ad top

Kết quả xổ số Mega 6/45

Xổ Số Mega 6/45 lúc 18:10 ( Thứ 4,6,CN )

Chúc các bạn may mắn!

Những cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 45 kỳ gần nhất

 • 18 14 Lần
 • 12 13 Lần
 • 06 11 Lần
 • 11 10 Lần
 • 28 9 Lần
 • 45 9 Lần
 • 34 9 Lần
 • 25 8 Lần
 • 22 8 Lần
 • 30 8 Lần
 • 26 8 Lần
 • 39 7 Lần
 • 27 7 Lần
 • 24 7 Lần
 • 42 7 Lần

Tổng số lần xuất hiện của các bộ số ( tấc cả các kỳ xổ)

 • 01 13 Lần
 • 02 16 Lần
 • 03 20 Lần
 • 04 14 Lần
 • 05 11 Lần
 • 06 36 Lần
 • 07 19 Lần
 • 08 23 Lần
 • 09 15 Lần
 • 10 19 Lần
 • 11 29 Lần
 • 12 33 Lần
 • 13 20 Lần
 • 14 19 Lần
 • 15 10 Lần
 • 16 16 Lần
 • 17 18 Lần
 • 18 43 Lần
 • 19 23 Lần
 • 20 22 Lần
 • 21 14 Lần
 • 22 33 Lần
 • 23 18 Lần
 • 24 28 Lần
 • 25 29 Lần
 • 26 30 Lần
 • 27 24 Lần
 • 28 34 Lần
 • 29 25 Lần
 • 30 24 Lần
 • 31 23 Lần
 • 32 12 Lần
 • 33 18 Lần
 • 34 33 Lần
 • 35 18 Lần
 • 36 17 Lần
 • 37 20 Lần
 • 38 20 Lần
 • 39 25 Lần
 • 40 24 Lần
 • 41 18 Lần
 • 42 23 Lần
 • 43 18 Lần
 • 44 19 Lần
 • 45 24 Lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất

 • 43 24 Kỳ
 • 38 23 Kỳ
 • 36 20 Kỳ
 • 17 16 Kỳ
 • 32 13 Kỳ
 • 14 12 Kỳ
 • 44 10 Kỳ
 • 09 9 Kỳ
 • 19 9 Kỳ
 • 16 9 Kỳ
 • 33 9 Kỳ
 • 10 8 Kỳ
 • 05 7 Kỳ
 • 24 7 Kỳ
 • 13 6 Kỳ
 • 20 6 Kỳ
 • 21 6 Kỳ
 • 18 5 Kỳ
 • 25 5 Kỳ
 • 35 5 Kỳ
 • 37 4 Kỳ
 • 23 4 Kỳ
 • 12 4 Kỳ
 • 02 4 Kỳ
 • 04 4 Kỳ

VÉ SỐ HÙNG