Miền bắc

mega645-530.jpg 17,1
power655-7364.jpg 88,3 3,0
ADS Đại Phát

Kết quả xổ số Miền bắc

Còn nữa đến xổ số Miền Bắc

Trực tiếp KQXS Miền bắc lúc 18:10 Các ngày trong tuần

Xổ số điện toán

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

25/102021
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • vesohung.com
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !
25/10
2021
Hà Nội
ĐB 12-3-11-2-6-10ma
69154
G.Nhất
57088
G.Nhì
08106
67288
G.Ba
33564
68976
30437
73523
04121
60949
G.Tư
3443
8831
3951
6357
G.Năm
4158
4526
6245
2568
3950
6621
G.Sáu
425
055
981
G.Bảy
28
30
12
54
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 25-10-2021

Hà Nội
0 06
1 12
2 2825262123
3 303137
4 454349
5 545558505157
6 6864
7 76
8 8188
9

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 25-10-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Hà Nội - 25-10-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
30
3950
981
6621
8831
3951
4121
12
3443
3523
54
3564
9154
425
055
6245
4526
8976
8106
6357
0437
28
4158
2568
7288
7088
0949

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

24/102021
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • vesohung.com
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !
24/10
2021
Thái Bình
ĐB 9-5-12-7-3-1lz
44417
G.Nhất
33926
G.Nhì
36042
14446
G.Ba
00607
38945
83370
05592
10320
41963
G.Tư
1191
7465
0224
4762
G.Năm
9660
9802
5921
0674
3624
5013
G.Sáu
828
294
558
G.Bảy
52
97
53
58
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 24-10-2021

Thái Bình
0 0207
1 1317
2 282124242026
3
4 454246
5 525358
6 60656263
7 7470
8
9 97949192

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 24-10-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Thái Bình - 24-10-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
9660
3370
0320
5921
1191
52
9802
4762
5592
6042
53
5013
1963
294
0674
3624
0224
7465
8945
4446
3926
97
0607
4417
58
828
558

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

23/102021
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • vesohung.com
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !
23/10
2021
Nam Định
ĐB 11-9-7-10-3-1ly
73125
G.Nhất
49150
G.Nhì
11662
42636
G.Ba
77669
20758
90628
69376
07744
74090
G.Tư
1235
7306
4251
0219
G.Năm
2927
6946
7368
6598
0823
3611
G.Sáu
608
961
594
G.Bảy
81
31
85
93
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 23-10-2021

Nam Định
0 0806
1 1119
2 27232825
3 313536
4 4644
5 515850
6 61686962
7 76
8 8185
9 93949890

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 23-10-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Nam Định - 23-10-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
4090
9150
81
31
961
3611
4251
1662
93
0823
594
7744
85
1235
3125
6946
7306
9376
2636
2927
608
7368
6598
0758
0628
0219
7669

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

22/102021
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • vesohung.com
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !
22/10
2021
Hải Phòng
ĐB 10-5-4-3-13-2lx
56628
G.Nhất
23615
G.Nhì
74574
50353
G.Ba
31166
16493
70266
79071
61860
04844
G.Tư
1960
3013
8505
0372
G.Năm
3329
3862
4607
9661
8165
8670
G.Sáu
220
319
205
G.Bảy
17
82
79
06
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 22-10-2021

Hải Phòng
0 060507
1 17191315
2 202928
3
4 44
5 53
6 62616560666660
7 7970727174
8 82
9 93

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 22-10-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Hải Phòng - 22-10-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
220
8670
1960
1860
9661
9071
82
3862
0372
3013
6493
0353
4844
4574
205
8165
8505
3615
06
1166
0266
17
4607
6628
79
319
3329

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

21/102021
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • vesohung.com
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !
21/10
2021
Hà Nội
ĐB 13-9-15-6-4-11lv
93188
G.Nhất
00442
G.Nhì
02778
55348
G.Ba
93482
67157
21991
25308
09359
35527
G.Tư
0874
1320
1402
3657
G.Năm
8738
5467
4184
3797
7319
0977
G.Sáu
082
955
126
G.Bảy
20
58
65
28
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 21-10-2021

