Miền nam

mega645-530.jpg 17,1
power655-7364.jpg 88,3 3,0
ADS Đại Phát

Kết quả xổ số Miền nam

Còn nữa đến xổ số Miền Nam

Trực tiếp KQXS Miền nam lúc 16:10 Các ngày trong tuần

Xem KQXS Miền Nam

25/102021
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • vesohung.com
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !

Thứ hai

25-10

TP. HCMĐồng ThápCà Mau
10E2K43T10K4
100N
24
29
26
200N
944
681
940
400N
8341
2674
5213
2576
5318
7461
6994
8203
0295
1TR
9458
6365
3760
3TR
92697
86408
62150
30375
26362
60858
27087
00296
76516
88284
15840
41379
18575
27372
65346
30310
59959
87755
05999
87970
98939
10TR
86278
79964
18432
68841
46842
90427
15TR
06107
44217
03275
30TR
47712
21553
62052
2 TỶ
911182
486571
412466
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chụcHàng Chục
Loto hàng đơn vịHàng DV
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Nam" Ngày 25-10-2021

TP. HCM
0 0807
1 1312
2 24
3
4 4441
5 5850
6 6264
7 747578
8 8782
9 97
Đồng Tháp
0
1 181617
2 29
3 32
4 4041
5 53
6 6165
7 7679757271
8 8184
9 96
Cà Mau
0 03
1 10
2 2627
3 39
4 404642
5 595552
6 6066
7 7075
8
9 949599

Loto hàng đơn vị "Miền Nam" Ngày 25-10-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
TP. HCM - 25-10-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2150
8341
6362
7712
1182
5213
24
944
2674
9964
0375
2697
7087
6107
9458
6408
0858
6278
Đồng Tháp - 25-10-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5840
681
7461
8841
6571
7372
8432
1553
8284
6365
8575
2576
0296
6516
4217
5318
29
1379
Cà Mau - 25-10-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
940
3760
0310
7970
6842
2052
8203
6994
0295
7755
3275
26
5346
2466
0427
9959
5999
8939

Xem KQXS Miền Nam

24/102021
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • vesohung.com
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !

Chủ nhật

24-10

Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
TG-D1010K4ĐL-10K4
100N
35
84
94
200N
523
031
416
400N
6744
7436
2524
8786
2107
5208
5586
9458
1651
1TR
4716
8687
7835
3TR
40618
91839
75003
17358
41357
73857
77233
57964
62422
81834
61234
17864
93191
78542
03729
03622
71097
52049
52631
74916
72448
10TR
16665
94602
80311
43628
79082
26858
15TR
93487
93940
71593
30TR
40160
62756
89397
2 TỶ
485772
038848
423221
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chụcHàng Chục
Loto hàng đơn vịHàng DV
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Nam" Ngày 24-10-2021

Tiền Giang
0 0302
1 1618
2 2324
3 35363933
4 44
5 585757
6 6560
7 72
8 87
9
Kiên Giang
0 0708
1 11
2 2228
3 313434
4 424048
5 56
6 6464
7
8 848687
9 91
Đà Lạt
0
1 16
2 292221
3 3531
4 4948
5 585158
6
7
8 8682
9 94979397

Loto hàng đơn vị "Miền Nam" Ngày 24-10-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Tiền Giang - 24-10-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0160
4602
5772
523
5003
7233
6744
2524
35
6665
7436
4716
1357
3857
3487
0618
7358
1839
Kiên Giang - 24-10-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
3940
031
3191
0311
2422
8542
84
7964
1834
1234
7864
8786
2756
2107
8687
5208
3628
8848
Đà Lạt - 24-10-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1651
2631
3221
3622
9082
1593
94
7835
416
5586
4916
1097
9397
9458
2448
6858
3729
2049

Xem KQXS Miền Nam

23/102021
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • vesohung.com
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !

