Miền nam

mega645-530.jpg 19,5
power655-7364.jpg 33,5 3,9
ADS Đại Phát

Kết quả xổ số Miền nam

Còn nữa đến xổ số Miền Nam

Trực tiếp KQXS Miền nam lúc 16:10 Các ngày trong tuần

Xem KQXS Miền Nam

11/042021
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • vesohung.com
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !

Chủ nhật

11-04

Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
TGKGDL
100N
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
200N
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
400N
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
1TR
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
3TR
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
10TR
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
15TR
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
30TR
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
2 TỶ
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chụcHàng Chục
Loto hàng đơn vịHàng DV
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Nam" Ngày 11-04-2021

Tiền Giang
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kiên Giang
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đà Lạt
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Loto hàng đơn vị "Miền Nam" Ngày 11-04-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Tiền Giang - 11-04-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kiên Giang - 11-04-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đà Lạt - 11-04-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Xem KQXS Miền Nam

04/042021
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • vesohung.com
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !

Chủ nhật

04-04

Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
TG-A44K1ĐL-4K1
100N
26
88
21
200N
390
942
413
400N
2631
9143
1381
0151
9067
2015
5625
3496
2151
1TR
1693
4832
6129
3TR
98601
10164
15259
10469
58167
79873
09838
36362
56560
77282
54464
18164
50213
75157
06369
39913
06246
03461
24624
42272
46970
10TR
00591
82156
89630
00479
52830
99128
15TR
31343
57939
62534
30TR
44534
91501
56359
2 TỶ
130942
090775
410421
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chụcHàng Chục
Loto hàng đơn vịHàng DV
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Nam" Ngày 04-04-2021

Tiền Giang
0 01
1
2 26
3 313834
4 434342
5 5956
6 646967
7 73
8 81
9 909391
Kiên Giang
0 01
1 1513
2
3 323039
4 42
5 5157
6 6762606464
7 7975
8 8882
9
Đà Lạt
0
1 13
2 2125292428
3 3034
4 46
5 5159
6 6961
7 7270
8
9 96

Loto hàng đơn vị "Miền Nam" Ngày 04-04-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Tiền Giang - 04-04-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
390
2631
1381
8601
0591
0942
9143
1693
9873
1343
0164
4534
26
2156
8167
9838
5259
0469
Kiên Giang - 04-04-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
6560
9630
0151
1501
942
4832
6362
7282
0213
4464
8164
2015
0775
9067
5157
88
0479
7939
Đà Lạt - 04-04-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
6970
2830
21
2151
3461
0421
2272
413
9913
4624
2534
5625
3496
6246
9128
6129
6369
6359

Xem KQXS Miền Nam

28/032021
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • vesohung.com
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !

Chủ nhật

28-03

Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
TG-D33K4ĐL-3K4
100N
77
51
48
200N
032
051
789
400N
4756
2084
2986
6422
8453
4408
0277
3583
1959
1TR
4202
4731
8680
3TR
76218
92225
17183
69158
93855
99556
26898
25755
22376
18093
11054
52720
85029
80335
72344
50642
74263
66061
57027
83184
51282
10TR
08869
26907
02973
21969
52593
51975
15TR
83836
26575
86432
30TR
16424
13774
07314
2 TỶ
094197
583400
883902
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chụcHàng Chục
Loto hàng đơn vịHàng DV
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Nam" Ngày 28-03-2021

Tiền Giang
0 0207
1 18
2 2524
3 3236
4
5 56585556
6 69
7 77
8 848683
9 9897
Kiên Giang
0 0800
1
2 222029
3 3135
4
5 51535554
6 69
7 76737574
8
9 93
Đà Lạt
0 02
1 14
2 27
3 32
4 484442
5 59
6 6361
7 7775
8 8983808482
9 93

Loto hàng đơn vị "Miền Nam" Ngày 28-03-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Tiền Giang - 28-03-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
032
4202
7183
2084
6424
2225
3855
4756
2986
9556
3836
77
6907
4197
6218
9158
6898
8869
Kiên Giang - 28-03-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2720
3400
51
051
4731
6422
8453
8093
2973
1054
3774
5755
0335
6575
2376
4408
5029
1969
Đà Lạt - 28-03-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
8680
6061
0642
1282
6432
3902
3583
4263
2593
2344
3184
7314
1975
0277
7027
48
789
1959

Xem KQXS Miền Nam

21/032021
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • vesohung.com
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !

