ad top

Kết quả xổ số Power 6/55

Xổ Số Power 6/55 lúc 18:10 ( Thứ 3,5,7 )

Chúc các bạn may mắn!

Những cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 45 kỳ gần nhất

 • 20 10 Lần
 • 33 10 Lần
 • 35 10 Lần
 • 53 10 Lần
 • 31 9 Lần
 • 40 9 Lần
 • 44 8 Lần
 • 09 8 Lần
 • 23 8 Lần
 • 10 8 Lần
 • 22 8 Lần
 • 41 8 Lần
 • 24 8 Lần
 • 18 7 Lần
 • 13 7 Lần

Tổng số lần xuất hiện của các bộ số ( tấc cả các kỳ xổ)

 • 01 34 Lần
 • 02 26 Lần
 • 03 42 Lần
 • 04 20 Lần
 • 05 28 Lần
 • 06 20 Lần
 • 07 17 Lần
 • 08 33 Lần
 • 09 38 Lần
 • 10 32 Lần
 • 11 28 Lần
 • 12 26 Lần
 • 13 31 Lần
 • 14 29 Lần
 • 15 38 Lần
 • 16 28 Lần
 • 17 31 Lần
 • 18 28 Lần
 • 19 22 Lần
 • 20 39 Lần
 • 21 27 Lần
 • 22 38 Lần
 • 23 43 Lần
 • 24 35 Lần
 • 25 19 Lần
 • 26 31 Lần
 • 27 25 Lần
 • 28 27 Lần
 • 29 32 Lần
 • 30 26 Lần
 • 31 42 Lần
 • 32 33 Lần
 • 33 40 Lần
 • 34 32 Lần
 • 35 40 Lần
 • 36 21 Lần
 • 37 28 Lần
 • 38 20 Lần
 • 39 19 Lần
 • 40 40 Lần
 • 41 34 Lần
 • 42 28 Lần
 • 43 25 Lần
 • 44 35 Lần
 • 45 27 Lần
 • 46 36 Lần
 • 47 28 Lần
 • 48 37 Lần
 • 49 42 Lần
 • 50 22 Lần
 • 51 30 Lần
 • 52 32 Lần
 • 53 39 Lần
 • 54 22 Lần
 • 55 35 Lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất

 • 39 47 Kỳ
 • 07 24 Kỳ
 • 48 24 Kỳ
 • 36 18 Kỳ
 • 16 18 Kỳ
 • 43 17 Kỳ
 • 38 16 Kỳ
 • 11 15 Kỳ
 • 21 14 Kỳ
 • 44 13 Kỳ
 • 50 13 Kỳ
 • 12 13 Kỳ
 • 19 13 Kỳ
 • 32 12 Kỳ
 • 17 11 Kỳ
 • 37 11 Kỳ
 • 26 9 Kỳ
 • 18 9 Kỳ
 • 33 9 Kỳ
 • 10 7 Kỳ
 • 27 7 Kỳ
 • 08 7 Kỳ
 • 02 6 Kỳ
 • 05 6 Kỳ
 • 30 6 Kỳ

VÉ SỐ HÙNG

./templates/kqdientoan_tpl.php