ad top

Kết quả xổ số Power 6/55

Xổ Số Power 6/55 lúc 18:10 ( Thứ 3,5,7 )

Chúc các bạn may mắn!

Những cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 45 kỳ gần nhất

 • 46 10 Lần
 • 48 10 Lần
 • 11 10 Lần
 • 34 9 Lần
 • 49 8 Lần
 • 51 8 Lần
 • 32 8 Lần
 • 28 8 Lần
 • 24 8 Lần
 • 27 7 Lần
 • 07 7 Lần
 • 17 7 Lần
 • 03 7 Lần
 • 50 7 Lần
 • 09 7 Lần

Tổng số lần xuất hiện của các bộ số ( tấc cả các kỳ xổ)

 • 01 19 Lần
 • 02 17 Lần
 • 03 22 Lần
 • 04 12 Lần
 • 05 19 Lần
 • 06 18 Lần
 • 07 19 Lần
 • 08 17 Lần
 • 09 21 Lần
 • 10 14 Lần
 • 11 25 Lần
 • 12 19 Lần
 • 13 11 Lần
 • 14 17 Lần
 • 15 19 Lần
 • 16 17 Lần
 • 17 24 Lần
 • 18 15 Lần
 • 19 8 Lần
 • 20 14 Lần
 • 21 18 Lần
 • 22 18 Lần
 • 23 20 Lần
 • 24 23 Lần
 • 25 11 Lần
 • 26 12 Lần
 • 27 19 Lần
 • 28 19 Lần
 • 29 18 Lần
 • 30 14 Lần
 • 31 23 Lần
 • 32 24 Lần
 • 33 21 Lần
 • 34 23 Lần
 • 35 16 Lần
 • 36 12 Lần
 • 37 18 Lần
 • 38 17 Lần
 • 39 15 Lần
 • 40 19 Lần
 • 41 14 Lần
 • 42 17 Lần
 • 43 14 Lần
 • 44 13 Lần
 • 45 11 Lần
 • 46 30 Lần
 • 47 17 Lần
 • 48 30 Lần
 • 49 24 Lần
 • 50 18 Lần
 • 51 21 Lần
 • 52 13 Lần
 • 53 14 Lần
 • 54 10 Lần
 • 55 20 Lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất

 • 19 40 Kỳ
 • 25 34 Kỳ
 • 41 31 Kỳ
 • 52 28 Kỳ
 • 39 22 Kỳ
 • 31 22 Kỳ
 • 36 20 Kỳ
 • 20 19 Kỳ
 • 18 19 Kỳ
 • 24 17 Kỳ
 • 15 17 Kỳ
 • 45 16 Kỳ
 • 04 15 Kỳ
 • 26 15 Kỳ
 • 53 13 Kỳ
 • 40 11 Kỳ
 • 02 10 Kỳ
 • 13 10 Kỳ
 • 14 10 Kỳ
 • 08 9 Kỳ
 • 29 9 Kỳ
 • 54 9 Kỳ
 • 38 8 Kỳ
 • 28 7 Kỳ
 • 32 7 Kỳ

VÉ SỐ HÙNG