Miền bắc

mega645-530.jpg 19,5
power655-7364.jpg 33,5 3,9
ADS Đại Phát

Kết quả xổ số Miền bắc

Còn nữa đến xổ số Miền Bắc

Trực tiếp KQXS Miền bắc lúc 18:10 Các ngày trong tuần

Xổ số điện toán

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

11/042021
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • vesohung.com
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !
11/04
2021
Thái Bình
ĐB
chờ kết quả
G.Nhất
chờ kết quả
G.Nhì
chờ kết quả
chờ kết quả
G.Ba
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
G.Tư
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
G.Năm
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
G.Sáu
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
G.Bảy
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 11-04-2021

Thái Bình
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 11-04-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Thái Bình - 11-04-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

10/042021
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • vesohung.com
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !
10/04
2021
Nam Định
ĐB 3-1-4-10-14-15ap
85313
G.Nhất
55176
G.Nhì
79036
28577
G.Ba
94383
79058
53998
29626
30944
46987
G.Tư
4695
6882
5660
7075
G.Năm
5263
9971
5237
5381
3743
2306
G.Sáu
452
292
746
G.Bảy
86
54
27
64
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 10-04-2021

Nam Định
0 06
1 13
2 2726
3 3736
4 464344
5 545258
6 646360
7 71757776
8 8681828387
9 929598

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 10-04-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Nam Định - 10-04-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5660
9971
5381
452
292
6882
5263
3743
4383
5313
54
64
0944
4695
7075
86
746
2306
9626
9036
5176
27
5237
6987
8577
9058
3998

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

09/042021
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • vesohung.com
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !
09/04
2021
Hải Phòng
ĐB 1-5-9-15-12-11an
52070
G.Nhất
62954
G.Nhì
37646
88703
G.Ba
04269
02791
35381
80397
16804
02753
G.Tư
0651
7692
1233
6875
G.Năm
7439
7249
5341
9918
3352
8215
G.Sáu
262
484
531
G.Bảy
93
83
95
71
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 09-04-2021

Hải Phòng
0 0403
1 1815
2
3 313933
4 494146
5 52515354
6 6269
7 717570
8 838481
9 9395929197

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 09-04-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Hải Phòng - 09-04-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2070
71
531
5341
0651
2791
5381
262
3352
7692
93
83
1233
2753
8703
484
6804
2954
95
8215
6875
7646
0397
9918
7439
7249
4269

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

08/042021
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • vesohung.com
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !
08/04
2021
Hà Nội
ĐB 8-9-11-14-2-15am
63904
G.Nhất
56240
G.Nhì
48222
98507
G.Ba
32353
37133
28267
86742
62636
80484
G.Tư
9490
4218
8779
1522
G.Năm
0179
6710
1978
3940
9894
6237
G.Sáu
307
084
531
G.Bảy
11
03
47
86
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 08-04-2021

Hà Nội
0 03070704
1 111018
2 22
3 31373336
4 47404240
5 53
6 67
7 797879
8 868484
9 9490

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 08-04-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Hà Nội - 08-04-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
6710
3940
9490
6240
11
531
1522
6742
8222
03
2353
7133
084
9894
0484
3904
86
2636
47
307
6237
8267
8507
1978
4218
0179
8779

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

07/042021
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • vesohung.com
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !
07/04
2021
Bắc Ninh
ĐB 5-12-7-15-6-8al
97675
G.Nhất
55528
G.Nhì
55398
29818
G.Ba
54673
41639
66052
64142
06759
99796
G.Tư
2370
2784
4435
5716
G.Năm
5498
3510
4504
0800
2973
2388
G.Sáu
693
603
533
G.Bảy
13
70
81
56
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 07-04-2021

Bắc Ninh
0 030400
1 13101618
2 28
3 333539
4 42
5 565259
6
7 7073707375
8 818884
9 93989698

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 07-04-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Bắc Ninh - 07-04-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
70
3510
0800
2370
81
6052
4142
13
693
603
533
2973
4673
4504
2784
4435
7675
56
5716
9796
5498
2388
5398
9818
5528
1639
6759

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

06/042021
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • vesohung.com
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !
06/04
2021
Quảng Ninh
ĐB 13-11-15-7-8-14ak
94659
G.Nhất
32768
G.Nhì
30053
32214
G.Ba
82444
37646
05925
98134
53057
59774
G.Tư
3093
7900
9644
2848
G.Năm
4145
6351
2593
6611
6182
7360
G.Sáu
947
201
559
G.Bảy
44
45
01
74
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 06-04-2021

Quảng Ninh
0 010100
1 1114
2 25
3 34
4 4445474544484446
5 59515753
6 6068
7 74
8 82
9 9393

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 06-04-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Quảng Ninh - 06-04-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
7360
7900
01
201
6351
6611
6182
2593
3093
0053
44
74
9644
2444
8134
9774
2214
45
4145
5925
7646
947
3057
2848
2768
559
4659

Xổ số điện toán

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

05/042021
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • vesohung.com
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !
05/04
2021
Hà Nội
ĐB 6-10-8-7-4-5ah
06800
G.Nhất
39251
G.Nhì
67548
65874
G.Ba
16912
12006
71395
44182
32715
94059
G.Tư
8360
0691
7008
6286
G.Năm
8957
2843
8568
1042
3781
4361
G.Sáu
826
667
396
G.Bảy
56
25
87
11
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 05-04-2021

Hà Nội
0 080600
1 111215
2 2526
3
4 434248
5 56575951
6 67686160
7 74
8 87818682
9 969195

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 05-04-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Hà Nội - 05-04-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
8360
6800
11
3781
4361
0691
9251
1042
6912
4182
2843
5874
25
1395
2715
56
826
396
6286
2006
87
667
8957
8568
7008
7548
4059

Các thống kê cơ bản xổ số Miền bắc (lô) đến KQXS Ngày 11-04-2021

Lưu ý: Thống kê này không cập nhật khi đang trực tiếp xổ số, sau khi hoàn tất mở thưởng status chuyển qua chế độ kết thúc hệ thống sẽ tự động cập nhật.

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

32  ( 15 ngày )
80  ( 14 ngày )
85  ( 12 ngày )
89  ( 12 ngày )
20  ( 11 ngày )
72  ( 10 ngày )
23  ( 10 ngày )
02  ( 10 ngày )
19  ( 9 ngày )
50  ( 9 ngày )
66  ( 8 ngày )
17  ( 8 ngày )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính:

32  ( 15 ngày )
80  ( 14 ngày )
85  ( 12 ngày )
89  ( 12 ngày )
20  ( 11 ngày )
72  ( 10 ngày )
23  ( 10 ngày )
02  ( 10 ngày )
19  ( 9 ngày )
50  ( 9 ngày )
66  ( 8 ngày )
17  ( 8 ngày )

Các cặp số ra liên tiếp Miền bắc :

0 ( 1 Ngày ) ( 27 lần )

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2-3 trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
4 Lần 0
0 3 Lần 0
3 Lần 0
1 8 Lần 0
2 Lần 0
2 6 Lần 0
5 Lần 0
3 9 Lần 0
6 Lần 0
4 6 Lần 0
7 Lần 0
5 5 Lần 0
5 Lần 0
6 7 Lần 0
7 Lần 0
7 5 Lần 0
8 Lần 0
8 3 Lần 0
8 Lần 0
9 3 Lần 0