ad top

Kết quả xổ số Power 6/55

Xổ Số Power 6/55 lúc 18:10 ( Thứ 3,5,7 )

Chúc các bạn may mắn!

Những cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 45 kỳ gần nhất

 • 03 15 Lần
 • 17 10 Lần
 • 49 10 Lần
 • 05 10 Lần
 • 23 9 Lần
 • 21 9 Lần
 • 44 8 Lần
 • 28 8 Lần
 • 09 8 Lần
 • 22 8 Lần
 • 12 8 Lần
 • 11 7 Lần
 • 42 7 Lần
 • 08 7 Lần
 • 35 6 Lần

Tổng số lần xuất hiện của các bộ số ( tấc cả các kỳ xổ)

 • 01 23 Lần
 • 02 18 Lần
 • 03 39 Lần
 • 04 10 Lần
 • 05 28 Lần
 • 06 21 Lần
 • 07 16 Lần
 • 08 20 Lần
 • 09 26 Lần
 • 10 17 Lần
 • 11 26 Lần
 • 12 23 Lần
 • 13 18 Lần
 • 14 19 Lần
 • 15 23 Lần
 • 16 21 Lần
 • 17 32 Lần
 • 18 12 Lần
 • 19 13 Lần
 • 20 18 Lần
 • 21 24 Lần
 • 22 25 Lần
 • 23 33 Lần
 • 24 21 Lần
 • 25 18 Lần
 • 26 16 Lần
 • 27 20 Lần
 • 28 22 Lần
 • 29 21 Lần
 • 30 17 Lần
 • 31 25 Lần
 • 32 22 Lần
 • 33 20 Lần
 • 34 21 Lần
 • 35 20 Lần
 • 36 13 Lần
 • 37 19 Lần
 • 38 14 Lần
 • 39 22 Lần
 • 40 21 Lần
 • 41 18 Lần
 • 42 21 Lần
 • 43 15 Lần
 • 44 23 Lần
 • 45 15 Lần
 • 46 27 Lần
 • 47 20 Lần
 • 48 27 Lần
 • 49 32 Lần
 • 50 15 Lần
 • 51 20 Lần
 • 52 16 Lần
 • 53 19 Lần
 • 54 17 Lần
 • 55 19 Lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất

 • 18 43 Kỳ
 • 04 39 Kỳ
 • 38 32 Kỳ
 • 07 31 Kỳ
 • 50 28 Kỳ
 • 46 19 Kỳ
 • 34 17 Kỳ
 • 43 16 Kỳ
 • 19 14 Kỳ
 • 32 13 Kỳ
 • 21 12 Kỳ
 • 29 11 Kỳ
 • 26 11 Kỳ
 • 45 11 Kỳ
 • 47 11 Kỳ
 • 15 11 Kỳ
 • 22 9 Kỳ
 • 40 8 Kỳ
 • 17 8 Kỳ
 • 28 7 Kỳ
 • 35 7 Kỳ
 • 08 7 Kỳ
 • 52 6 Kỳ
 • 51 6 Kỳ
 • 33 5 Kỳ

VÉ SỐ HÙNG