Chủ nhật

21-03

Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
TG-C33K3ĐL-3K3
100N
91
17
16
200N
448
871
368
400N
5078
5112
4099
3057
8837
3316
5817
8512
5060
1TR
5662
9919
8648
3TR
23059
93509
02695
86151
26632
47656
43946
39900
29385
24736
10687
42075
31783
46568
19833
90124
07068
23941
42682
67906
16537
10TR
06886
72476
60719
09273
37052
18252
15TR
34929
85456
55055
30TR
95969
15475
75560
2 TỶ
230858
370239
978916
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chụcHàng Chục
Loto hàng đơn vịHàng DV
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Nam" Ngày 21-03-2021

Tiền Giang
0 09
1 12
2 29
3 32
4 4846
5 59515658
6 6269
7 7876
8 86
9 919995
Kiên Giang
0 00
1 171619
2
3 373639
4
5 5756
6 68
7 71757375
8 858783
9
Đà Lạt
0 06
1 161712
2 24
3 3337
4 4841
5 525255
6 6860
7
8 82
9

Loto hàng đơn vị "Miền Nam" Ngày 21-03-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Tiền Giang - 21-03-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
91
6151
5112
5662
6632
2695
7656
3946
6886
2476
448
5078
0858
4099
3059
3509
4929
5969
Kiên Giang - 21-03-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
9900
871
1783
9273
9385
2075
5475
3316
4736
5456
17
3057
8837
0687
6568
9919
0719
0239
Đà Lạt - 21-03-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5060
5560
3941
8512
2682
7052
8252
9833
0124
5055
16
7906
8916
5817
6537
368
8648
7068

Xem KQXS Miền Nam

14/032021
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • vesohung.com
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !

Chủ nhật

14-03

Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
TG-B33K2ĐL-3K2
100N
15
79
44
200N
274
767
039
400N
8852
8048
8909
8973
3204
9829
1693
7430
5375
1TR
5149
1675
6644
3TR
31221
90253
06911
75363
97034
25731
17295
93042
37875
42940
31105
36756
17631
40034
36018
51668
38329
41124
34879
89558
43772
10TR
36823
10264
68357
21199
77166
18608
15TR
81513
80185
45293
30TR
94578
38555
12055
2 TỶ
648787
367938
091794
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chụcHàng Chục
Loto hàng đơn vịHàng DV
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Nam" Ngày 14-03-2021

Tiền Giang
0 09
1 151113
2 2123
3 3431
4 4849
5 5253
6 6364
7 7478
8 87
9 95
Kiên Giang
0 0405
1
2 29
3 313438
4 4240
5 565755
6 67
7 797375
8 85
9 99
Đà Lạt
0 08
1 18
2 2924
3 3930
4 44
5 5855
6 6866
7 757972
8
9 939394

Loto hàng đơn vị "Miền Nam" Ngày 14-03-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Tiền Giang - 14-03-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1221
6911
5731
8852
0253
5363
6823
1513
274
7034
0264
15
7295
8787
8048
4578
8909
5149
Kiên Giang - 14-03-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2940
7631
3042
8973
3204
0034
1675
7875
1105
0185
8555
6756
767
8357
7938
79
9829
1199
Đà Lạt - 14-03-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
7430
3772
1693
5293
44
6644
1124
1794
5375
2055
7166
6018
1668
9558
8608
039
8329
4879

Xem KQXS Miền Nam

07/032021
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • vesohung.com
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !

Chủ nhật

07-03

Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
TG-A33K1ĐL-3K1
100N
39
43
10
200N
789
886
660
400N
9156
0794
3156
4882
8324
4104
7288
5772
4892
1TR
5417
8752
6570
3TR
56588
61017
29393
01359
96403
31664
33500
54388
14398
31869
21328
43593
74917
58842
09021
72312
96189
31563
73805
07259
08685
10TR
24686
08630
01543
02068
64815
74355
15TR
98993
18435
93786
30TR
37767
54631
45162
2 TỶ
263591
710546
752336
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chụcHàng Chục
Loto hàng đơn vịHàng DV
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Nam" Ngày 07-03-2021

