ad top

Kết quả xổ số Max 4D

Xổ Số Max 4D lúc 18:10 ( Thứ 3,5,7 )

Chúc các bạn may mắn!

BẢNG THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỔ SỐ MAX 4D
Số Hàng ngàn Hàng trăm Hàng chục Hàng đơn vị
0 92 lần 94 lần 102 lần 83 lần
* 6 lần 6 lần 6 lần 6 lần
1 88 lần 93 lần 93 lần 80 lần
2 86 lần 95 lần 95 lần 104 lần
3 85 lần 90 lần 85 lần 99 lần
4 104 lần 109 lần 81 lần 80 lần
5 95 lần 76 lần 85 lần 71 lần
6 91 lần 89 lần 89 lần 92 lần
7 96 lần 89 lần 86 lần 83 lần
8 81 lần 83 lần 77 lần 99 lần
9 76 lần 76 lần 101 lần 103 lần

VÉ SỐ HÙNG