ad top

Kết quả xổ số Power 6/55

Xổ Số Power 6/55 lúc 18:10 ( Thứ 3,5,7 )

Chúc các bạn may mắn!

Những cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 45 kỳ gần nhất

 • 49 9 Lần
 • 52 9 Lần
 • 03 9 Lần
 • 22 9 Lần
 • 53 8 Lần
 • 55 8 Lần
 • 40 8 Lần
 • 14 8 Lần
 • 44 8 Lần
 • 08 8 Lần
 • 17 8 Lần
 • 23 8 Lần
 • 05 8 Lần
 • 13 7 Lần
 • 20 7 Lần

Tổng số lần xuất hiện của các bộ số ( tấc cả các kỳ xổ)

 • 01 24 Lần
 • 02 18 Lần
 • 03 36 Lần
 • 04 10 Lần
 • 05 29 Lần
 • 06 19 Lần
 • 07 14 Lần
 • 08 28 Lần
 • 09 27 Lần
 • 10 21 Lần
 • 11 30 Lần
 • 12 27 Lần
 • 13 23 Lần
 • 14 29 Lần
 • 15 29 Lần
 • 16 19 Lần
 • 17 35 Lần
 • 18 17 Lần
 • 19 15 Lần
 • 20 25 Lần
 • 21 22 Lần
 • 22 31 Lần
 • 23 35 Lần
 • 24 23 Lần
 • 25 19 Lần
 • 26 23 Lần
 • 27 25 Lần
 • 28 23 Lần
 • 29 28 Lần
 • 30 17 Lần
 • 31 30 Lần
 • 32 22 Lần
 • 33 25 Lần
 • 34 23 Lần
 • 35 25 Lần
 • 36 17 Lần
 • 37 24 Lần
 • 38 16 Lần
 • 39 23 Lần
 • 40 29 Lần
 • 41 24 Lần
 • 42 24 Lần
 • 43 19 Lần
 • 44 27 Lần
 • 45 18 Lần
 • 46 31 Lần
 • 47 24 Lần
 • 48 29 Lần
 • 49 35 Lần
 • 50 19 Lần
 • 51 23 Lần
 • 52 28 Lần
 • 53 27 Lần
 • 54 23 Lần
 • 55 31 Lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất

 • 25 27 Kỳ
 • 16 25 Kỳ
 • 39 25 Kỳ
 • 09 18 Kỳ
 • 03 18 Kỳ
 • 07 16 Kỳ
 • 06 15 Kỳ
 • 04 15 Kỳ
 • 30 15 Kỳ
 • 13 13 Kỳ
 • 42 13 Kỳ
 • 21 12 Kỳ
 • 31 11 Kỳ
 • 38 11 Kỳ
 • 24 11 Kỳ
 • 54 10 Kỳ
 • 33 10 Kỳ
 • 45 9 Kỳ
 • 55 9 Kỳ
 • 10 8 Kỳ
 • 19 8 Kỳ
 • 11 7 Kỳ
 • 23 7 Kỳ
 • 35 7 Kỳ
 • 36 7 Kỳ

VÉ SỐ HÙNG