ad top

Kết quả xổ số Max 4D

Xổ Số Max 4D lúc 18:10 ( Thứ 3,5,7 )

Chúc các bạn may mắn!

BẢNG THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỔ SỐ MAX 4D
Số Hàng ngàn Hàng trăm Hàng chục Hàng đơn vị
0 62 lần 61 lần 67 lần 51 lần
1 59 lần 66 lần 58 lần 59 lần
2 59 lần 68 lần 60 lần 65 lần
3 50 lần 54 lần 60 lần 61 lần
4 64 lần 67 lần 47 lần 53 lần
5 67 lần 50 lần 61 lần 39 lần
6 57 lần 59 lần 61 lần 69 lần
7 59 lần 64 lần 52 lần 57 lần
8 56 lần 50 lần 52 lần 60 lần
9 49 lần 43 lần 64 lần 68 lần

VÉ SỐ HÙNG