ad top

Kết quả xổ số Max 4D

Xổ Số Max 4D lúc 18:10 ( Thứ 3,5,7 )

Chúc các bạn may mắn!

BẢNG THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỔ SỐ MAX 4D
Số Hàng ngàn Hàng trăm Hàng chục Hàng đơn vị
* 6 lần 6 lần 6 lần 6 lần
0 120 lần 129 lần 131 lần 111 lần
1 119 lần 127 lần 125 lần 112 lần
2 112 lần 120 lần 119 lần 140 lần
3 122 lần 119 lần 112 lần 119 lần
4 129 lần 136 lần 109 lần 113 lần
5 123 lần 103 lần 114 lần 95 lần
6 125 lần 122 lần 114 lần 121 lần
7 116 lần 114 lần 116 lần 108 lần
8 111 lần 106 lần 113 lần 129 lần
9 105 lần 106 lần 129 lần 134 lần

VÉ SỐ HÙNG

./templates/kqdientoan_tpl.php