ad top

Kết quả xổ số Max 4D

Xổ Số Max 4D lúc 18:10 ( Thứ 3,5,7 )

Chúc các bạn may mắn!

BẢNG THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỔ SỐ MAX 4D
Số Hàng ngàn Hàng trăm Hàng chục Hàng đơn vị
0 75 lần 79 lần 84 lần 63 lần
1 75 lần 77 lần 76 lần 69 lần
2 72 lần 79 lần 73 lần 81 lần
3 63 lần 69 lần 72 lần 77 lần
4 85 lần 89 lần 66 lần 73 lần
5 81 lần 58 lần 71 lần 52 lần
6 74 lần 71 lần 75 lần 78 lần
7 75 lần 82 lần 66 lần 65 lần
8 66 lần 65 lần 68 lần 81 lần
9 60 lần 57 lần 75 lần 87 lần

VÉ SỐ HÙNG