ad top

Kết quả xổ số Mega 6/45

Xổ Số Mega 6/45 lúc 18:10 ( Thứ 4,6,CN )

Chúc các bạn may mắn!

Những cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 45 kỳ gần nhất

 • 35 10 Lần
 • 11 10 Lần
 • 02 10 Lần
 • 04 9 Lần
 • 05 9 Lần
 • 12 9 Lần
 • 27 8 Lần
 • 30 8 Lần
 • 06 7 Lần
 • 16 7 Lần
 • 13 7 Lần
 • 07 7 Lần
 • 43 7 Lần
 • 42 7 Lần
 • 24 7 Lần

Tổng số lần xuất hiện của các bộ số ( tấc cả các kỳ xổ)

 • 01 34 Lần
 • 02 36 Lần
 • 03 30 Lần
 • 04 31 Lần
 • 05 30 Lần
 • 06 41 Lần
 • 07 33 Lần
 • 08 30 Lần
 • 09 18 Lần
 • 10 26 Lần
 • 11 47 Lần
 • 12 43 Lần
 • 13 33 Lần
 • 14 30 Lần
 • 15 22 Lần
 • 16 33 Lần
 • 17 28 Lần
 • 18 43 Lần
 • 19 35 Lần
 • 20 27 Lần
 • 21 25 Lần
 • 22 41 Lần
 • 23 30 Lần
 • 24 40 Lần
 • 25 35 Lần
 • 26 36 Lần
 • 27 37 Lần
 • 28 35 Lần
 • 29 36 Lần
 • 30 37 Lần
 • 31 33 Lần
 • 32 22 Lần
 • 33 31 Lần
 • 34 40 Lần
 • 35 40 Lần
 • 36 25 Lần
 • 37 31 Lần
 • 38 28 Lần
 • 39 26 Lần
 • 40 30 Lần
 • 41 28 Lần
 • 42 33 Lần
 • 43 32 Lần
 • 44 30 Lần
 • 45 27 Lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất

 • 09 36 Kỳ
 • 38 32 Kỳ
 • 20 24 Kỳ
 • 24 21 Kỳ
 • 44 20 Kỳ
 • 17 18 Kỳ
 • 28 18 Kỳ
 • 34 18 Kỳ
 • 33 14 Kỳ
 • 14 13 Kỳ
 • 18 12 Kỳ
 • 42 12 Kỳ
 • 30 11 Kỳ
 • 43 10 Kỳ
 • 05 10 Kỳ
 • 13 7 Kỳ
 • 41 7 Kỳ
 • 22 6 Kỳ
 • 25 6 Kỳ
 • 10 5 Kỳ
 • 26 5 Kỳ
 • 45 4 Kỳ
 • 37 4 Kỳ
 • 12 4 Kỳ
 • 16 4 Kỳ

VÉ SỐ HÙNG

./templates/kqdientoan_tpl.php