Vé Số Hùng - Đổi Số Trúng - Hotline: 0918031102

645-6743.png
KẾT QUẢ KỲ QUAY #01224 - NGÀY 14/07/2024
09
18
33
37
38
43
18,6
655-4802.png
KẾT QUẢ KỲ QUAY #01061 - NGÀY 16/07/2024
20
31
34
36
47
52
02
143 4,7

Chính sách

Vé Trúng Thưởng (Tin Mới)Sản phẩm Max3D Pro
Thứ bảy : Ngày 13.07.2024
Chúc mừng khách hàng may mắn!

  

 
Đài TP.HCM - Kỳ 7B7
Thứ bảy : Ngày 13.07.2024

Trúng thưởng: Giải nhì
Chúc mừng khách hàng may mắn!


 

 

 

 

 

 

Đài Đà Lạt - Kỳ ĐL6K5
Chủ nhật : Ngày 30.06.2024

Trúng thưởng: Giải phụ đặc biệt .
Chúc mừng khách hàng may mắn!

 

 

 


Đài  Tiền Giang - Kỳ TGE6
Chủ nhật : Ngày 30.06.2024

Trúng thưởng: Giải phụ đặc biệt .
Chúc mừng khách hàng may mắn!
 

 

 

 
Chúc mừng khách hàng may mắn!
Trúng thưởng 150 triệu sản phẩm keno


 

 

 


 Thứ bảy : Ngày 29.06.2024
Bình phước - Giải Nhì

Chúc mừng khách hàng may mắn!
 

 

 

 


 Thứ bảy : Ngày 29.06.2024
TP.HCM - Giải Nhất

Chúc mừng khách hàng may mắn!
 

 


 Thứ Sáu : Ngày 28.06.2024
Vĩnh Long - Giải phụ đặt biệt

Chúc mừng khách hàng may mắn!

 

 

 Thứ Tư : Ngày 26.06.2024
Sóc Trăng - Giải phụ đặt biệt
Chúc mừng khách hàng may mắn!

 

 

 Chủ Nhật : Ngày 23.06.2024
Tiền Giang - Giải phụ đặt biệt

Chúc mừng khách hàng may mắn!

 

 


Chủ Nhật : Ngày 23.06.2024
Đà Lạt - Giải khuyến khích - 424423
Kiên Giang - Giải phụ đặt biệt - 13895

Chúc mừng khách hàng may mắn!
 

 

 

 

 


Đài  Tây Ninh - Kỳ 6K3
Thứ Năm : Ngày 20.06.2024

Trúng thưởng: Giải phụ đặc biệt
Chúc mừng khách hàng may mắn!

 

 


Đài  Cà Mau - Kỳ 24T06K3
Thứ hai : Ngày 17.06.2024

Trúng thưởng: Giải phụ đặc biệt

Chúc mừng khách hàng may mắn!
 

 


Đài  TP.HCM - Kỳ 6C7
Thứ hai : Ngày 15.06.2024

Trúng thưởng: Giải Nhì

Chúc mừng khách hàng may mắn!

 


Đài  Cà Mau - Kỳ 24T06K2
Thứ hai : Ngày 10.06.2024

Trúng thưởng: Giải Nhất

Chúc mừng khách hàng may mắn!

 


Đài TP.HCM - kỳ 6B7
Thứ Bảy: 08.06.2024

Trúng thưởng: Giải Ba

Chúc mừng khách hàng may mắn!

 


Đài Bình Dương - kỳ 06K23
Thứ sáu: 07.06.2024

Trúng thưởng: Giải Nhì

Chúc mừng khách hàng may mắn!

 


Đài  Tiền Giang - Kỳ TGA6
Chủ nhật : Ngày 02.06.2024

Trúng thưởng: Giải nhất - 62412

Trúng thưởng: Giải khuyến khích - 221985
Trúng thưởng: Giải phụ đặc biệt - 921983
Chúc mừng khách hàng may mắn!
 

 

Đài  Bình Phước - Kỳ 6K1N24
Thứ bảy : Ngày 01.06.2024

Trúng thưởng: Giải phụ đặc biệt.

Chúc mừng khách hàng may mắn!

 

Đài  TP.HCM - Kỳ 5E2
Thứ hai : Ngày 27.05.2024

Trúng thưởng: Giải phụ đặc biệt.

Chúc mừng khách hàng may mắn!

 

Đài  Đồng Tháp - Kỳ S22
Thứ hai : Ngày 27.05.2024

Trúng thưởng: Giải Nhất

Chúc mừng khách hàng may mắn!

 Các tin khác