232025
3 3434
4 42
5 5358515554
6 6362
7 7376
8 8485
9 97

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 02-06-2023

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Hải Phòng - 02-06-2023
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
6720
7851
3562
1442
353
763
7373
8323
1963
34
2134
7684
8354
0185
5355
0105
7605
3825
16
1776
307
9097
7958
4008
19
29
0619

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

 • Gọi ngay : 0918031102
 • vesohung.com
 • Đổi Số Trúng - Nhanh Gọn - Bảo mật
 • 彩票雄 - Đại lý vé số Hùng
01/06
2023
Hà Nội
ĐB 3-15-1-7-8-5sg
95921
G.Nhất
60072
G.Nhì
60772
42018
G.Ba
90528
85129
93364
58075
83241
77085
G.Tư
6817
1204
2635
4543
G.Năm
3317
1198
1200
4091
1777
7879
G.Sáu
188
582
598
G.Bảy
81
27
71
20
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 01-06-2023

Hà Nội
0 0004
1 171718
2 2720282921
3 35
4 4341
5
6 64
7 717779757272
8 81888285
9 9891

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 01-06-2023

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Hà Nội - 01-06-2023
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20
1200
81
71
4091
3241
5921
582
0772
0072
4543
1204
3364
2635
8075
7085
27
3317
1777
6817
188
598
1198
0528
2018
7879
5129

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

 • Gọi ngay : 0918031102
 • vesohung.com
 • Đổi Số Trúng - Nhanh Gọn - Bảo mật
 • 彩票雄 - Đại lý vé số Hùng
31/05
2023
Bắc Ninh
ĐB 15-8-14-12-9-6sh
88961
G.Nhất
40956
G.Nhì
31944
49287
G.Ba
19424
05612
78426
30296
38763
87816
G.Tư
9466
8678
4184
2567
G.Năm
7313
3260
1908
1779
7508
4262
G.Sáu
169
307
843
G.Bảy
87
02
22
91
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 31-05-2023

Bắc Ninh
0 02070808
1 131216
2 222426
3
4 4344
5 56
6 69606266676361
7 7978
8 878487
9 9196

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 31-05-2023

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Bắc Ninh - 31-05-2023
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
3260
91
8961
02
22
4262
5612
843
7313
8763
4184
9424
1944
9466
8426
0296
7816
0956
87
307
2567
9287
1908
7508
8678
169
1779

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

 • Gọi ngay : 0918031102
 • vesohung.com
 • Đổi Số Trúng - Nhanh Gọn - Bảo mật
 • 彩票雄 - Đại lý vé số Hùng
30/05
2023
Quảng Ninh
ĐB 12-11-13-15-10-2sk
20765
G.Nhất
15037
G.Nhì
35868
93065
G.Ba
57840
39646
93650
76407
80500
27833
G.Tư
7861
9818
7371
0560
G.Năm
7185
0130
9462
2951
0104
1993
G.Sáu
287
387
650
G.Bảy
96
60
37
21
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 30-05-2023

Quảng Ninh
0 040700
1 18
2 21
3 37303337
4 4046
5 5051
6 606261606865
7 71
8 878785
9 9693

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 30-05-2023

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Quảng Ninh - 30-05-2023
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
60
650
0130
0560
7840
3650
0500
21
2951
7861
7371
9462
1993
7833
0104
7185
3065
0765
96
9646
37
287
387
6407
5037
9818
5868

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

 • Gọi ngay : 0918031102
 • vesohung.com
 • Đổi Số Trúng - Nhanh Gọn - Bảo mật
 • 彩票雄 - Đại lý vé số Hùng
29/05
2023
Hà Nội
ĐB 2-6-10-12-5-1sl
85867
G.Nhất
98338
G.Nhì
10638
56467
G.Ba
71926
87565
57336
56415
07553
67042
G.Tư
6742
1749
8665
0992
G.Năm
0594
4871
7149
8937
3123
4242
G.Sáu
948
191
615
G.Bảy
78
91
21
34
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 29-05-2023