Hà Nội
0 0208
1 19
2 2028262027
3 38
4 4842
5 58555759
6 6567
7 777478
8 82848288
9 9791

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 21-10-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Hà Nội - 21-10-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20
1320
1991
082
1402
3482
0442
4184
0874
65
955
126
5467
3797
0977
3657
7157
5527
58
28
8738
5308
2778
5348
3188
7319
9359

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

20/102021
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • vesohung.com
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !
20/10
2021
Bắc Ninh
ĐB 4-15-1-10-3-8lu
56449
G.Nhất
76644
G.Nhì
26081
29056
G.Ba
10246
09333
44287
03397
31724
46347
G.Tư
5064
2617
1255
9438
G.Năm
5101
5329
9957
6899
7173
1079
G.Sáu
078
211
930
G.Bảy
93
72
10
29
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 20-10-2021

Bắc Ninh
0 01
1 101117
2 2924
3 303833
4 46474449
5 575556
6 64
7 72787379
8 8781
9 939997

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 20-10-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Bắc Ninh - 20-10-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
930
211
5101
6081
72
93
7173
9333
5064
1724
6644
1255
0246
9056
9957
2617
4287
3397
6347
078
9438
29
5329
6899
1079
6449

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

19/102021
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • vesohung.com
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !
19/10
2021
Quảng Ninh
ĐB 6-15-14-11-4-3lt
86847
G.Nhất
67039
G.Nhì
11804
30501
G.Ba
17762
21068
71626
80934
72550
58345
G.Tư
4230
5354
7655
4600
G.Năm
3012
7903
4093
4880
0723
5191
G.Sáu
824
718
423
G.Bảy
67
42
89
98
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 19-10-2021

Quảng Ninh
0 03000401
1 1812
2 242326
3 303439
4 424547
5 545550
6 676268
7
8 8980
9 989391

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 19-10-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Quảng Ninh - 19-10-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
4880
4230
4600
2550
5191
0501
42
3012
7762
423
7903
4093
0723
824
5354
0934
1804
7655
8345
1626
67
6847
98
718
1068
89
7039

Các thống kê cơ bản xổ số Miền bắc (lô) đến KQXS Ngày 25-10-2021

Lưu ý: Thống kê này không cập nhật khi đang trực tiếp xổ số, sau khi hoàn tất mở thưởng status chuyển qua chế độ kết thúc hệ thống sẽ tự động cập nhật.

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

83  ( 20 ngày )
41  ( 17 ngày )
95  ( 14 ngày )
75  ( 12 ngày )
86  ( 10 ngày )
14  ( 10 ngày )
22  ( 9 ngày )
40  ( 9 ngày )
16  ( 8 ngày )
09  ( 8 ngày )
96  ( 8 ngày )
32  ( 8 ngày )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính:

83  ( 20 ngày )
41  ( 17 ngày )
95  ( 14 ngày )
75  ( 12 ngày )
86  ( 10 ngày )
14  ( 10 ngày )
22  ( 9 ngày )
40  ( 9 ngày )
16  ( 8 ngày )
09  ( 8 ngày )
96  ( 8 ngày )
32  ( 8 ngày )

Các cặp số ra liên tiếp Miền bắc :

28 ( 5 Ngày ) ( 5 lần )
58 ( 3 Ngày ) ( 4 lần )
21 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
45 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
26 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
88 ( 1 Ngày ) ( 2 lần )
54 ( 1 Ngày ) ( 2 lần )

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2-3 trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
5 Lần 0
0 7 Lần 0
5 Lần 0
1 12 Lần 0
16 Lần 0
2 7 Lần 0
6 Lần 0
3 7 Lần 0
8 Lần 0
4 9 Lần 0
14 Lần 0
5 8 Lần 0
10 Lần 0
6 9 Lần 0
4 Lần 0
7 6 Lần 0
5 Lần 0
8 13 Lần 0
8 Lần 0
9 3 Lần 0