ad top

Kết quả xổ số Mega 6/45

Xổ Số Mega 6/45 lúc 18:10 ( Thứ 4,6,CN )

Chúc các bạn may mắn!

Những cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 45 kỳ gần nhất

 • 45 11 Lần
 • 28 11 Lần
 • 18 11 Lần
 • 12 11 Lần
 • 08 9 Lần
 • 29 8 Lần
 • 22 8 Lần
 • 38 8 Lần
 • 14 7 Lần
 • 42 7 Lần
 • 24 7 Lần
 • 03 7 Lần
 • 16 7 Lần
 • 10 7 Lần
 • 27 7 Lần

Tổng số lần xuất hiện của các bộ số ( tấc cả các kỳ xổ)

 • 01 10 Lần
 • 02 14 Lần
 • 03 21 Lần
 • 04 8 Lần
 • 05 11 Lần
 • 06 21 Lần
 • 07 14 Lần
 • 08 23 Lần
 • 09 14 Lần
 • 10 21 Lần
 • 11 22 Lần
 • 12 26 Lần
 • 13 17 Lần
 • 14 19 Lần
 • 15 10 Lần
 • 16 19 Lần
 • 17 17 Lần
 • 18 32 Lần
 • 19 21 Lần
 • 20 18 Lần
 • 21 9 Lần
 • 22 29 Lần
 • 23 13 Lần
 • 24 23 Lần
 • 25 18 Lần
 • 26 23 Lần
 • 27 21 Lần
 • 28 30 Lần
 • 29 26 Lần
 • 30 14 Lần
 • 31 19 Lần
 • 32 10 Lần
 • 33 16 Lần
 • 34 27 Lần
 • 35 10 Lần
 • 36 18 Lần
 • 37 16 Lần
 • 38 25 Lần
 • 39 21 Lần
 • 40 21 Lần
 • 41 14 Lần
 • 42 21 Lần
 • 43 21 Lần
 • 44 20 Lần
 • 45 23 Lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất

 • 33 24 Kỳ
 • 37 19 Kỳ
 • 05 19 Kỳ
 • 16 15 Kỳ
 • 10 13 Kỳ
 • 03 12 Kỳ
 • 23 12 Kỳ
 • 32 11 Kỳ
 • 27 10 Kỳ
 • 13 9 Kỳ
 • 15 9 Kỳ
 • 24 8 Kỳ
 • 06 7 Kỳ
 • 21 7 Kỳ
 • 25 7 Kỳ
 • 04 6 Kỳ
 • 17 6 Kỳ
 • 35 6 Kỳ
 • 29 6 Kỳ
 • 44 5 Kỳ
 • 31 5 Kỳ
 • 41 4 Kỳ
 • 22 4 Kỳ
 • 19 4 Kỳ
 • 18 4 Kỳ

VÉ SỐ HÙNG