Hà Nội
0
1 15
2 212326
3 3437363838
4 48494249
5 53
6 656567
7 7871
8
9 91919492

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 29-05-2023

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Hà Nội - 29-05-2023
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
91
21
191
4871
4242
6742
0992
7042
3123
7553
34
0594
615
8665
7565
6415
1926
7336
8937
6467
5867
78
948
0638
8338
7149
1749

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

 • Gọi ngay : 0918031102
 • vesohung.com
 • Đổi Số Trúng - Nhanh Gọn - Bảo mật
 • 彩票雄 - Đại lý vé số Hùng
28/05
2023
Thái Bình
ĐB 11-13-14-2-8-7sm
79459
G.Nhất
32985
G.Nhì
36739
28089
G.Ba
00824
84828
31874
10126
29991
97383
G.Tư
9781
9537
5387
9377
G.Năm
7327
8876
8618
0448
3320
6967
G.Sáu
972
313
256
G.Bảy
71
50
32
80
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 28-05-2023

Thái Bình
0
1 1318
2 2720242826
3 323739
4 48
5 505659
6 67
7 7172767774
8 808187838985
9 91

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 28-05-2023

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Thái Bình - 28-05-2023
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
50
80
3320
71
9781
9991
32
972
313
7383
0824
1874
2985
256
8876
0126
7327
6967
9537
5387
9377
8618
0448
4828
6739
8089
9459

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

 • Gọi ngay : 0918031102
 • vesohung.com
 • Đổi Số Trúng - Nhanh Gọn - Bảo mật
 • 彩票雄 - Đại lý vé số Hùng
27/05
2023
Nam Định
ĐB 2-12-7-10-14-9sn
96237
G.Nhất
71344
G.Nhì
42533
09954
G.Ba
96746
15579
95688
52419
28175
26519
G.Tư
6364
8867
3211
1681
G.Năm
1698
8940
8762
7901
5425
2843
G.Sáu
849
191
024
G.Bảy
76
31
54
45
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 27-05-2023

Nam Định
0 01
1 111919
2 2425
3 313337
4 454940434644
5 5454
6 626467
7 767975
8 8188
9 9198

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 27-05-2023

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Nam Định - 27-05-2023
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
8940
31
191
7901
3211
1681
8762
2843
2533
54
024
6364
9954
1344
45
5425
8175
76
6746
8867
6237
1698
5688
849
5579
2419
6519

Các thống kê cơ bản xổ số Miền bắc (lô) đến KQXS Ngày 18-07-2024

Lưu ý: Thống kê này không cập nhật khi đang trực tiếp xổ số, sau khi hoàn tất mở thưởng status chuyển qua chế độ kết thúc hệ thống sẽ tự động cập nhật.

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

38  ( 15 ngày )
90  ( 14 ngày )
08  ( 13 ngày )
61  ( 13 ngày )
75  ( 11 ngày )
04  ( 10 ngày )
42  ( 10 ngày )
27  ( 9 ngày )
13  ( 9 ngày )
26  ( 9 ngày )
43  ( 9 ngày )
32  ( 8 ngày )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính:

38  ( 15 ngày )
90  ( 14 ngày )
08  ( 13 ngày )
61  ( 13 ngày )
75  ( 11 ngày )
04  ( 10 ngày )
42  ( 10 ngày )
27  ( 9 ngày )
13  ( 9 ngày )
26  ( 9 ngày )
43  ( 9 ngày )
32  ( 8 ngày )

Các cặp số ra liên tiếp Miền bắc :

22 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
59 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
76 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
87 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
73 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
31 ( 1 Ngày ) ( 2 lần )

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2-3 trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
8 Lần 0
0 7 Lần 0
6 Lần 0
1 9 Lần 0
10 Lần 0
2 10 Lần 0
6 Lần 0
3 6 Lần 0
7 Lần 0
4 6 Lần 0
8 Lần 0
5 10 Lần 0
8 Lần 0
6 8 Lần 0
10 Lần 0
7 9 Lần 0
11 Lần 0
8 4 Lần 0
7 Lần 0
9 12 Lần 0