Thứ bảy

23-10

TP. HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
10D710K410K4-21K4T10
100N
91
07
15
70
200N
631
203
138
712
400N
8007
6125
1909
3734
0007
2963
2335
1182
9840
5569
0473
9282
1TR
5024
8596
2575
5886
3TR
42338
05116
86520
12643
95692
71048
74235
95562
39596
47975
19669
11215
62550
08286
68035
54080
48988
89750
05125
61067
40348
55321
73499
32268
00838
59454
22380
66594
10TR
65156
39751
73463
13091
99993
72960
08709
58406
15TR
92695
55886
73115
32647
30TR
55565
54838
79665
35743
2 TỶ
749782
355064
180266
780272
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chụcHàng Chục
Loto hàng đơn vịHàng DV
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Nam" Ngày 23-10-2021

TP. HCM
0 0709
1 16
2 252420
3 313835
4 4348
5 5651
6 65
7
8 82
9 919295
Long An
0 0703
1 15
2
3 3438
4
5 50
6 63626964
7 75
8 86
9 9691
Bình Phước
0
1 15
2 25
3 383535
4 4048
5 50
6 67606566
7 75
8 828088
9 93
Hậu Giang
0 0906
1 12
2 21
3 38
4 4743
5 54
6 6968
7 707372
8 828680
9 9994

Loto hàng đơn vị "Miền Nam" Ngày 23-10-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
TP. HCM - 23-10-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
6520
91
631
9751
5692
9782
2643
5024
6125
4235
2695
5565
5116
5156
8007
2338
1048
1909
Long An - 23-10-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2550
3091
5562
203
2963
3463
3734
5064
7975
1215
8596
9596
8286
5886
07
0007
4838
9669
Bình Phước - 23-10-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
9840
4080
9750
2960
1182
9993
15
2335
2575
8035
5125
3115
9665
0266
1067
138
8988
0348
Hậu Giang - 23-10-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
70
2380
5321
712
9282
0272
0473
5743
9454
6594
5886
8406
2647
2268
0838
5569
3499
8709

Xem KQXS Miền Nam

22/102021
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • vesohung.com
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !

Thứ sáu

22-10

Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
42VL4310KS4330TV43
100N
86
64
46
200N
301
164
264
400N
8686
0041
3791
1934
0427
4660
3239
6659
9275
1TR
2609
7623
6825
3TR
81548
72555
25558
59947
77194
58142
56835
04989
02060
99520
88062
76927
22271
92952
58843
37948
44683
14807
54719
06402
42624
10TR
67456
93988
88733
60955
71308
14967
15TR
84677
99169
09902
30TR
98537
31373
42000
2 TỶ
736861
863825
670059
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chụcHàng Chục
Loto hàng đơn vịHàng DV
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Nam" Ngày 22-10-2021

Vĩnh Long
0 0109
1
2
3 3537
4 41484742
5 555856
6 61
7 77
8 8688
9 9194
Bình Dương
0
1
2 2723202725
3 3433
4
5 5255
6 64606269
7 7173
8 89
9
Trà Vinh
0 0702080200
1 19
2 2524
3 39
4 464348
5 5959
6 6467
7 75
8 83
9

Loto hàng đơn vị "Miền Nam" Ngày 22-10-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Vĩnh Long - 22-10-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
301
0041
3791
6861
8142
7194
2555
6835
86
8686
7456
9947
4677
8537
1548
5558
3988
2609
Bình Dương - 22-10-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
4660
2060
9520
2271
8062
2952
7623
8733
1373
64
164
1934
0955
3825
0427
6927
4989
9169
Trà Vinh - 22-10-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2000
6402
9902
8843
4683
264
2624
9275
6825
46
4807
4967
7948
1308
3239
6659
4719
0059

Xem KQXS Miền Nam

21/102021
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • vesohung.com
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !

