ad top

Kết quả xổ số Mega 6/45

Xổ Số Mega 6/45 lúc 18:10 ( Thứ 4,6,CN )

Chúc các bạn may mắn!

Những cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 45 kỳ gần nhất

 • 01 11 Lần
 • 11 11 Lần
 • 22 10 Lần
 • 35 9 Lần
 • 25 9 Lần
 • 40 8 Lần
 • 44 8 Lần
 • 12 8 Lần
 • 29 7 Lần
 • 28 7 Lần
 • 21 7 Lần
 • 31 7 Lần
 • 14 7 Lần
 • 33 7 Lần
 • 06 7 Lần

Tổng số lần xuất hiện của các bộ số ( tấc cả các kỳ xổ)

 • 01 28 Lần
 • 02 19 Lần
 • 03 26 Lần
 • 04 18 Lần
 • 05 14 Lần
 • 06 34 Lần
 • 07 21 Lần
 • 08 26 Lần
 • 09 21 Lần
 • 10 22 Lần
 • 11 38 Lần
 • 12 32 Lần
 • 13 21 Lần
 • 14 26 Lần
 • 15 11 Lần
 • 16 24 Lần
 • 17 17 Lần
 • 18 36 Lần
 • 19 26 Lần
 • 20 22 Lần
 • 21 20 Lần
 • 22 43 Lần
 • 23 22 Lần
 • 24 30 Lần
 • 25 34 Lần
 • 26 33 Lần
 • 27 28 Lần
 • 28 34 Lần
 • 29 32 Lần
 • 30 27 Lần
 • 31 29 Lần
 • 32 15 Lần
 • 33 28 Lần
 • 34 35 Lần
 • 35 28 Lần
 • 36 17 Lần
 • 37 24 Lần
 • 38 25 Lần
 • 39 24 Lần
 • 40 31 Lần
 • 41 23 Lần
 • 42 21 Lần
 • 43 19 Lần
 • 44 29 Lần
 • 45 19 Lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất

 • 07 25 Kỳ
 • 42 21 Kỳ
 • 10 21 Kỳ
 • 32 20 Kỳ
 • 34 18 Kỳ
 • 28 17 Kỳ
 • 20 15 Kỳ
 • 19 13 Kỳ
 • 15 13 Kỳ
 • 45 13 Kỳ
 • 08 12 Kỳ
 • 16 12 Kỳ
 • 21 12 Kỳ
 • 40 11 Kỳ
 • 13 8 Kỳ
 • 06 7 Kỳ
 • 04 7 Kỳ
 • 38 7 Kỳ
 • 09 6 Kỳ
 • 23 6 Kỳ
 • 24 6 Kỳ
 • 02 6 Kỳ
 • 43 4 Kỳ
 • 36 4 Kỳ
 • 39 4 Kỳ

VÉ SỐ HÙNG