Tiền Giang
0 0300
1 17
2
3 3930
4
5 565659
6 6467
7
8 898886
9 94939391
Kiên Giang
0 04
1 17
2 2428
3 3531
4 434246
5 52
6 6968
7
8 868288
9 9893
Đà Lạt
0 05
1 101215
2 21
3 36
4
5 5955
6 606362
7 7270
8 88898586
9 92

Loto hàng đơn vị "Miền Nam" Ngày 07-03-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Tiền Giang - 07-03-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
3500
8630
3591
9393
6403
8993
0794
1664
9156
3156
4686
5417
1017
7767
6588
39
789
1359
Kiên Giang - 07-03-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
4631
4882
8752
8842
43
3593
1543
8324
4104
8435
886
0546
4917
4388
4398
1328
2068
1869
Đà Lạt - 07-03-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
660
6570
9021
5772
4892
2312
5162
1563
3805
8685
4815
4355
3786
2336
7288
6189
7259

Xem KQXS Miền Nam

28/022021
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • vesohung.com
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !

Chủ nhật

28-02

Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
TG-D22K4ĐL-2K4
100N
07
84
13
200N
574
219
392
400N
7126
3010
1103
2777
0116
9859
0106
0201
1568
1TR
5816
5675
3183
3TR
38355
15149
23229
36149
08515
77461
29227
01068
53634
18249
86670
36206
37880
33675
29627
19953
80973
14017
03307
91998
76041
10TR
64488
52558
55503
13633
21292
38713
15TR
22577
38277
87371
30TR
54480
55708
10195
2 TỶ
166688
129938
578741
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chụcHàng Chục
Loto hàng đơn vịHàng DV
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Nam" Ngày 28-02-2021

Tiền Giang
0 0703
1 101615
2 262927
3
4 4949
5 5558
6 61
7 7477
8 888088
9
Kiên Giang
0 060308
1 1916
2
3 343338
4 49
5 59
6 68
7 77757077
8 8480
9
Đà Lạt
0 060107
1 1317
2 27
3
4 41
5 53
6 68
7 7371
8 83
9 929895

Loto hàng đơn vị "Miền Nam" Ngày 28-02-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Tiền Giang - 28-02-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
3010
4480
7461
1103
574
8355
8515
7126
5816
07
9227
2577
4488
2558
6688
5149
3229
6149
Kiên Giang - 28-02-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
6670
7880
5503
3633
84
3634
5675
3675
0116
6206
2777
8277
1068
5708
9938
219
9859
8249
Đà Lạt - 28-02-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0201
6041
7371
8741
392
1292
13
3183
9953
0973
8713
0195
0106
9627
4017
3307
1568
1998

Các thống kê cơ bản xổ số Miền Nam (lô) đến KQXS Ngày 11-04-2021

Lưu ý: Thống kê này không cập nhật khi đang trực tiếp xổ số, sau khi hoàn tất mở thưởng status chuyển qua chế độ kết thúc hệ thống sẽ tự động cập nhật.

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

20  ( 8 ngày )
80  ( 8 ngày )
37  ( 8 ngày )
71  ( 6 ngày )
60  ( 5 ngày )
56  ( 5 ngày )
97  ( 5 ngày )
08  ( 5 ngày )
72  ( 4 ngày )
32  ( 4 ngày )
18  ( 4 ngày )
65  ( 4 ngày )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính:

37  ( 16 ngày )
05  ( 15 ngày )
97  ( 14 ngày )
58  ( 14 ngày )
77  ( 11 ngày )
48  ( 10 ngày )
20  ( 8 ngày )
80  ( 8 ngày )
67  ( 7 ngày )
31  ( 7 ngày )
38  ( 7 ngày )
91  ( 7 ngày )

Các cặp số ra liên tiếp Miền Nam :

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2-3 trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
12 Lần 0
0 8 Lần 0
16 Lần 0
1 17 Lần 0
14 Lần 0
2 10 Lần 0
8 Lần 0
3 16 Lần 0
18 Lần 0
4 13 Lần 0
10 Lần 0
5 15 Lần 0
16 Lần 0
6 14 Lần 0
5 Lần 0
7 11 Lần 0
13 Lần 0
8 7 Lần 0
14 Lần 0
9 15 Lần 0