Vé Số Hùng
Facebook
Google+
Twitter
Youtube
Trang chủ
Liên hệ
Địa chỉ
Dò vé số

KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc NGÀY 28-05-2018

28 / 05 / 2018
Giải bảy 23
10
86
61
Giải sáu 628
205
271
Giải năm 4191
3901
6791
2752
4568
2106
Giải tư 4754
5184
9197
4162
Giải ba 41762
41421
50819
65964
18197
67973
Giải nhì 80423
36967
Giải nhất 04780
Giải ĐB 44938
28 / 05 / 2018
Giải bảy 23
10
86
61
Giải sáu 628
205
271
Giải năm 4191
3901
6791
2752
4568
2106
Giải tư 4754
5184
9197
4162
Giải ba 41762
41421
50819
65964
18197
67973
Giải nhì 80423
36967
Giải nhất 04780
Giải ĐB 44938
28 / 05 / 2018
Giải bảy 23
10
86
61
Giải sáu 628
205
271
Giải năm 4191
3901
6791
2752
4568
2106
Giải tư 4754
5184
9197
4162
Giải ba 41762
41421
50819
65964
18197
67973
Giải nhì 80423
36967
Giải nhất 04780
Giải ĐB 44938
28 / 05 / 2018
Giải bảy 23
10
86
61
Giải sáu 628
205
271
Giải năm 4191
3901
6791
2752
4568
2106
Giải tư 4754
5184
9197
4162
Giải ba 41762
41421
50819
65964
18197
67973
Giải nhì 80423
36967
Giải nhất 04780
Giải ĐB 44938