Thứ năm

21-10

Tây NinhAn GiangBình Thuận
XSTNXSAGXSBTH
100N
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
200N
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
400N
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
1TR
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
3TR
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
10TR
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
15TR
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
30TR
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
2 TỶ
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chụcHàng Chục
Loto hàng đơn vịHàng DV
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Nam" Ngày 21-10-2021

Tây Ninh
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
An Giang
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bình Thuận
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Loto hàng đơn vị "Miền Nam" Ngày 21-10-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Tây Ninh - 21-10-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
An Giang - 21-10-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Bình Thuận - 21-10-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Xem KQXS Miền Nam

20/102021
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • vesohung.com
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !

Thứ tư

20-10

Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
XSDNXSCTXSST
100N
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
200N
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
400N
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
1TR
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
3TR
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
10TR
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
15TR
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
30TR
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
2 TỶ
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chụcHàng Chục
Loto hàng đơn vịHàng DV
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Nam" Ngày 20-10-2021

Đồng Nai
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Cần Thơ
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Sóc Trăng
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Loto hàng đơn vị "Miền Nam" Ngày 20-10-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Đồng Nai - 20-10-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Cần Thơ - 20-10-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sóc Trăng - 20-10-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Xem KQXS Miền Nam

19/102021
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • vesohung.com
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !

Thứ ba

19-10

Bến TreVũng TàuBạc Liêu
XSBTRXSVTXSBL
100N
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
200N
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
400N
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
1TR
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
3TR
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
10TR
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
15TR
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
30TR
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
2 TỶ
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chụcHàng Chục
Loto hàng đơn vịHàng DV
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Nam" Ngày 19-10-2021

Bến Tre
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Vũng Tàu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bạc Liêu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Loto hàng đơn vị "Miền Nam" Ngày 19-10-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Bến Tre - 19-10-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Vũng Tàu - 19-10-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Bạc Liêu - 19-10-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Các thống kê cơ bản xổ số Miền Nam (lô) đến KQXS Ngày 25-10-2021

Lưu ý: Thống kê này không cập nhật khi đang trực tiếp xổ số, sau khi hoàn tất mở thưởng status chuyển qua chế độ kết thúc hệ thống sẽ tự động cập nhật.

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

90  ( 114 ngày )
05  ( 112 ngày )
45  ( 111 ngày )
30  ( 111 ngày )
04  ( 111 ngày )
98  ( 110 ngày )
14  ( 110 ngày )
0  ( 109 ngày )
37  ( 4 ngày )
77  ( 4 ngày )
01  ( 4 ngày )
89  ( 4 ngày )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính:

49  ( 120 ngày )
99  ( 120 ngày )
05  ( 118 ngày )
04  ( 116 ngày )
10  ( 116 ngày )
68  ( 116 ngày )
66  ( 116 ngày )
90  ( 114 ngày )
46  ( 113 ngày )
70  ( 112 ngày )
59  ( 112 ngày )
80  ( 112 ngày )

Các cặp số ra liên tiếp Miền Nam :

64 ( 4 Ngày ) ( 7 lần )
07 ( 4 Ngày ) ( 6 lần )
60 ( 4 Ngày ) ( 5 lần )
94 ( 4 Ngày ) ( 4 lần )
24 ( 4 Ngày ) ( 4 lần )
82 ( 3 Ngày ) ( 5 lần )
16 ( 3 Ngày ) ( 5 lần )
65 ( 3 Ngày ) ( 4 lần )
40 ( 3 Ngày ) ( 4 lần )
03 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
72 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
58 ( 2 Ngày ) ( 5 lần )
97 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
87 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
18 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
08 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
29 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
42 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
44 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
39 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
84 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
75 ( 1 Ngày ) ( 3 lần )
41 ( 1 Ngày ) ( 2 lần )

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2-3 trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
14 Lần 0
0 16 Lần 0
16 Lần 0
1 16 Lần 0
16 Lần 0
2 20 Lần 0
20 Lần 0
3 14 Lần 0
19 Lần 0
4 19 Lần 0
19 Lần 0
5 22 Lần 0
22 Lần 0
6 22 Lần 0
16 Lần 0
7 17 Lần 0
19 Lần 0
8 21 Lần 0
19 Lần 0
9 13 Lần 0